Lelkészek ünnepélyes megbízása

A lelkészi életpálya legfontosabb állomása a felszentelés.

Két év gyakornokság, hat-nyolc év segédlelkészi szolgálat után az unióbizottság hoz döntést a végleges felhatalmazásról. Amennyiben a testület, egyházterületi javaslat és egy látogatóbizottsági jelentést figyelembe véve felismeri az életre szóló, Istentől jövő elhívás jeleit és gyümölcseit, határozatot hoz a felszentelésről vagy meghatalmazásról, amely lelkészi fogadalmat és felajánló-áldáskérő imádságot is magában foglaló ünnepélyes szertartásban valósul meg. A felszentelt és megahatalmazott lelkészi jogosítvány hasonló jogköröket tartalmaz, azzal a különbséggel, hogy a meghatalmazott lelkész csak az adott unió területén végezhet lelkészi megbízást igénylő feladatokat, míg a lelkészi felszentelés világszéles felhatalmazást jelent. A fogadalom, a megbízás, az áldáskérés és a felelősség ugyanaz. Árvai Tamás a Tiszavidéki Egyházterületnél kezdte a szolgálatát, Stramszki István és Frend László öt éve csatlakoztak a Hetednapi Adventista Egyházhoz és a Dunamelléki Egyházterület alkalmazásába kerültek. Életükre és szolgálatukra Isten áldását kérjük ezúton is. (DET)

2020. szeptember 26-án egy különleges szombatban lehetett részünk. A kecskeméti gyülekezetet érte az a megtiszteltetés, hogy megszervezze azt a lelkészszentelő ünnepséget, melynek keretében 3 testvérünk kapott lelkészi felhatalmazást: Frend László a hévízi körzetből, Stramszki István a tatai körzetből és Árvai Tamás a kecskeméti körzetből.

A jelenlegi járványhelyzetből kiindulva és valamennyiünk egészségét szem előtt tartva úgy döntöttünk, hogy nem a kecskeméti kápolnában adunk helyet ennek az ünnepélyes alkalomnak, hanem a nagyobb létszám befogadására képes kecskeméti baptista imaházban, amit sikerült is erre a napra igénybe vennünk.

Az érintett körzetekből összesen 100 fő jött össze ezen a szombaton, hogy együtt ünnepeljünk lelkészeinkkel. A lelkészszentelő istentiszteletet Csizmadia Róbert nyitotta meg, akitől megtudhattuk, hogy mit is jelent a felszentelés és a meghatalmazás, valamint arra is felnyitotta a szemünket, hogy mindannyian kaptunk kézrátétel általi megbízást a szolgálatra (Krisztus misszióparancsa) a keresztségünk alkalmával. Valamennyien rendelkezünk lelki ajándékokkal, melyeket azért kaptunk Istentől, hogy azokkal mások áldására lehessünk.

Ezt követően a felszentelésre váró testvéreink bemutatása következett: Árvai Tamásról Csizmadia Róbert, Stramszki Istvánról Ősz-Farkas Ernő, Frend Lászlóról pedig Bihari Csaba beszélt barátsággal és nagy szeretettel, jó volt őket hallgatni és testvéreink életéről, családjaikról többet megtudni.

A bemutatkozások után Ócsai Tamás beszélt a lelkipásztori szolgálatról az Apostolok cselekedetei 22,14-15. verseiben foglaltak fényében. Pál apostol élettörténetén keresztül elmondta, hogy a lelkipásztori szolgálat sohasem volt könnyű. Kihangsúlyozta, hogy bármely szolgálat, így a lelkipásztori is, Isten kiválasztásával, elhívásával kezdődik. Ócsai Tamás elmondta továbbá, hogy elengedhetetlen feltétele a szolgálatnak, hogy személyesen ismerjük meg azt a Valakit, Aki elhívott minket a szolgálatra, és ha naponta igényeljük az Ő vezetését, akkor nem lesz kérdéses számunkra, hogy mi a feladatunk.

