Az Úr küldött egy tanítványt

Kép: mesterséges intelligencia által generált kép

„Elment azért Anániás, és bement a házba, és kezeit reá vetvén így szólt: Saul, atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, amelyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak és beteljesedjél Szentlélekkel.” (ApCsel 9,17)

Az Úr küldött egy tanítványt. Kit küldött Jézus? Egy tanítványt.

Ki volt ez a tanítvány? A Bibliában csak itt fordul elő az alakja, tehát nem sokat mond róla. Ismerjük a nevét, ezenkívül pedig csak azt tudjuk róla, hogy Krisztus egy tanítványa volt, egyike azoknak, akik az István vértanú halála után kitört üldözések elől Jeruzsálemből Damaszkuszba menekültek. Anániás tehát nem volt sem misszionárius, sem gyülekezeti vezető, sem evangélista, sem apostol vagy próféta, hanem egy a sok laikus hívő közül, egy tanítvány.

Mi talán megkérdőjeleznénk alkalmasságunkat, kifogásokat keresnénk, Isten azonban egy fontos dolgot kijelentett számunkra a Bibliának egy másik helyén: „… a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket.” (1Korintus 1,27)

Ne féljünk Isten követeiként fordulni a másik ember felé, s ne féljünk az Istent képviselni minden helyen és minden időben.

Anániás ezzel a köszöntéssel fordult Saulhoz: „Saul, atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton” – és ezzel átadta neki Jézus üzenetét. Hogy mennyire várt már erre az összetört lelkű Saul, mi sem mutatja jobban, mint az, hogy ennek az üzenetnek a hatása alatt testileg, lelkileg rendbe jön, megkeresztelkedik, megtelik Szentlélekkel, és tulajdonképpen ekkor válik Saul Pál apostollá.

„Krisztus itt példát ad nekünk az emberek megváltása érdekében követett munkamódszerével kapcsolatban, Ő elvégezhette volna közvetlenül is e munkát Saulusért, ez azonban nem lett volna összhangban tervével. Áldásainak az Ő elrendelt eszközei által kell jönniük. Saulusnak meg kellett vallania valamit azoknak, akiknek elpusztításán gondolkodott és Istennek egy felelősségteljes munkát kellett elvégeznie azokért a férfiakért, akiket Ő hatalmazott fel arra, hogy Őhelyette munkálkodjanak.” 1 (Ellen G. White: A megváltás története, 210 oldal. [195])

Ha valaki az Isten követségében jár, attól sem kell félnie, hogy eredménytelen marad a munkája. Sokszor megkísért az, hogy látszólag semmi kézzelfogható eredménye nincsen a bizonyságtevésünknek.

Egy dolog azonban bizonyos: Anániás teljesítette a parancsot – és csodát látott: Mindannyiunknak erőt ad az Ige: az Úr küldött téged!

 1 https://media4.egwwritings.org/pdf/hu_MT(SR).pdf

Simon Zsolt
a Bp. pesterzsébeti körzet lelkésze