Keresztség Nemesvámoson

Öt testvérünk kötött szövetséget az Úrral, február 22-én, a nemesvámosi gyülekezetben. Négy Gábor testvér a pápai gyülekezetalapításban hallotta meg Isten hívását, Bella Géza presbiter szolgálata nyomán, Lengyel Nikolett pedig a veszprémi gyülekezetben nevelkedett.  Az igét Szabó Attila hirdette. Az alámerítés szolgálatát Bella Géza és Kalocsai Tamás végezték. Hálát adunk Istennek, hogy közösségeinkbe vezette őket!

Kalocsai Tamás
a gyülekezet lelkésze