Egy gyülekezeti kirándulás summája

Tinódi, a lantos megírta Summáját Egör várának, megszállásának, viadaljának,
én pedig megírom revid históriáját az Józsefvárosi gyülekezet egri kirándulásának.
Egykoron Budáról Hadim Ali pasa többezres pogán sereggel indula útnak,
mi, kicsinyek és nagyok csupán negyvenhatan valánk részei e kiruccanásnak.

S mit csinálánk egész nap ottan az ősi Egör városában?
Gyalogszerrel délről közelítve elsőként bevévénk az várat.
Meghajtánk főnket nemes várvédők előtt amaz hősők termében,
majd szemlélénk ágyút, szablyát, s jó pár kínzóalkalmatosságot a vár tömlöcében.

Aztán vezetéssel alászállánk és megismerénk titkát az kazamatáknak,
Hol tán még ma is kesért szelleme amaz gaz félszemű Jumurdzsáknak.
Ebédünket, az Il Pedrino pizzáját, alant az erődítés tövében költénk el,
melyet még az vitéz Dobó István uram szobra is nagyokat nyeldesve figyel.

Majd borús fölhők elől az csudás bazilikában menedéket lelénk,
melyben rögtönzött dalkörünkkel, sokak örömére zsoltárokat éneklénk.
Később, 15:52-kor meghallgatánk emlékeztető ágyúlövését a várnak,
végre mi kimaradt meghagyom azt az alább csatolt képös krónikának.

Esett mindez az Úr 2024-es esztendejében nyárelő havának elején
s mint egykor Sebestyén, soraimat én is bátorítással és hálaadással végzém.
bátorítással, hogy ily lehetőséggel éljen minden hívő körösztyén közösség
az Atya Istennek és Megtartó Krisztusunknak pediglen légyen mindönért a dicsőség!

TSZ