Entries by Árvai Gergely

Egészség Expo Veszprémben

2015. október 14–16-ig Egészség Expo-t szervezett a Veszprémi Gyülekezet a Nagyvárosi Evangelizáció gyereahogyvagy programja keretében. Az expo megrendezése nem új keletű a gyülekezet életében, hiszen évről évre a Szív Világnapjához kapcsolódóan tartott már ilyen témájú programot. A korábbi években egynapos rendezvényről volt szó, melynek programjában felváltva szerepeltek értékes előadások neves szaktekintélyektől, valamint ételbemutatók, kóstolók és […]

ESZTER Klub Kecskeméten

Már régebb óta érlelődött több testvérnőben a gyülekezetünkben, hogy egy női klubot alakítsunk, ahol időnként találkozunk, kötetlen beszélgetésben (imában) Istenünkkel és egymással.  Megalakulásunk, első találkozásunk (2015. október 12.) alkalmával nyolc testvérnő volt jelen. A vezetőnk, Gál Jánosné alaposan felkészült a névadónk, Eszter élettörténetéből. A Bibliából vett példák bizonyították, hogy a nők akkor is és ma […]

Szövetségkötések Pestszentlőrincen

2015. október 17-én a Pestszentlőrinci Gyülekezetek egyik örömteljes alkalmáról szeretnénk beszámolni. A házigazda Pestszentlőrinci „A” gyülekezetben a Pestszentlőrinci „B” gyülekezetből Vízvári Nándor, a Farmosi gyülekezetből Richter Magdolna kötött szövetséget az Úrral. Különösen felemelő volt, hogy a keresztségi ünnepélyen a gyülekezetekből álló közös kórus szolgált. Henter Barna lelkész igehirdetésében a Krisztusban megváltozott élet lehetőségével bátorította az […]

Ilyen még nem volt Pécsett – Háromnapos házassági nagy szervíz

Amikor először olvastam Mihalec Gábor „beharangozó reklámját” a Gyűrű-Kúra szórólapon,  kissé szkeptikusan gondoltam erre a hétvégére. „Hogy lehet egy gépkocsi olajcseréjéhez hasonlítani a házasság karbantartását?” – gondoltam. Aztán jött a hétvége! Péntekre nagyon fáradt, kimerült voltam. Úgy gondoltam, hogy ez az egész nekem úgy kell, mint ahogy szokták mondani: „az üveges Tótnak a hanyatt esés!” […]

Rendkívüli Egyházterületi Konferencia

2015. október 4-én 58 gyülekezetből jöttek küldöttek és érdeklődők, akik a hivatalból küldöttekkel együtt vettek részt a Dunamelléki Egyházterület legmagasabb döntéshozó testületének munkájában. Ócsai Tamás unióelnök igei üzenete dinamikus és felemelő volt. Az öröm nemcsak a pozitív történések által kiváltott természetes reakció, hanem az Istennel való kapcsolat miatt alapértelmezett lelkiállapot lehet. Ennek alapja nem az, […]

Az 58. gyülekezet: Székesfehérvár “B”

2015. szeptember 26-án hitmélyítő konferencia volt Székesfehérváron a Magyar Király Hotelben. A szombatiskolát rendhagyó módon Stramszki István vezetésével vettük át. A délelőtti istentiszteleten két igehirdetés hangzott el. Először Ócsai Tamás unióelnök szólt Ezékiel 37. fejezete 12–14 és 26. versek alapján a megújulás és eggyé válás ígéretéről, majd dr. Ősz-Farkas Ernő, a DET elnöke a változás […]

Az 57. gyülekezet: Fehérvárcsurgó

Fehérvárcsurgón a testvéreink kivétel nélkül jelezték csatlakozási igényüket a Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterületének. A 23 testvér egyszerűsített vallástétellel történő felvételére és a gyülekezet megszervezésére 2015. szeptember 25-én, egy péntek esti alkalmon került sor, Bihari Csaba, a DET titkára és Egerváriné Kökényes Zsuzsa körzetvezető lelkészünk jelenlétében. A tagfelvételt és a gyülekezetté szervezést dr. Ősz-Farkas Ernő […]

Az 56. gyülekezet: Budapest Pestszentlőrinc “B”

A Pestszentlőrinci Gyülekezet KERAK-os tagjaiként hosszú idő óta vártuk azt a pillanatot, amikor a múltat lezárva új alapokon, szeretetben összeforrva közösséget vállalunk nyilvánosan is a Hetednapi Adventista Egyházhoz tartozó testvéreinkkel.  Erre az ünnepélyes alkalomra 2015. szeptember 19-én délután került sor, ahol kicsi gyülekezetünk zsúfolásig megtelt. Kb. 140-en voltunk, akikből 29-en lettünk a HNA Egyház Pestlőrinci […]

A Tatai gyülekezet megalakulása

Tatán 2015. szeptember 18-án este került sor a Hetednapi Adventista Egyház Tatai Gyülekezetének megszervezésére. Erre az alkalomra közénk látogatott dr. Ősz-Farkas Ernő testvér, a DET elnöke feleségével, Krisztivel, és Egerváriné Kökényes Zsuzsa testvérünk, aki a körzetvezető lelkész abban a körzetben, amelyhez a Tatai Gyülekezet is tartozni fog. Az igei áhítat keretében Ősz-Farkas Ernő arról beszélt, […]

A Szombathelyi gyülekezet megalakulása

Nagy örömünkre nálunk is megtörtént az ünnepélyes tagfelvétel és csatlakozás. 2015. szeptember 5-én 16–18 óra között húsz fővel gyarapodott a Hetednapi Adventista Egyház Szombathelyi Gyülekezete. Három gyülekezet egyesült: a sárvári és a szombathelyi KERAK összesen húsz testvérrel, és a helyi unió gyülekezete harminc testvérrel. Hitünk szerint Isten vezérelt össze bennünket és irányította ezt a folyamatot. […]