Pécel és Zugló új presbitereket állított munkába, három új presbitert egy körzetben

„Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek.” (ApCsel 14,23)

Ünnep Pécelen

Az őskeresztény egyház missziójának kulcskérdése volt a vezetők munkába állítása. Ha egy közösség növekedni akar, kezdje a vezetőképzéssel. A péceli gyülekezet még alig lépett a tinédzser korába, fiatal és kis létszámú, 2023 őszén mégis úgy döntött, hogy a meglévő presbiter mellé, még kettőt felhatalmaz, mert ha sokan lesznek, legyen ki pásztorolja a nyájat. Hosszas felkészülés után, április 13-án jött el a nagy nap, amikor a gyülekezet Pápai-Nagy Mónikát és dr. Hella Zoltánt az Úr elé vitte, áldást kértünk rá és felhatalmazta őket presbiteri szolgálat végzésére. A döntés óta nagyot ugrott a gyülekezet létszáma és még jobban a látogatók, gyerekek száma. Megerősítő tapasztalat látni, ahogy a Szentlélek vezeti az egyházat és adja a vezetés ajándékát, amint akarja, és amint látja előre a szükségleteket. Mindkét testvérünk hosszú idő óta hűséges oszlopa a gyülekezetnek.

Ünnep a zuglói gyülekezetben

Május 4-e gyülekezetünknek egy emlékezetes ünnepe marad. Az anyák és kifejezetten egy anya kiemelt figyelmet kapott ezen a napon.

Először a kicsik csaltak mosolyt Isten, szüleik és gyülekezetünk arcára. A gyerekek szolgálata bemutatta számunka, hogy biztos kezekben lesz közösségünk, amikor a stafétát átadjuk nekik. Igaz, ez már a jelenben is történik.

A gyerekek szolgálata után következett a második nagy ünnep: egy anya, Csarnai Mariann presbiter szentelése. Saját nevemben biztosan mondhatom, hogy nagyon megható élmény volt. Megható, mert a gyülekezetünknek most már egy őrző szemű anyukája is lett. Megható, mert az eseményen érezni lehetett Isten jelenlétét és egy olyan kapcsolat alakulását megélni, ami Mariann és a gyülekezet között is köttetett. Nehéz ezt szavakba önteni. Persze az eseményről készült videót (igehirdetést) visszanézheted, de az ilyet érdemes élőben is megélni! Mariann 14 évesen keresztelkedett meg, azóta aktív tagja az egyháznak. Édesapja és férje is előtte járt a presbiteri szolgálatban, most ő követi a jó példát.

A felkészítést és mindkét felszentelési alkalmat gyülekezetünk lelkésze, dr. Ősz-Farkas Ernő vezette.

Dr. Magyar Balázs
presbiter