Gyermekbemutatások Terézvárosban

„Boldog szülők beteljesült reménye” – hangzott el Túrmezei Erzsébet: Kié vagy? című versében, melyet Debrenti Evelyn mondott el Balla Szofia áldáskérő alkalmán a terézvárosi gyülekezetben.

„Miénk, mondjuk mi mind, akik velük együtt örülünk neked” – folytatódott a vers és tényleg nagy öröm mindannyiunk számára, hogy a gyülekezetünkbe ismét egy kis csöppség érkezett Isten ajándékaként.

Erika és Ferenc 13 évet vártak a kis Szofiára. Ilyen hosszú ideig tartó kitartás, vágy és türelem után nagyszerű megérkezni az életbe – fogalmazta meg Horváth Péter lelkész, aki a szertartást végezte.

Amint Jézushoz is odavitték az anyák gyermekeiket áldásért, most Péter vezetésével mi is együttes szívvel kérhettünk áldást Szofia életére. Azonban ez az imádság nemcsak áldáskérő ima volt, hanem hálaima is, azért a kihívásokkal teli útért, ahogyan Erika és Ferenc ide érkeztek Isten színe elé Szofiával, mint család.

Kívánjuk, hogy Isten áldja, óvja és vezesse Balla Szofia és szülei életét egészen a végső célig, hogy együtt lehessünk majd mindannyian egy örök életen át.

Orbán Debóra bemutatása

„Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek.” (Jer 29,11-12) – ezzel az igével nyitotta meg Szilvia és Zoltán második gyermekének bemutatását dr. Szabó János lelkész. Isten ígérete szerint biztonságban élhetünk a jelenben, mert a jövő reményteljes.

Debóra, héber eredetű bibliai név, jelentése méh, méhecske mely az állandó munkálkodásnak, szorgalomnak és a bőségnek a szimbóluma. Azonban milyen bőséget kívánhatnánk ennek a gyermeknek? – tette fel János a kérdést mindannyiunk felé.

Az Isten igéjében találjuk meg a választ: „És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben…” (Fil 1,8-9)

Majd így folytatta a szülők felé fordulva: – Azzal, hogy ma elhoztátok Debórát az Úr elé, egy szent kötelességet vállaltok magatokra. Ezzel a jelképes cselekedettel kifejezitek meggyőződéseteket, hogy ez a gyermek nem a tiétek, hanem ajándékul kaptátok Istentől. A gyülekezet, amely együtt örül ma veletek, csatlakozik hozzátok Debóra bemutatásában és mint közösség ígéretet teszünk arra nézve, hogy mi is megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy Debóra megismerje a szerető Istent.  Szeretnénk úgy élni és úgy szólni, hogy építsük, gazdagítsuk mindkét kislányotok életet.

Az áldáskérő ima előtt lelkészünk az alábbi kérdést intézte a szülők felé:

– Törekedtek-e arra, hogy mindent megtegyetek azért, hogy az Úr félelmében és az ő parancsolatai szerint nőjön fel a kis Debora? Szövetségre léptek-e így ma a Mindenható Istennel?

Szilvi és Zoli igenlő válasza után együtt imádkoztunk János vezetésével és az Ároni áldás eléneklésével zárult az istentisztelet ezen szakasza.

Kívánjuk, hogy az ima előtt elhangzó köszöntő és egyben útravalóul szánt ige szavai: – „Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre…” (Ézs 26,4) – valósuljon meg nap mint nap az Orbán család életében.

Varju Zsuzsa