Ezután következtek a lelkészi fogadalom ünnepélyes pillanatai, amikor Isten, a mennyei seregek és Isten földi gyermekei előtt felruházták testvéreinket egyházi tekintéllyel, hogy őrállók legyenek és szolgáljanak, mint pásztorok.

Nagyon szép pillanat volt, amikor lelkészeink és feleségeik letérdeltek egy közös áldáskérő imádságra.

A megbízási okmányok átadását követően, a lelkészcsaládok nevében Ócsai Irénke, a lelkipásztori közösség nevében pedig Csizmadia Róbert köszöntötte a felszentelt lelkészeinket és családtagjaikat egy-egy kedves ajándék kíséretében, valamint az érintett körzetek képviselői is nagy szeretettel köszöntötték őket.

Az Istentisztelet meghittségét és ünnepélyességét emelték az igényes zenei- és kórusszolgálatok.

Az ünnepélyes testvéri együttlétet egy nagyon ízletes közös ebéddel és meghitt beszélgetésekkel zártuk a baptista imaház szép kerthelyiségében.

„Íme, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!” (Zsoltárok 133,1)

Farkas Réka

Lelkészszentelések Kecskeméten

Lelkészszentelések történtek Kecskeméten, szeptember 26-án. Stramszki István (DET kincstárnok), Árvai Tamás (kecskeméti körzet lelkésze) és Frend László (zalai körzet lelkésze) további szolgálatára kértünk áldást.

Lelkészbeiktatás Ráckevén

Ünnepélyes istentisztelet keretében köszöntöttük a ráckevei gyülekezet új lelkészét, Bihari Csabát, szeptember 12-én, Ősz-Farkas Ernő igei gondolatainak kíséretében.

Az igehirdetésen Ősz-Farkas Ernő testvér hangsúlyozta, hogy az evangélium kincs és nem szégyen, és a gazdagsággal, amelyet ad, nem az ember rendelkezik, hanem sáfárkodik. Isten azt mondja, úgy őrizd ezt a kincset, ne szégyelld az evangéliumot!

Bihari Csaba köszöntő szavaiban ugyanezt a gondolatot folytatta, Pál szavaival az 1. Korinthusi levél 1. fejezetéből: Isten kegyelmét Krisztusban elfogadni az igazi gazdagság.

A beiktató imádság után, Ócsai Sándor, a gyülekezet presbitere ünnepélyesen átadta a gyülekezet kulcsát, majd a kórus az Ézsaiás könyve 6. fejezet 8. versére írt, “Küldj el engem!” c. énekkel köszöntötte az új lelkészt – természetesen maszkban.

Csírkés Sára Borbála

Kecskeméti cserkészesemények

„Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megöregszik is, el nem távozik attól.” (Péld 22,6)

Zakatol a fülünkbe, amikor a gyerekeinkre gondolunk… az ő útjuk szerint… Biztosan rengeteg jó módszer létezik a gyerekek tanítására, hozzám mégis az egyik különösen közel áll. A cserkészet.

A cserkészet célja többek között a fiatalok lelki, szellemi, fizikai adottságainak, valamint szociális érzékének kifejlesztése. Isten, a természet és egymás szeretetére nevel, közösséget ad, és egy olyan helyszín, ahol a gyerekek társaikkal együtt megélhetik a hitüket, megtanulnak felelősséget vállalni, elköteleződni és támogatni egymást. Mindezt örömteli, vidám és kihívásokkal teli környezetben. Ezek a pozitívumok lebegtek a szemünk előtt, amikor elhatároztuk, hogy cserkészcsapatot alapítunk.

Hálásak vagyunk, hogy ez megvalósulhatott és 2020. 03. 04-én immár hivatalosan is csapattá alakultunk. 1844. Számú Joseph Bates Kapitány Cserkészcsapat lettünk. Persze, ahol jó dolgok történnek, ott minden bizonnyal a nehézségek is

megjelennek, pár héttel később, megérkezett hozzánk is, a mindent próbára tevő karantén. A rendszeres foglalkozások elmaradoztak, még a nyári tábor is valami elérhetetlen szépséges álomnak tűnt, így a lelkesedésünk is alább hagyott. Egy darabig… 😊 mert, ha nem aludhatunk ott, akkor, éjszakára haza megyünk. Ha nem mehetünk messzire a hegyek közé táborozni, akkor a közelben maradunk a homokbuckák között. Ha nem főzhetünk, akkor megrendeljük. Azt hiszem az újratervezésben is egyre inkább otthon kell lennünk.

