„Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére.”

2024. május 23.| St Albans, Egyesült Királyság [David Neal]

Meleg hétfő reggel van St Albansban. A Transzeurópai Divízió (TED) irodájának harmadik emeleti tanácstermében a május 20-i tavaszi ülés 22 pontból álló napirendje várja, hogy átvizsgálják. Az első pont azonban egyből arra kéri a Végrehajtó Bizottság tagjait, hogy az út túloldalán, a St Albans-i templomban gyűljenek össze istentiszteletre.

Az ‘Áldjad én lelkem a dicsőség erős Királyát’ énekeljük – Victoria és Antoinette Hall hegedűn és csellón, gyönyörű harmóniákkal kísérik az éneket.* Az egyik sor az evangéliumi történet szépségét írja le címszavakban, bemutatva, milyen lépéseket tesz Isten az emberiség megmentése érdekében: ‘megvált, meggyógyít, helyreállít, megbocsát’.

Diadal-e, ha Isten fogolyként vezet minket?
A Bjørn Ottesen (a Dán Unió elnöke) által választott ének a 2Korinthus 2,14-17-ről szóló elmélkedésének méltó bevezetése, amely meghatározza a nap lelki irányát. Isten az, aki „diadalmenetben vezet minket” (2Korinthus 2,14 ESV).

„De álljunk csak meg egy pillanatra” – mondja Ottesen. „Gondoljunk bele, hogyan állt össze egy diadalmenet Pál korában. Elöl a római császár, a hadvezérek és a katonai hősök. Hátul a rabszolgák és a foglyok”. Ottesen így folytatja: „És mit gondolsz, hol azonosítja magát Pál a menetben? Egészen hátul.” A 2Korinthus 4,9-re hivatkozva (mi… „üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak; letipornak, de el nem veszünk”) Ottesen azt kérdezi: „Bármilyen csodálatos is, vajon tényleg diadal, amikor Isten fogolyként vezet minket? Olyanok vagyunk, mint a foglyok Krisztus diadalmenetében, kiállítva, de nem diadalmasan”.

Ottesen ezután tovább töpreng a kérdésen: „Hogyan mondhatjuk akkor, hogy diadalmenetben vagyunk?”. Az általa javasolt nyomot a 12. versben találjuk, amikor Pál megosztja fájdalmas tapasztalatait Macedóniában, Thesszalonikiben és Filippiben. „Amikor »Krisztusban« vagyunk, a menet mindig diadalmenet” – magyarázza.

„Egy napon ismét eljön a megújulás ideje Európában. Addig is arra vagyunk hivatottak, hogy hűségesek legyünk”.

Amikor a csata elvesztése győzelem
„Amikor azt gondoljuk Európában, hogy elveszítjük a csatát Krisztus evangéliumáért, emlékezzünk a felvilágosodásra – már jártunk itt korábban. De később jött a nagy ébredés” – bátorít Ottesen. „Egy napon ismét eljön az ébredés ideje Európában” – jósolja. „Addig is arra vagyunk hivatottak, hogy hűségesek legyünk – a menetben, igen, hátul, de benne vagyunk a menetben”.

Hívás, hogy Krisztus illata legyünk
Végezetül Ottesen felszólítja a jelenlévőket, hogy „legyünk hűségesek ebben az időszakban, és engedjük, hogy Isten arra használjon bennünket, hogy mindenütt terjesszük az Ő illatát. Lehetünk-e mi az evangélium illata Isten számára? Igen, lehetünk” – biztosítja, »mert mi vagyunk az Ő kellemes illata – Krisztusban«. (2Korinthus 2,14-15).

„Tényleg egészen hihetetlen”
„A tavaszi értekezlet elsődleges célja – magyarázza Nendad Jepuranovic -, hogy a pénztáros beszámoljon az előző évi pénzügyekről”.

Miközben Jepuranovic éppen ezt teszi, négy szóval érzékelteti hangulatát a TED pénzügyi állapotáról. „Ez tényleg egészen hihetetlen” – mondja Jepuranovic, és bejelenti, hogy a tizedek visszatérülésének 11,3%-os növekedése rekordot döntött. „2023 elején még mindig a Covid-19 járványból való kilábalás állapotában voltunk”.

Jepuranovic emlékezteti a bizottságot a globális egyház munkájának támogatásában betöltött kettős szerepére.

