Történelmi jelentőségű keresztségek Cipruson

Balról jobbra: Davyd, Luri, Olga (a merítés előtt), Angelo, Valentina, Ramona, Rosella, Emmanuel, Nivedh és Pallavi.

2024. június 21.| Limassol, Ciprus [Marica Mirilov]

2024 júniusában a festői Amathunda strandon, a limassoli régészeti lelőhely mellett történelmi jelentőségű eseményekre került sor a ciprusi adventista egyház életében. Húsz lelkes, 10 és 75 év közötti személy lépett a meleg vizű Földközi-tengerbe, hogy megkeresztelkedjen. Ennek az eseménynek a jelentősége messze túlmutat a ciprusi régió 15%-os taglétszám-növekedésén, hiszen ez annak a bizonyossága, hogy Isten munkálkodik fiatalok és idősek életében, és egyéneket, valamint családokat gyűjt az Ő országa számára. Mindegyikük bizonyságtétele szívmelengető.

Ellenique és Jeroen új célt találnak

A bibliai és szeretett Ciprus a második otthona a holland-ciprusi Ellenique van Vliet-Chrysanthounak és Jeroen van Vlietnek, egy sikeres házaspárnak. Tizennégy éven át keresték életük igazi célját, és azt a bibliai igazság követésében és az Úr szolgálatában találták meg. Kéz a kézben, el nem rejthető örömmel léptek a tengerbe 2024. június 1-jén, hogy megkeresztelkedjenek. Isten iránti elkötelezettségük tanúi között volt a család ciprusi ága is.

Ellenique és Jeroen a családjukkal

Ellenique kifejezte legmélyebb vágyát, hogy “minél több emberhez eljusson Jézus jó híre, hogy egy nap majd találkozhassak velük a mennyben, ha Isten is úgy akarja. Szeretnék jól felvértezve lenni bibliai ismeretekkel, hogy minél több kérdésre tudjak válaszolni. Ezért imádkozom minden nap, hogy Isten olyan embereket küldjön hozzám, akiknek szükségük van arra, hogy halljanak róla… Azért, hogy adventista testvéreim tudatosítsák, hogy milyen időket élünk: a végidőket”. Jeroen hozzátette: “Mélységes vágyam, hogy megtanuljak hallgatni az Úrra, hogy képes legyek megkülönböztetni, mikor szól hozzám Isten, szemben a saját hangom beszédével, hogy megismerjem az Ő akaratát”.

Új otthon – új család

Június 15-én az aznap megkeresztelt 18 ember között volt még két házaspár. Olga és Iurii Paseniuk az orosz-ukrán háború után nemcsak menedéket és új otthont talált Cipruson, hanem Isten szerető családját is a limasszoli adventista gyülekezetben. Iurii, a nyugalmazott vízerőművi mérnök, aki éppen néhány nappal keresztsége előtt ünnepelte 75. születésnapját, és Olga, aki Ukrajnában nagyra becsült regionális kulturális koordinátor, 51 éve élnek együtt. Olga kívánsága, hogy “együtt kapjuk meg a Szentlélek erejét nap mint nap, hogy mindig közel maradjunk Krisztushoz és egymáshoz”. Jurij is azt kívánja, hogy legyen béke odahaza, és az emberek találják meg a békét Krisztusban.

Iurii és Olga

A Lélek várakozáson felül mozgatott!

Sasho Velkov Stoyanov ciprusi bolgár vendégmunkás a nehéz fizikai munka és a hosszú távú kábítószer-fogyasztás miatt súlyosan megbetegedett. Fia, Mario, aki néhány évvel korábban feleségével, Jankával együtt adventista lett, azt szerette volna, ha apja megkeresztelkedik, mielőtt meghal. Június 15-én Sasho, az apa elég jól volt ahhoz, hogy megkeresztelkedjen a tengerben. De Mario legnagyobb örömére, édesanyját, Annát és apja nővérét, Stefkát is megkeresztelték. A Cipruson élő bolgár adventista csoporthoz csatlakozott egy fiatalember, Angel Traichov Dimitrov, aki a keresztséggel csatlakozott feleségéhez, Elizabeth-hez a hitben.

Bransilav Mirilov (középen) balról jobbra: Stefka, Anna, Sasko és Angel.

