Gyermekbemutató a Zuglói gyülekezetben

Egy család életében mindig áldás a gyermek. A Zuglói Adventista Gyülekezet is részesült ebben az áldásban 2018. szeptember 8-án, amikor Kövesi Benjámint köszöntöttük, és áldást kértünk rá Istentől. Igei gondolatokkal a gyülekezet lelkésze, a Dunamelléki Egyházterület elnöke, Ősz-Farkas Ernő szolgált útravalóul.

Kívánjuk Benjáminnak, hogy Isten áldja meg egész életét egészséggel és olyan vidámsággal, mint amilyen vidám ezen a szép napon is volt!