A Magyar Unió XVIII. Uniókonferenciája

(Fotó: Gutveiler László és Nikolett)

Szeretettel adjuk hírül, hogy a Magyar Unió XVIII. Uniókonferenciája megtartotta rendes ülését 2024. május 26-án.

A konferenciai küldöttek beszámolókat fogadtak el, megválasztották a Magyar Unió elnökségét, unióbizottsági tagjait a következő 5 éves ciklusra (2024-2029), valamint elfogadták az Unió 5 éves stratégiai tervét.

A konferencia a következő személyeket választotta meg:

Unióelnök – Ócsai Tamás
Uniótitkár – Fenyvesi Péter Pál
Uniókincstárnok – dr. Zolyomi Renáta Edit

Az Unióbizottság további tagjai:
Hegyes-Horváth Géza (TET elnök)
Kalocsai Tamás (DET elnök)
Bodolai Zoltán (TET lelkész)
Árvai Péter (TET)
Balázs László (DET)
Hegyes Csaba (TET)
Deckelmann-né Liebhardt Éva (DET)
Kiss Szilveszter (DET)
Polgárné Papp Katalin (TET)
Ráczné Hamerszki Judit (TET)
dr. Rajki Dávid (DET)
Tajti Enikő (DET)

Isten áldását kérjük az Unió tisztviselőire és az Unióbizottság tagjaira.
Kérjük a testvéri közösséget, imádságban hordozzuk a vezető testvérek életét és szolgálatát.

Testvéri üdvözlettel:

Kommunikációs Osztály