Jó gyakorlatok az Egyház életében

„A hegyen épített város”

2018. márciusában A Hetednapi Adventista Egyház sikeresen bekapcsolódott egy két éves közösségfejlesztő programba, a Népművelők Egyesületének partnereként, a Nógrád megyei régióban.

Ennek a közös munkának a gyümölcse ez a tanulmány, bemutatva az Egyházat, mint egy világszéles nemzetközi szervezetet, és annak különböző missziós tevékenységeit. Részletes beszámoló található benne az Egyházról, annak intézményeiről, szervezeti felépítéséről és azokról a jó gyakorlatokról, amelyek  jelen vannak a közösség életében,

A Hetednapi Adventista Egyház nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkezik az emberek testi-lelki és szociális jólétének megjobbítása terén, amelyet itthon Magyarországon is követ. A jó gyakorlatokmögött sok-sok év munkája rejlik. Ajó gyakorlatokfolyamatosan alakulnak, mindig bennük van a fejlődés lehetősége, hiszen egyik ötlet hozza a másikat. Külföldi példák, saját fejlesztések, egymástól tanulás – ezek mind hozzájárulnak egy-egy jól működő módszer kialakulásához. Az elmúlt másfél évben, nagyon sok sikeres program indult el, ezeknek a gyakorlatoknak mintájára Nógrád Megyében. Ez idő alatt rengeteg dicséretet és elismerést kapott az Egyház.

Túl sokszor bizonytalanodunk el és tartjuk erőtlennek próbálkozásainkat, pedig Jézus szava, amit 2000 esztendeje mondott, most is érvényes: „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.” (Máté 5:14)

Ez a kis kiadvány szeretne segítséget nyújtani mindenkinek, hogy ötleteket találjon, bátorságot merítsen, kreatív legyen, keresse a lehetőségeket, merje mindig magasra tűzni a célt és ha megadatik egy lehetőség, azonnal ragadja meg! Lássuk Egyházunkat úgy, mint hegyen épített várost. Lássuk, nagynak és szépnek, amilyennek Urunk látja és ez a tanulmány is bemutatja!

 / Szűcs Csaba: „Nógrád a közösségekért” Szakmai Megvalósító /

A tanulmány innen letölthető.