Mai világunk egyik legforróbb témája a valóság kérdése. A „Mi a valóság?” kérdésre rengeteg minden ad okot nap mint nap a triviálistól az életbevágóig. Vajon melyik mosópor állítja magáról helyesen, hogy hatékonyabb? Vajon melyik hírcsatorna ad valós híreket, és nem fake news-t? Vajon melyik politikus állítja a valóságot, és melyik torzítja el saját érdekei mentén? Vajon a háborúzó felek közül melyik fél írja le a valóságnak megfelelően a helyzetet, és melyik torzít? A kérdésekre adott válaszaink befolyásolják az életünket, és meghatározzák a sorsunkat: nem babra megy a valóság játék! Húsvét történetének szereplői szintén szembe kerülnek a valóság kérdésével, és válaszokat kell adjanak rá. Vajon mi a valóság?

Simon Péter mindig is úgy gondolt önmagára, mint a végsőkig hűséges tanítványra. Amikor Jézust el akarják fogni, életét kockáztatva kardot ránt. Azonban a kakas emlékezteti a valóságra, miután Jézust megtagadja háromszor. Kajafás főpap kihallgatja Jézust. Felkészült, hiszen hamis tanúi készen állnak, és felhasználják Jézus szövegösszefüggéséből kiragadott mondatait a templom lerombolásáról. Azonban a szentek szentjét takaró kárpit hasadása emlékezteti arra, hogy a valóság nem az, amit ő megrendezett. Pilátus valósága az, hogy Jézus ártatlan egy őszinte és igazságos világban, de nem lehet ártatlan a politikai szükségszerűség világában. Jézusnak halnia kell, különben Pilátus elvesztené a választásokat. Azonban saját katonái emlékeztetik őt az igazságra, amikor jelentik, hogy a sír üres, mert Jézust az Atya Isten is ártatlannak ítélte. A nép harsogja, hogy „Feszítsd meg!” a hamisnak ítélt Messiást, annak ellenére, hogy szeretteiket meggyógyította Jézus. A valóság azonban szembe jön velük, amikor mindent beborít a koromsötétség a déli órákban.

Mi a valóság Jézus szerint? A hűtlenség, a hamisság, a kényszer, a harag? Péternek a megtérés: „Simon! Simon! Íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd testvéreidet!”  (Lk 22,31-32). Kajafásnak az evangélium: „Miért engem kérdezel? Kérdezd azokat, akik hallották, amit nekik mondtam, ők bizonnyal tudják, mit mondtam.” (Jn 18,21). Pilátusnak a Mindenható Isten: „Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked.” (Jn 19,11). A népnek a megváltás: „Miután Jézus elfogadta az ecetet, azt mondta: Elvégeztetett! És fejét lehajtva kibocsátotta lelkét.” (Jn 19,30)

Világunkban nekünk is könnyű eltéveszteni a valóságot a megannyi információ, propaganda és reklám útvesztőjében.
Pedig valóság csak egyetlen egy létezik: Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó! Ez egy kapcsolatokat, érzelmeket, gondolkodást, döntéseket és tetteket meghatározó valóság!

Húsvét története nekünk szegezi a kérdést: mi a te valóságod?

Csizmadia Róbert
egyházterületi elnök