Mozgó Misszió a Nemesvámosi Falunapon

A Nemesvámosi Falunapon kaptunk helyet arra, hogy a helyi gyülekezet önkénteseivel, szakembereivel, diákokkal, a rendezvényen megjelenők között egészségügyi méréseket, betegségmegelőző oktatást, tanácsadást végezzünk.

Az utánfutó mellett 2 sátor is felállításra került. Az egyikben a 8 alapelv bemutatása, vérnyomás, testtömeg index, egészség-életkor számítás, a másikban a függőségek témában, Horváth Gábor kapott helyet. A táborunk elején gyerekasztal fogadta a kézműveskedni szerető kis vendégeket és szüleiket.  Az utánfutón belül kapott helyet a tüdőkapacitás-, vércukor- és koleszterinszint mérés, az ételkóstoló és a lelkes fiatalok által bemutatott könyvek, kiadványok.

Szinte egész nap voltak érdeklődők, a legtöbben mégis délután érkeztek a vércukor- és, koleszterinszint mérésekhez, ahol testvéreink hősiesen állták az egész napi érdeklődést. Közel 100 ember keresett fel bennünket és kapott életvezetési tanácsokat, segítséget saját maga és családtagjai számára. Egészen késő estig voltak érdeklődők és olyanok, akik kapcsolatot kerestek, beszélgettek.

A szomszéd falu polgármestere személyesen keresett meg minket, hogy meghívjon bennünket a falujában tervezett egészségügyi mérések kivitelezéséhez.

A nap folyamán számtalanszor felismerhettük Isten jelenlétét a feladataink végzésében, beszélgetéseinkben, a nehéz helyzeteinkben, a szeretettel elkészített finom ebédben, a ki és bepakolás közben, és a szüntelen közösségben.

Sok áldást és tapasztalatot szereztünk ebben a faluban és reméljük nem utoljára lehettünk jelen ezzel a szolgálattal.

Gy.J.

Az 5 szeretetnyelv Jézus életében – nyári bibliatábor Baján

A bajai gyülekezetben évek óta rendezünk nyaranta napközis tábort gyerekek számára. Tavasszal kiválasztottuk az időpontot és a nyár elején a szervezéshez is nekiláttunk. Nagy öröm volt számomra, hogy a gyülekezetünk több tagja is magáénak érezte ezt a missziót és mindenki megtalálhatta az a szolgálati területet, ami számára a legmegfelelőbb volt. Voltak akik a reggelit készítették elő, mások a bibliai alkalmakat tartották és a kézműves lehetőségekről is többen gondoskodtak. Persze ezzel nem ért véget a szolgálatok lehetősége, mert az ebédet közösen – a vállalkozó gyerekek bevonásával – főztük, délutánonként a gyülekezet udvarán lévő medencében zajló fürdőzést is felügyelték néhányan. Nap közben mindig volt, aki elmosta a használt poharakat, tányérokat, feltörölte, ha kiömlött valami és a nap végén volt aki kitakarította az épületet, hogy másnap ismét tiszta környezetben várhassuk a gyerekeket. És különösön jó érzés volt azt látni, amikor minden korosztály békésen együtt „él”, beszélget, nevet és játszik.

A reggeli után az 5 szeretetnyelvről tanultunk hétfőtől péntekig, szombaton pedig a gyülekezet előtt énekelték a gyerekek azokat az énekeket, melyeket a témával kapcsolatban hétköznap megtanultak, illetve a prédikáció is arról szólt, hogy hol láthatjuk az 5 szeretetnyelvet Jézus életében.

Jó volt visszaemlékezni a tanultakra és összefoglalva bemutatni a gyülekezet tagjainak és az istentiszteleten részt vevő vendégeknek.

Az igei alkalmak után különböző kézműves technikák megismerésére és gyakorlására is volt lehetőség. Dolgoztunk raffiával, agyaggal, anyaggal, festékkel, kővel, papírral, fával, szeggel, fonállal, nemezzel és ezek különböző kombinációival. A hét folyamán mozgásra szakítottunk időt, a fürdésen kívül lehetett pingpongozni, hintázni és egy sportdélután keretében sorversenyt szerveztünk, métáztunk és kipróbálhatták a gyerekek a magyar íjat és a karikás ostort is.

Jó volt látni, ahogy Isten a különböző talentumú embereket szolgálatát egybeszerkesztette és egy tartalmas hétté alkotta. Voltak akik nem tudtak részt venni ezen a héten a közös munkában, azonban hiszem, hogy sokan hordozták imáikban a gyülekezetünk gyermekekért végzett szolgálatát.

Ritter Annamária

További képek a heti táborról a gyülekezet Facebook oldalán: https://www.facebook.com/bajaiadventista/photos/

A tábor végén készült kisfilm az 5 szeretetnyelvről: https://youtu.be/Le_UDTgKuS8

Jó gyakorlatok az Egyház életében

„A hegyen épített város”

2018. márciusában A Hetednapi Adventista Egyház sikeresen bekapcsolódott egy két éves közösségfejlesztő programba, a Népművelők Egyesületének partnereként, a Nógrád megyei régióban.

Ennek a közös munkának a gyümölcse ez a tanulmány, bemutatva az Egyházat, mint egy világszéles nemzetközi szervezetet, és annak különböző missziós tevékenységeit. Részletes beszámoló található benne az Egyházról, annak intézményeiről, szervezeti felépítéséről és azokról a jó gyakorlatokról, amelyek  jelen vannak a közösség életében,

A Hetednapi Adventista Egyház nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkezik az emberek testi-lelki és szociális jólétének megjobbítása terén, amelyet itthon Magyarországon is követ. A jó gyakorlatokmögött sok-sok év munkája rejlik. Ajó gyakorlatokfolyamatosan alakulnak, mindig bennük van a fejlődés lehetősége, hiszen egyik ötlet hozza a másikat. Külföldi példák, saját fejlesztések, egymástól tanulás – ezek mind hozzájárulnak egy-egy jól működő módszer kialakulásához. Az elmúlt másfél évben, nagyon sok sikeres program indult el, ezeknek a gyakorlatoknak mintájára Nógrád Megyében. Ez idő alatt rengeteg dicséretet és elismerést kapott az Egyház.

Túl sokszor bizonytalanodunk el és tartjuk erőtlennek próbálkozásainkat, pedig Jézus szava, amit 2000 esztendeje mondott, most is érvényes: „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.” (Máté 5:14)

Ez a kis kiadvány szeretne segítséget nyújtani mindenkinek, hogy ötleteket találjon, bátorságot merítsen, kreatív legyen, keresse a lehetőségeket, merje mindig magasra tűzni a célt és ha megadatik egy lehetőség, azonnal ragadja meg! Lássuk Egyházunkat úgy, mint hegyen épített várost. Lássuk, nagynak és szépnek, amilyennek Urunk látja és ez a tanulmány is bemutatja!

 / Szűcs Csaba: „Nógrád a közösségekért” Szakmai Megvalósító /

A tanulmány innen letölthető.