Jézus vagy Jézus?

Két Jézus? Hát nem egy van? És hogy melyiket választom?

Bizony, bizony, közel kétezer évvel ezelőtt két Jézus állt a húsvét ünnepére Jeruzsálembe sereglett tömeg előtt. S mikor Pilátus feltette a kérdést: „Melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek: Barabbást-é, vagy Jézust, akit Krisztusnak hívnak?” (Mt 27,17); a jelenlevőknek két Jézus közül kellett választani.

Az egyikük, a korai evangéliumi kéziratokban még teljes néven szereplő; Jesua bar Abba (nevének szó szerinti jelentése: Szabadító, aki az Atya fia), vagy, ahogy a legtöbben ismerjük Barabás. Aki nem egy tyúktolvaj, nem egy szimpla bűnöző volt csupán, hanem egy közismert, „nevezetes” (Mt 27,16) szabadságharcos, aki „lázadásért és gyilkosságért vettetett a tömlöcbe.” (Lk 23,19; Mk 15,7).

E. G. White így ír róla: „Ez az ember azzal az igénnyel lépett fel, hogy ő a Messiás. Az állította, hogy teljhatalmat kell kapnia arra, hogy a dolgok új rendjét hozza létre a világ tökéletesítése és az igazság helyreállítása céljából.

Sátáni erőkkel csodálatos dolgokat vitt véghez. Sok követőt nyert meg magának a nép közül. Zendülést idézett elő a római kormányzat ellen. Vallási lelkesedés takarója alatt egy megkeményedett szívű és mindenre elszánt gazember volt, aki hajlamos volt a lázadásra és kegyetlenkedésre.” (E. G. White; Jézus élete 639-640. o.)

Jesua bar Abba, tehát a földi vágyak beteljesítője volt.  Mindent megtett, minden eszközt bevetett azért, hogy a népnek ne kelljen Róma és a papi fejedelmek kizsákmányolása alatt senyvedni. Sőt, ahogy olvashattuk, csodákat is tett, gyógyított, ingyen kenyeret adott.

A másik Jézus; Jesua haNocri, a Názáreti Jézus, aki Isten uralmának majdani eljövetelét, a megtérés és az újjászületés szükségességét hirdette. „Nem erővel, nem hatalommal”, hanem a mindenki irányában tanúsított szeretet, elfogadás és megbocsátás megélésével.

Két Jézus, két szabadító, két Messiás állt tehát az összegyűlt nép előtt és választaniuk kellett; Jézus vagy Jézus. S ahogy ma, e két Jézust szemlélem, érzem, ahogy Pilátus kérdése elemembe vág és engem is döntés elé állít:

Melyik Jézus kell neked? Földi szabadítóra vágysz? A földi nehézségektől való szabadulásra, hogy ne legyen vírus, ne legyen háború, ne legyen gazdasági válság, hogy tudj kényelmesen utazgatni, építkezni, gyűjtögetni, élvezni az életet?

Vagy egy lelki szabadítóra vágysz inkább, aki ugyan nem fékezi meg a mai Heródeseket, de az indulataidat igen? Aki nem a külső körülményeket változtatja meg, hanem a szívedet, az érzéseidet és a gondolkodásodat? Aki nem a betegségekből, hanem a bűneidből gyógyít ki téged? Aki nem ideig-óráig való földi élettel ajándékoz meg, hanem a Vele való együttléttel egy örökkévalóságon át?

Melyik Jézus kell neked? Barabás, akit miután elengedtek eltűnt és meghalt, vagy a Názáreti, akit a megöltek ugyan, de feltámadt és él?

Áldott ünnepet!

Tóth Szilárd
DET titkár