  1. A tized szétosztása a globális egyházban, a helyi gyülekezet, a konferencia, az Unió, a Divízió és a Generál Konferencia részéről.
  2. A taguniók és csatolt területek missziójának támogatása.

„2023 folyamán″ – számol be Jepuranovic – ”a TED a teljes tizedmegosztás 30%-át visszaadta az Uniónak, hogy azt evangelizációs projektekre fordítsák. Hálát adunk tagjainknak a hűségükért”.

A könyvvizsgálói jelentés
A könyvvizsgálók „zöld utat” adnak a 2023-as pénzügyi és beszámolási jelentésnek. A megnövekedett tizedmegosztási bevételek és a dolgozók kiadásainak csökkentése együttesen egészséges működési többletet eredményezett, amelyet az egyház küldetésének előmozdítására fognak felhasználni.

Zágrábi földrengés utáni újjáépítés
A TED létezésének egyik fő oka az, hogy hatáskörén belül támogassa az Uniókat és a csatolt területeket. A számos projekt között, amellyekkel a TED jelenleg szorosan együttműködik és amelyeket támogat, jelen van az Adriai Unió (AUC), a Horvát Egyházterület és a zágrábi tagok által a 2020-as földrengésben elpusztult egyházi épület újjáépítése.

2020. március 22-én 5,3-as erősségű földrengés rázta meg a horvátországi Zágrábot, az epicentrum a városközponttól 7 km-re északra volt. A jelentések szerint 1900 épület sérült meg annyira, hogy lakhatatlanná vált.

„A lelkipásztornak először tanítványnak kell lennie”.
Kayle de Waal, a TED oktatási és tanítványképzési vezetője előadást tart a tervezett Tanítványképző és Evangelizációs Intézetről. Később egy kitörési pillanatban utolérem de Waalt, hogy feltegyem a „miért” kérdéseket, a működés részletein túlmenően.

„Azt akarjuk, hogy lelkipásztoraink növekedjenek és érjenek, hogy tagjainkat, akik szintén tanítványok, lelkesítse az, amit Jézus tesz mind a lelkipásztor életében, mind az ő életükben.” (A képen Kayle de Waal egy skót missziós előadáson az év elején).

Miért van szükség erre az intézetre? 

„Az intézet azért létezik, hogy tagjainkat és lelkészeinket egyaránt képezze, inspirálja és támogassa. Ez az egyik módja annak, hogy kontextusba helyezzük a GK teljes tagbevonási kezdeményezését. Az intézet egyik jellemzője az új Lelkipásztori Tanítványsági Hálózat. A hálózat célja, hogy átformálja a lelkipásztorok működését a szolgálati környezetükben. A Tanítványsági és Evangelizációs Intézet célja, hogy egy támogató rendszert építsen ki, emlékeztetve a lelkipásztorokat, hogy nem egyedül vannak, hanem a tanítványok és tanítványteremtők erőteljes és szenvedélyes csapatának részei, nem csak a saját országukban vagy kontextusukban, hanem az egész Divíziónkban.”

Miért van szükségük a lelkipásztoroknak arra, hogy megtanulják, hogyan legyenek tanítványok és tanítvánnyá tevők?

„Először is, Divíziónk területén van egy csoport elkötelezett és szorgalmas lelkipásztorunk. Dicsérjük Istent az életükért, családjaikért és szolgálataikért. Azonban nagyon gyakran a lelkipásztorok „program” gondolkodásmóddal működnek. Folyamatosan etetjük a tagokat, ahelyett, hogy tanítványokká tennénk őket! Az egyház egyszerre szervezet és organizmus. És az organikus kontextusban, amelyben az egyház működik, új élet, új ötletek és a Lélek friss munkája található. A tanítványság és a tanítványszerzés gyakran ebben az organikus kontextusban történik – kicsiben, lassan, a Szentlélek tüzére és erejére várva, hogy motiválja és inspirálja a lelkipásztorokat és a vezetőket, hogy másképp kezdjenek el gondolkodni és működni.”

Azt mondod tehát, hogy az intézet nem csak arról szól, hogy segítsen a lelkipásztornak növekedni és éretté válni keresztényként, hanem arról is, hogy segítsen frissen tartani őt; segítsen neki energiát gyűjteni Krisztus követésére?

