Számos felvételt találni különböző videómegosztókon, melyeken az látszik, hogy teljesen ártalmatlan közlekedési szituációban törnek rommá százmilliós sportautókat felkészületlen sofőrök.

A balesetek legtöbb esetben a hétköznapi közlekedés alkalmával is azért következnek be, mert nem tudunk megállni az autóval. Hiába a legdrágább fékrendszer, ha a kerekek elveszítették a kapcsolatot az útburkolattal, az autó mintha jégen korcsolyázna.

Ma talán ezzel a példával mondaná el Jézus, hogy az egyház „balesetmentességének” titka a kapcsolatokban rejlik.

Nagy főpapi imádságában az apostoli kortól napjainkig terjedően a mindenkori gyülekezetekért fohászkodik:

De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő beszédükre hisznek bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, Atyám, mint te énbennem, és én tebenned, ők pedig mibennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: Én őbennük, és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, amint engem szerettél. János evangéliuma 17,20-23.

Kapcsolatban lehetünk Istennel és egymással. Megismertük Istent, s mert bennünk lakik, a bűnnek nincs ereje életünkben. Nem arról beszélek, hogy nincs kísértés, hogy nincsenek bukások, hanem arról, hogy nem lehet a bűné az utolsó szó. Az utolsó szó Istené, aki a végső pillanatban üdvösséget hirdet a megátalkodott gonosztevőnek a kereszten.

Ne félj bűneidtől, mert az Úr Jézus Krisztus békéje képes felemelni a vétkek vádakkal teli világából. Képes kigyomlálni szívedből a vádaskodást, rosszindulatot, gyanakvást és ki tudja még mi mindent, ami mérgezi kapcsolataidat és sötétté teszi lelkedet. Ha Istennel jóban vagy, akkor magaddal is jóban leszel, és nem kérdés, hogy ki mit gondol rólad, te tudod, hogy hová tartozol. Találkoztál a könyörülő Istennel, aki békét hirdetett háborgó és ítélkező lelkedben. Megtanított megbocsátani és elfogadni a ma emberét úgy, ahogyan van.

Ha esélyt adunk egymás igazi megismerésére, felfedezzük mindazokat az értékeket, amelyekhez kapcsolódni tudunk. Minden egyes emberben, minden hittestvérben van valami jó, valami tiszteletre és szeretetre méltó. Krisztus azért imádkozott, hogy meglássuk ezeket egymásban, és így menjünk az emberek közé megdicsőíteni nevét az adventi üzenettel.

Hogy mire lenne szüksége az egyháznak 2023-ban? Jó minőségű „gumiabroncsra” biztosan, amellyel kapcsolódni tud az úthoz. Az úthoz, Akiben örök életünk van. (Jn 14,6)

Kalocsai Tamás
DET elnök