A tábor persze jól sikerült, hála az Úrnak. 38 fővel, Helvécián a saját erdőnkben sikerült egy kis színt vinni a fásult és kimerítő karanténos időszak utánra. Mindannyiunknak különösen és újult erővel hatott a közösségi lét, és a kisebb nagyobb kihívásokat is ügyesen vette mindenki … kivéve, a nagy fiúkat. A portyára indulva ugyanis a térképet fordítva tartva nem a kiszemelt kilátóhoz, hanem Kecskemét városkájába jutottak. Sebaj. Lényeg a tapasztalat! A táborban egyébként 6 őrs, sok-sok kiscserkész és néhány nagyobb cserkész vett részt. A kerettörténet Trianon 100. évfordulójához kötődött, így minden nap 1-1 magyar történelmi pillanat elevenedett meg a gyerekek szeme előtt. A mindennapjainkat színesítette még a tábori építkezés, áhítat, ének, játék, kézműveskedés, és a mi a legfontosabb, a közösség együttes megélése.

Köszönjük az őrsvezetők kitartó és álhatos munkáját. Reméljük jövő nyáron újra együtt táborozhatunk!

Ambrus Gyöngyi
csapatparancsnok

Templomok Éjszakája Kecskeméten

A kecskeméti gyülekezet egyik missziós profilja az Ambrus Anett által szervezett zenés áhítatok. Szeptember 12-én este 8-ra, a Templomok éjszakájára terveztük az évadnyitó koncertet, de komoly aggodalommal töltött el bennünket az emelkedő koronavírus megbetegedések száma. Lehet, hogy le kellene fújni az egészet? Vagy kockáztassunk?

Végül is úgy döntöttünk, hogy a gyülekezet udvarában rendezzük meg az alkalmat. Nehezen hozhattunk volna ennél jobb döntést. Így nemcsak a fertőzés veszélyét minimalizáltuk, de programunk olyanok számára is hozzáférhetővé vált, akik csak véletlenül kanyarodtak arra. A gyülekezet előterét misztikusan beragyogó mécsesek és a kerítésre erősített fényesen lobogó fáklyák keveredve Mozart muzsikájával és Ellen White elveszett juhról szóló példázatával olyan hangulatot varázsoltak, mely felejthetetlen élményt nyújtott a hallgatóságnak – akár bent ült az udvaron, akár megállt a kerítésen kívül, akár online követte az eseményt.

Mintha csak Jézus mondása teljesedett volna be konkrét és átvitt értelemben egyaránt: a lámpást nem a véka alá, hanem a lámpatartóba tettük (Mt 5,15). Üzenetünk messziről látható és hallható volt, Isten mindenki életébe fényt és harmóniát akar vinni.

Köszönjük a gyülekezetünk, és annak holdudvarában lévő zenészeinek, és köszönjük Istennek!

Árvai Tamás
körzeti lelkész

Az emberiség eredete

Az elmúlt hetekben a PAX TV számára készítettek beszélgetést Szabó Attila lelkésszel a hármas angyali üzenethez kapcsolódó teremtés-evolúció témakörben. Az adás a PAX TV-ben volt látható, de a következő linken felvételről is megtekinthető: https://youtu.be/3MATO6A5oUo

Témája: Összeegyeztethető-e az evolúció eszméje és a Biblia tanítása I. rész.

A műsor címe: Az emberiség eredete

A Kánaán Expedíció

Részletek a 2020-as Hédervári Kincskereső Szünidei Bibliatábor naplójából.