„Abszolút, a lelkipásztornak elsősorban tanítványnak kell lennie, aki lelkesedik Jézusért. Néha azt feltételezzük, hogy a lelkipásztoroknak élénk, növekvő kapcsolatuk van az Úrral. A valóság azt mondja, hogy ezt nem vehetjük készpénznek. Azt akarjuk, hogy lelkipásztoraink növekedjenek és érjenek, hogy tagjaink, akik szintén tanítványok, lelkesedni tudjanak attól, amit Jézus tesz mind a lelkipásztor életében, mind az ő életükben. Ennek megvalósulása úgy következhet be, ha követjük Jézus tanítványteremtő módszertanát. Ő kevesekbe fektetett be, tudva, hogy a kevesek hatással lesznek a sokakra. Mi arra szeretnénk bátorítani a lelkipásztorokat, hogy fektessenek be néhány emberbe, mert a tanítványság mindig szervesen kezdődik”.

Mi történik egy gyülekezetben, ha a lelkipásztorok és a tagok energiát kapnak arra, hogy tanítványokként növekedjenek Krisztusban?

„Ez egy megterhelő kérdés! Ki tudja, hogy a Szentlélek mire képes, ha a lelkipásztor és a tagok együtt növekednek és Jézus radikális tanítványaivá érnek? Ki tudja? De azt tudom, hogy a Lélek képes átalakítani ezt a közösséget, és értelmes és releváns módon hatni a helyi közösségre. Ahogy Bjørn Ottesen a mai előadásában megfogalmazta: „Tudom, hogy megtapasztalnánk a megújulást!”.

Digitális missziós stratégiai jelentés
Az utolsó fontos napirendi pont az Ian Sweeney által vezetett, újonnan létrehozott Digitális Misszió Stratégiai Bizottság jelentése.

Az egyik ötlet egy digitális tanítványsági konferencia megszervezése fiatal felnőttek számára, tele fantáziával és kreativitással, hogy zsibongjanak az ötletektől, hogyan lehet Krisztust megosztani okoseszközökről.

Számos tájékoztató dokumentumon keresztül három elképzelést terjesztettek elő megfontolásra:

  1. Az uniók felkérése arra, hogy ismerjék el a területükön belül működő digitális missziói csoportok új valóságát, de legyenek tudatában annak is, hogy a digitális missziónak nincsenek területi határai. Lehet-e a digitális szolgálat (online szombati iskolák, istentiszteletek, imaórák, tanulmányi és közösségi csoportok) hatékony eszköz az elszigetelt tagok elérésére, evangelizációs eszköz az új érdeklődési körökkel való kapcsolatteremtésre és a korábbi tagok újbóli elérésére? Milyen folyamat szükséges ahhoz, hogy egy digitális közösség elismert csoporttá váljon az Unión belül?
  2. Az uniókat felkérése arra, hogy nevezzenek ki és támogassák anyagilag a digitális szolgálat koordinátorát (egyetlen pozíció), a TED esetleges pénzügyi támogatásával. A pozíció egyszerre lenne koordináló és lelkipásztori feladat. A rászoruló digitális tagok igény szerinti, kiváló színvonalú lelkipásztori ellátása (ahol nincs más kijelölt lelkipásztor/vezető).
  3. Digitális tanítványsági konferencia szervezése a Newbold Főiskolán 2025 februárjában. A fantáziával és kreativitással megáldott fiatal felnőtteket megcélozva a program arról szólna, hogyan lehet Krisztust okos- és más eszközökről megosztani! A hétvége ötleteit és eredményeit a TED 2025 júliusától kezdődően a digitális misszió és szolgálat stratégiájának kialakításához használná fel.

„Ez az ügy fontos” – mondja Daniel Duda – „mert az unióinknak nyújtott kivételes szolgáltatás szellemében együtt kell dolgoznunk egy médiaszolgálati stratégián az új digitális realitások fényében. Arra szeretnélek felkérni Benneteket, hogy gondolkodjatok el a saját területetekre vonatkozó stratégián, mert a TED sokszínűsége nem segíti elő egyetlen egységes digitális médiastratégia kialakítását”.

  1. Antoinette Hall (TED támogató munkatárs) és Victoria Hall (ügyfélszolgálati képviselő, Adventista Kockázatkezelés, St Albans).

[Fényképek: Jimmy Botha/Adventist Media Exchange, CC BY 4.0, David Neal és Shutterstock].
Kiemelt kép: Bougainvillea – élénk citrusos illatával, Athénban, Görögországban, 2024 áprilisában (David Neal).