Mit hoz a holnap? Hitben fogant tervek

„»Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kereskedünk, és nyerészkedünk«, ti, akik azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert mi a ti életetek? Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Ehelyett azt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja, és élünk, ím ezt vagy azt fogjuk cselekedni.” (Jakab 4,13-15.)

Vajon milyen lesz az előttünk álló esztendő? Milyen biztos pontokra építhetünk, amikor terveket készítve kinyitjuk a 2023. évi határidő naplónkat? Egyáltalán mi az, ami biztos?

Két fő csapáson indulhatunk neki az új évnek. Egyesek szerint tervezni felesleges, hiszen minden annyira kiszámíthatatlan. Mások hozzáteszik, hogy ráadásul azért is hiábavalóság célok kitűzése, mert Jézus is azt mondta, hogy „elég minden napnak a maga baja”, tehát a hívő ember napról napra él. Talán mindannyiunkat megkísért olykor, hogy a tegnap kiábrándultságával tekintsünk a holnapra, vagy éppen Jézust félreértve kapituláljunk, és megadjuk magunkat a tervezés nehézségeinek. Jakab azonban a segítségünkre siet, és a maga gyakorlatias hitével ad rögtön három tanácsot.

1. Célok márpedig kellenek
A mögöttünk lévő kudarcok és az felénk áramló rossz hírek ellenére is fogalmazzunk meg terveket, célokat. A Biblia első története Isten hatnapos teremtői tervező munkájával ugyanerre bátorít minket, ahogyan az utolsó lapok is egy NAGY TERV győzelmes beteljesedését mutatják be. Jézus a NAGY TERV főszereplője, a várt és visszavárt Messiás is a próféciák terveit valósítja meg – hogy ez nem ment mindig könnyen? Valószínűleg nekünk is akadnak gondjaink akár a legjobban átgondolt tervekkel is… Ne adjuk fel! A megnyitott ige szempontjait figyelembe vevő, imával megtámogatott tervezés egyenesen istenképűségünk megélése, bármilyen tervekről is legyen szó.  Merthogy emberi kapcsolataink, munkánk és szolgálatunk, lakóhelyünk stb. tervszerű alakítása is a „műveld és őrizd a földet” megvalósulásához tartozik.

2. Nem baj, ha nem érzed magad alkalmasnak, sőt…
Az apostol költői szavai a „pára” emberi életről egy másik fontos dologra irányítják a figyelmünket. Törékenységünkben erős szövetségesre van szükségünk. Mindig fájdalmas, mégis nélkülözhetetlen ezt megtapasztalni: „Mert mi a ti életetek? Bizony pára az…” Bármennyire is nehéz ezt tapasztalni, mégis ezek a legfontosabb pillanatai az életünknek – a szembesülés, a rádöbbenés élménye, amikor felébredünk, mert „végre helyesen láttam magamat”, illetve „megértettem a fontos és a lényegtelen” közötti mérhetetlen szakadékot. „Ha még élünk…” utal Jakab törékenységünkre – a Te tenyereden élve tervezek Istenem! Az apostol szerint a gyorsan múló „pára-ember”, sebezhetősége tudatában tervezzen, sőt csak így tervezzen, mert így van a legtöbb esélye a jó tervezésre. Lehet, hogy nem érzi magát elég bölcsnek, erősnek és kitartónak, de Isten pont ilyenkor tud, ilyenkor szeret csatlakozni a terveinkhez.

3. A hit nyugalmával
„Ha az Úr akarja”, vagy ahogy a Hegyibeszéd Miatyánk imájában olvashatjuk: „Legyen meg a te akaratod”. Ugyanazt jelenti: semmit nem akarok én kőbe vésni! Istenem, igyekeztem alaposan végiggondolni, de már annyiszor voltál bölcsebb, hogy kérem Tőled a gondolkodás mellé a hitet is Te benned, akaratodban.

Nincs ígéretünk arra, hogy a 2023. évben kevesebb lesz a gondunk, megszűnnek a háborúk és elmúlnak a fájdalmaink. De a hit nyugalmával bízhatjuk az Örökkévalóra terveinket – akár végbemennek, akár meghiúsulnak. Azzal a hittel, ami bajt, bántást, fájdalmat, megszégyenülést vagy akár veszteséget is örök győzelemmé, bátorsággá, békévé, gazdagsággá, együttérző szeretetté tud alakítani.

Békés új esztendőt Isten tenyerén!

Cserbik János
Pestlőrinci-A és a
salgótarjáni körzet lelkésze