Ahogyan Mózest és a népet a fáraó, bennünket a COVID-19 próbált visszatartani a szabadság útjától, a kivonulás történetét feldolgozó bibliai táborunk megvalósításától. Ám, miután megkaptuk az ÁNTSZ engedélyét, július 13-án a helyi általános iskola épületében, 27 gyermek és 5 segítő láttunk neki Mózes második könyvének.

Egyiptomi fogság, Mózes elhívása, a tíz csapás, húsvét ünnepének eredete, jelképei, átkelés a Vörös-tengeren, a pusztai vándorlás néhány fő momentuma, a Tízparancsolat, a kémek kiküldése, – volt mit tanulni. No és ha már szabályok, az egyik délután a rendőrség mosonmagyaróvári kapitánysága tartott látványos bemutatót és KRESZ oktatást. Volt kis gumibotozás is és csattant a bilincs. Emellett a rendszeres reggeli torna, a sor-, és akadályversenyek, és lovaglás segítettek fizikálisan is felkészülni a nagy utazásra, amihez a napi háromszori ellátmányt a helyi KONT Étterem biztosította. Pénteken aztán elindultunk Kánaán felé, igaz nem gyalog és nem a tengeren át, hanem a Győri ETO csapatát is szállító hipermodern busszal, és a sofőr még azt is elárulta, hogy melyik játékos hol szokott ülni.

Hogy milyen volt a puszta? A Gánti Bauxitföldtani Park, mint valami marsbeli táj. Vörös kövek mindenütt. S míg E.T. és társai anno növényeket gyűjtött, mi rengeteg kőzettel töltöttük meg a hátizsákjainkat, aminek a szülők otthon biztos rendkívül örültek. Végül, számunkra a tejjel és mézzel folyó ország előízét az orondpusztai sajtmanufaktúra adta, ahol a tejtermékek kóstolásán túl lehetőség volt simogatni lovat, pónit, kecskét, kacsát, pávát, vadmalacot, majd határtalan szabadsággal ugráltunk a szalmabálákon.

Elértük-e Kánaánt? Nem. De úton vagyunk. Vágyunk, hogy valóra váljon az, amit szombaton a legkisebbek rajzaikkal és szavaikkal mondtak el a szülők előtt: A mennyország egy olyan hely, ahol a vattacukorfelhők és a csoki folyók mellett ott áll majd Jézus, apa, anya és én!

Tóth Szilárd
lelkész

Könyvtárat neveztek el egy adventistáról Pilisszántón

Július 25-étől, Pilisszántó könyvtára immár Kormos Sándor nevét viseli. Az ünnepélyes keretek között megrendezett névadó esemény egyszerre volt fájdalmas és örömteli, hiszen Sándor idén márciusban távozott közülünk. Neve ugyanakkor örökre összefonódott a magyarországi szlovák nemzetiség kultúrájával.

Sándor kimagasló és példaértékű tevékenységet végzett ebben a gyökereit semmibe vevő, romboló világban. Tagja volt a Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetségének, a L’udové noviny hazai szlovák hetilap szerkesztőségének, valamint tanított a budapesti és a békéscsabai szlovák iskolában. Emellett hosszú évekig dolgozott az Etnikum Tankönyvkiadóban. Költőként és műfordítóként rengeteg verset szerzett. Műveit olvasva elmondható róla, hogy kiválóan forgatta a tollat magyarul és szlovákul egyaránt. Összesen hat önálló kötetet adott ki. Sándor a szavak világán kívül a zenében is otthonosan mozgott.

A F santofském, Pilíši (A szántói Pilisben) c. népdalgyűjtemény 360 szlovák népdalt dolgoz fel, melyekből a névadó rendezvényen elhangzott néhány a helyihagyományőrző kórus előadásában. Vezette a békéscsabai szlovák iskola mandolinzenekarát, a budapesti iskolában gitárszakkört tartott, továbbá Pilisszántón és Piliscséven tanított gyerekeket gitározni. Az utolsó tanítványa is fellépett a rendezvényen. Nem hiába írta róla költőtársa, Králik Aladár: „Kormos Sándor kétségtelenül a legsokoldalúbb, nyugtalan szívvel és átható értelemmel megáldott magyarországi szlovák költő.”

