Az Adventista Motoros Misszió nemzetközi vezetőinek látogatása

(Balról jobbra: Juan Santos AMM USA nemzetközi nagykövet és volt nemzetközi elnök, Görög Péter AMM Magyarország titkár, Ernani Gomes AMM Brazília nagykövet, Pap Róbert AMM tag, Szerekován János AMM Magyarország alelnök, Szilvási Attila AMM Magyarország elnök)

A magyar Adventista Motoros Misszió meghívására hazánkba látogatott Juan Santos, az AMM nemzetközi elnöke (USA) és Ernani Gomez, az AMM nemzetközi nagykövete (Brazília), akik egyéb magyarországi programjaik mellett a DET központjában megbeszélést folytattak a DET vezetőségét képviselő Stramszki Istvánnal, a DET kincstárnokával.

A megbeszélés során megtudhattuk, hogy egyházunk e különleges missziója több földrészen és országban is jelen van: a tagsága Brazíliában a legerősebb, itt mintegy 2000 főt számlál, az USA-ban pedig közel 800 testvérük vesz részt ebben a misszióban. A magyar csoport – amely már 2012 óta tevékeny – Európában elsőként, 2018-ban szerveződött meg hivatalosan, és élvezi a DET anyagi és erkölcsi támogatását, ez utóbbiba beleértve dr. Szabó János lelkészi támogatását is.

Az AMM célja és gyakorlata – mint arról a misszió nemzetközi vezetői is beszámoltak – többes:

– egy, a misszió, különösen a „nyakkendős misszió” szempontjából nehezebben elérhető társadalmi csoport, a motoros társadalom elérése a közös érdeklődés révén;

– saját adventista fiataljaink megtartása, akik számára ez a fajta tevékenység és misszió kötődési pontot jelenthet az egyházon belül abban az életszakaszban, amikor más talán éppen nem vonzza őket,

– valamint a motorozástól függetlenül a legkülönbözőbb karitatív tevékenységek és programok végzése és szervezése arra a közösségre támaszkodva, amelyet a motorozás hoz össze, és akik körében egyaránt megtalálhatóak adventisták és nem hívők. Sőt Brazíliában – brazil testvérünk elmondása alapján – más felekezetek lelkészei is.

A magyar motoros misszió céljai és már jelenleg is folyó gyakorlata szintén megegyezik a fentiekkel.

S.I.