Lelkészbeiktatás Ráckevén

Ünnepélyes istentisztelet keretében köszöntöttük a ráckevei gyülekezet új lelkészét, Bihari Csabát, szeptember 12-én, Ősz-Farkas Ernő igei gondolatainak kíséretében.

Ünnepélyes istentisztelet keretében köszöntöttük a ráckevei gyülekezet új lelkészét, Bihari Csabát, szeptember 12-én, Ősz-Farkas Ernő igei gondolatainak kíséretében.

Az igehirdetésen Ősz-Farkas Ernő testvér hangsúlyozta, hogy az evangélium kincs és nem szégyen, és a gazdagsággal, amelyet ad, nem az ember rendelkezik, hanem sáfárkodik. Isten azt mondja, úgy őrizd ezt a kincset, ne szégyelld az evangéliumot!

Bihari Csaba köszöntő szavaiban ugyanezt a gondolatot folytatta, Pál szavaival az 1. Korinthusi levél 1. fejezetéből: Isten kegyelmét Krisztusban elfogadni az igazi gazdagság.

A beiktató imádság után, Ócsai Sándor, a gyülekezet presbitere ünnepélyesen átadta a gyülekezet kulcsát, majd a kórus az Ézsaiás könyve 6. fejezet 8. versére írt, “Küldj el engem!” c. énekkel köszöntötte az új lelkészt – természetesen maszkban.

Csírkés Sára Borbála