Sándor a kulturális tevékenysége mellett a Hetednapi Adventista Egyház Zuglói Gyülekezetének aktív tagja volt. A település polgármestere és egyben az esemény házigazdája, Csicsmanczai Tamásné azuglói gyülekezetet is meghívta. A gyülekezet lelkészi köszöntővel, verssel, és Sándor egyik zenei szerzeményének bemutatásával járult hozzá az ünnepséghez. Sándor minden újszülöttnek írt „babazenét”, melyet a gyerekbemutatón hallgatott meg a gyülekezet. Mély bibliaismeretével és sajátos humorával különleges légkört teremtett a szombatiskolákon. Hamisítatlan kovászos uborkáját a közös ebédek elmaradhatatlan köreteként tartotta számon a gyülekezet. Sándor minden adventista számára követendő példa, hiszen talentumaival egy kis közösséget gazdagított önzetlenül.

Egy helyi nemzetiségi kultúra virágzik még évekig neki köszönhetően. A pilisszántói közösség hálája jeléül egy könyvtár őrzi tovább mindazt, amit Sándor képviselt egész életében.

Ősz-Farkas Ábel
történelem-könyvtár tanári szakos hallgató

Presbiterszentelés Érden

Ünnepélyes istentiszteletnek adott otthont az érdi imaház június 13-án.

Eredetileg ezen a napon körzeti istentiszteletet terveztünk, amikor a gyülekezet több évfordulójáról is megemlékeztünk volna.  A gyülekezet a tisztségviselő választását is elkezdte, s már csak a végső szavazás volt hátra, amikor jött a koronavírus. Június 6-án, a gyülekezet megválasztotta új tisztségviselőit, köztük Megyeri Józsefet, a gyülekezet egyik vénjének. Az ő felszentelésére került sor. Az alkalmon igét hirdetett és a felszentelést vezette dr. Ősz-Farkas Ernő testvér, a Dunamelléki Egyházterület elnöke.

Sok áldást és Istennel szerzett tapasztalatokat kívánunk Megyei József testvérnek, aki eddig is hűségesen végezte szolgálatát a gyülekezetben!

Gyűrűs István

Helyezések a DET-en

Ezen a héten a DET TB ülést tartott. Hosszabb tervezési és előkészítő munka után véglegesítette a helyezési döntéseket. A változások elsődleges oka két lelkipásztor augusztus 31-i nyugdíjba vonulása. Gyürüs Istvánt és Bodnár Jánost a héten megtartott balatonlellei lelkészértekezleten méltatta és köszöntötte az egyházterület vezetése. Szolgálatukról a későbbiekben a Hírhálóban is írni fogunk.

A jelen körülmények között a TB nem tud új munkatársakat felvenni, a két Newbold-on tanuló fiatal mellett, akikkel kapcsolatban a divízióval ösztöndíj megállapodást kötött az egyházterület. Henter Zsombor és Cserpán Ádám, sikeres záróvizsga esetén, jövőre léphetnek be a lelkészgyakornoki szolgálatba.

Bodnár testvér körzetét Szilvási Csizmadia Andrea veszi át, szeptember 1-től, aki 6 év szülési szabadság után érkezik vissza a szolgálatba, meghatalmazott lelkipásztorként.

Gyürüs testvér körzete felosztásra került a környéken szolgáló lelkészek között. Az érdi gyülekezetet Stramszki István, Ráckevét pedig Bihari Csaba veszi át. Fehérvárcsurgó a székesfehérvári körzet része lesz, Hites Gábor irányításával.

Solt és Dunaújváros a kecskeméti körzethez kerül, az Árvai házaspár vezetésével. Kiskőrős a bajai körzethez fog tartozni, szeptember 1-től, ahol Kis István a körzetvezető lelkész.

Sok áldást kívánunk minden érintett testvérnek és gyülekezetnek!

(őfe)