Elnöki üzenet – 2020. 11. 13.

Köszönjük a gyülekezeteknek az elmúlt 2 hónap fegyelmezett, együttműködő és felelősségteljes viszonyulását a járványhelyzethez. Két helyszín kivételével, nem lett gócpont a gyülekezet. A helyi bizottságok jó döntéseket hoztak és nem volt szükség központi egyházi intézkedésekre. Most új szakaszba léptünk, amikor az Unió vezetése úgy döntött, hogy szolidárisak leszünk azzal a társadalmi erőfeszítéssel, hogy a járvány terjedése lassuljon.

Bármilyen körülménybe kerüljünk, mindig van jó hír is. Az aktuális így hangzik: NYITUNK -ONLINE!

Az egyház, a gyülekezet nem zárja be tevékenységét. Az igehirdetés, evangelizáció, közösség építés, lelkigondozás online térben NYIT. Folytatjuk, mert ez a küldetésünk. Az örökkévaló evangélium az ég közepén repülő angyal – nem állítható meg semmilyen körülmények között. Itt az ideje, hogy kinyilvánítsuk szeretnénk-e ehhez a táborhoz tartozni. Ezúttal nem szavakkal, hanem a tetteinkkel, lelkületünkkel.

A mennyei templom ajtaja is nyitva van, senki ne mondja, hogy bezárt a templom. A Főpapunk szolgálatban van. Az imádat megéléséhez mindenünk megvan, akkor is, ha a testvéreink fizikai közelsége hiányzik. Bibliai időkben is nehéz volt ezt az igazságot megérteni. A samáriai asszony őrizte azt az ősi hagyományt, hogy istentiszteletnek csak az a helye és formája érvényes, amit ők gyakorolnak.

„A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell.”

Jézus válasza meghökkentő és megbotránkoztató volt:

„Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát

De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.

Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.” (János 4,20.21.23.24)

Az óra eljött és akinek van Krisztusa, élő kapcsolata, tudni fogja hogyan élje meg az imádatot lélekben és igazságban (Fil 4,8 lelkületében).

Ted Wilson, GK elnöke úgy beszél a járványhelyzetről, mint a galileai tengeren kitört viharról.
https://www.youtube.com/watch?v=c4uDFGKkCWw&list=PLBWl-8FeERmWCupX5lr5rRaRs4QK5v2YA&index=2

A vihar nem Istentől van, de a viharban ő is ott van. Két lehetőségünk van: a nehézség vagy azt hozza ki belőlünk, hogy még jobban ragaszkodjunk ahhoz, aki a baj fölött áll, vagy jajgatunk, félünk, kritizálunk, keressük a vihar miatt a bűnbakokat és elsüllyedünk. Esély a megtérésre és veszély a süllyedéshez.

Arra hívom a DET családját, hogy ebben a viharban, amibe a világunk került:

Mutassuk meg hogyan lehet megtalálni Krisztust, aki nagyobb, mint a vihar
Lelkületünkkel, szavainkkal és tetteinkkel tegyünk bizonyságot arról, hogy békességünk van
Imádjuk Isten lélekben és igazságban és ebben segítsük azokat is, akik téglából készült templom, szobrok, szertartások nélkül lehetetlennek látják
Segítsük azokat, akik bajba kerültek
Adjuk tovább, ami Fil. 4:8-al egyezik

Az Úr közel!

Ősz-Farkas Ernő
DET elnök