Dr. Pallavi Morem, a hindu származású, lelkes bibliatanulmányozó és imádkozó, nagyszerű szolgálatkészséggel rendelkező asszony, tizenéves fiával, Nivedh-vel együtt merítkezett be. A szombati istentiszteleten Manasseh – Pallavi férje és Nivedh édesapja – hitvallással csatlakozott a limasszoli gyülekezethez. Családjuk tanúságtétel arról, hogy Isten családokat hív az Ő szolgálatára. Elhatározták, akárcsak Pál apostol – aki egykor Cipruson misszióban szolgált -, hogy semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől.

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet,
sem angyalok, sem fejedelmek,
sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak,
sem magasság, sem mélység,
sem semmiféle más teremtmény,
nem választhat el minket Isten szeretetétől,
amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
(Róma 8:38-39)

Amikor Ciprusra érkeztek, Ernest Akochere Kamerunból, Cyiza Monique Tumukunde és Deborah Icyeza Ruandából – akik mindannyian lelki útjuk különböző szakaszában voltak – kerestek egy adventista gyülekezetet, amelynek közösségéhez csatlakozhatnak. Keresztségi döntésükkel megerősítették, hogy Krisztusban egy igazi sziklát találtak, aki menedéket nyújt nekik, és Isten családját, ahol elfogadva és értékesnek érzik magukat.

Bransilav és Papaioannou lelkipásztorok (balról és jobbról) Stefini, Monique és Ernest előkészítik a bemerítést.

Amikor az angyalok táncolnak!

Nagy volt az öröm a mennyben minden egyes emberért, aki ezen a napon elkötelezte magát Isten mellett. El lehet képzelni, hogyan táncoltak az angyalok örömükben a megkeresztelt nyolc útkeresőért, akik mindannyian egyedi ajándékokkal és tehetségekkel rendelkeztek, és készek voltak sok mindenről lemondani Krisztus követése érdekében.

Stefini Storer évek óta gyönyörű zenével áldja meg a nicosiai gyülekezetet, édesapjával, Robinnal együtt, aki a sri lankai első Hetednapi Adventista személy leszármazottja. Davyd Tyryshkin, aki nagymamájával és nagynénjével együtt Ukrajnából érkezett Ciprusra, hogy biztonságot találjon, szintén a zenén keresztül szereti szolgálni Istent. Angelo Braguta, bár fiatal, mindig az elsők között van a missziós projektekben. Rosella Goufioti filippínó-ciprusi családból származik, ahol a vendégszeretet és a gondoskodás a legmagasabb szintű, és szívesen foglalkozik a kisebb gyerekekkel. Ramona Vladimirova már kétszer is szorgalmasan részt vett a cserkészek Bible Experience rendezvényén. Valentino nevű öccsével, a csoport legfiatalabb tagjával együtt eltökélték, hogy bármi történjék is, hűségesek lesznek Istenhez. Valentino egy tehetséges fiatal labdarúgó, de szombaton a focimeccsei helyett Krisztust választotta. Emmanuel Mirilov és Nivedh Morem döntéseikkel és szolgálatukkal bebizonyították, hogy világosság és só akarnak lenni a világ számára.

Tizenegy új taggal bővült a limaszoli gyülekezet.

Szavakkal nem lehet kifejezni az érzelmek spektrumát, amelyet a keresztségi istentisztelet váltott ki. Minden jelenlévő elgondolkodott saját Istennel való kapcsolatáról, miközben együtt örült a megkereszteltekkel. Voltak örömkönnyek, hangos “ámenek” és “halleluják”. Dr. Branislav Mirilov, a Ciprusi Régió elnöke számára ez a keresztség több okból is nagyon megható volt. Húsz megkeresztelt számára ő egy lelkipásztor, de a tizenöt éves Emmanuel számára ő az édesapa. Mielőtt megkeresztelte volna fiát, szavai igy szóltak hozzá a parton: “Fiam, nem voltam mindig a legjobb apa, de kiváltságom volt, hogy idáig eljuttassalak, hogy átadjalak a tökéletes Atyának”. És valóban: húsz ember került a tökéletes Atyához Cipruson.

Fotók: Lyubomir Vladimirov, Manasseh Morem, Lucian Braguta, Kiemelt kép: A keresztségekre a Limassol melletti Kelet-Mediterráneumban került sor.

Cikk forrása: https://ted.adventist.org/news/historic-baptisms-in-cyprus/