A waco-i tragédia tanulságai 30 évvel később

Green highway sign for the Texas city of Waco

Mi történhet, ha félreértelmezzük a Bibliát, és visszaélünk az emberek szabadságával?

Harminc évvel ezelőtt, 1993. április 19-én szörnyű történések sokkolták az egész világot. Az Egyesült Államokban, a texasi Waco-ban egy végidei apokaliptikus szekta tagjai váltak a lángok martalékává. Sokan közülük azért választották a halált, mert úgy gondolták, hogy ez az Isten országának eljövetele előtti tűz általi megtisztulás szükséges része (Dániel 8,14). A szemtanúk szerint egy nőnek sikerült kimenekülnie a lángok közül, mégis megpróbált visszatérni, hogy teljesítse halálra szóló küldetését. Meg is tette volna, ha egy szövetségi ügynök nem akadályozza őt meg ebben.
Nyolcvankét férfi, nő és gyermek halt meg abban a tűzben, csak azért, mert egy személy azt állította, hogy Isten őt választotta ki a Jelenések könyvében található pecsétek végidős titkainak feltárására. Kitartott amellett, hogy ő a hetedik trombitát megszólaltató angyal, és egyben „maga Isten báránya” is. A Hetednapi Adventista Egyház szakadár csoportjának története hihetetlen tragédiával végződött.

Mi történt a texasi Waco-ban?

Az 1930-as években, egy, a Hetednapi Adventista Egyházzal elégedetlen férfi elszakadt felekezetétől, és megalapította saját mozgalmát, a davidiánusokat. Halála után egy másik férfi vette át a szekta irányítását, Davidiánus Ágra nevezve azt át. 1962-re ez a csoport a texasi Waco-ban telepedett le, egy nagy tábori létesítményben.
A szekta a Bibliában kereste a világvégére utaló jeleket, és különösen a Jelenések könyvét tanulmányozta. 1978-ban a második vezető is meghalt, és feleségére, mint „prófétanőre” hagyta a csoport vezetését. Vernon Howell néhány évvel később érkezett a táborba. Kapcsolatba került a korábbi vezető feleségével, és végül 1990-ben teljesen átvette az irányítást.
Howell David Koresh-re változtatta a nevét, azt állítva, hogy ő a „messiás”, és egyben a Jelenések könyvében szereplő „bárány” is, aki fel tudja nyitni a Jelenések könyvének pecsétjeit. Gyakorlatai közé tartozott az is, hogy számos „lelki feleséget” vett magához a követői közül, akiktől gyermekei születtek.
Végül az Egyesült Államok kormánya eljárást indított a Davidiánus Ág ellen gyermekbántalmazás, valamint a lőfegyverekre vonatkozó állami előírások megsértésének vádjával. Az ostrom 51 napig elhúzódott, mire a szövetségi ügynökök bevonultak a táborba. Ennek eredményeként tűz ütött ki, amely elpusztította az egész létesítményt, és 82 ember, köztük több mint 25 gyermek életét oltotta ki. Később kiderült, hogy néhányan – a bent tartózkodók közül – halálos lőtt sebekbe haltak bele.
Az ostrom során négy szövetségi ügynök halt meg egy tűzharcban, így a Waco-ban elhunytak száma 86-ra emelkedett.

Az emberek félrevezetése

A fő vonaltól eltérő vagy szakadár csoportok gyakran azért jönnek létre, mert egy vagy több személyben törés keletkezik az egyház tanításai megértésének a kérdésében. Ha tanításaik túlságosan szélsőségessé válnak, kizárják őket a helyi gyülekezetből. Ezek a személyek végül elhatározzák, hogy megreformálják azt az egyházat, amelyet elhagytak, mert úgy gondolják, hogy az egyház vált hitehagyottá, és nem ők. Ezután arra összpontosítanak, hogy más hetednapi adventistákat toborozzanak azzal az ürüggyel, hogy megalakítsák azt a csoportot, amelyről úgy gondolják, hogy ők a jövőbeni 144.000. Ez elvezet odáig, hogy előbb-utóbb szükségesnek fogják látni a csoport Jeruzsálembe költözését, ahol Isten új királysága létre fog jönni.
Hogyan lehet elkerülni egy olyan tragédiát, mint ami Waco-ban történt? A következő tanulságok megértése segíthet megakadályozni azt, hogy a valódi bibliai hittől eltávolodjunk.
A hetednapi adventista hit abszolút alapelve Jézus Krisztus legfőbb tekintélye és elégséges volta. Minden eretnekség, legyen az ősi vagy modern, kisebbíti vagy magáénak tekinti Jézus, az egyetlen Úr és Megváltó abszolút jogait.

Jézus Krisztus a mi egyetlen reménységünk (1Timóteus 1,1). Ez az advent mozgalom alapja.

Senki se rendelje alá a lelkiismeretét mások ellenőrzésének! Ne kövessünk semmilyen embert, hanem egyedül Istent! Isten közvetlen kapcsolatban áll velünk, és mi is közvetlen kapcsolatban állunk Istennel.

A közbenjárás kora véget ért. Jézus magára vette Isten korábbi képviselőinek minden funkcióját. Jézus (Isten) az egyetlen király (Dávid fia), az egyetlen pap (Ábrahám fia) és az egyetlen áldozat. Jézus az út, az igazság és az élet (János 14,6).

Az adventista egyházat megreformálni kívánó szélsőséges mozgalmak vezetői, akik azt állítják, hogy Isten kijelölte őket Isten végidei népének vezetésére, tévesen tulajdonítják maguknak Isten egyedülálló jogait. Csak Isten alkalmas arra, hogy népét vezesse.

Egyedül Isten képes megújulást és reformációt véghezvinni. A Jelenések könyve ismételten int minket: „Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!” (Jelenések 2,7; vö. Jelenések 2,11.17.29; 3,6.13.22). Egyetlen ember sem veheti át a Szentháromság helyét. Krisztus él. A Szentlélek Isten élő, mindenütt jelenlévő Lelke.

Az apokaliptikus, végidei szekták vezetői félreértelmezik a Bibliát. Visszaélnek a tekintély szavaival. Ahelyett, hogy szolgálnának, uralkodnak és saját akaratukat érvényesítik – pontosan az ellenkezőjét teszik annak, amire Jézus utasított.
Senki nem kapott kizárólagos ajándékot az apokaliptikus szövegek értelmezéséhez. Legyünk óvatosak, amikor valaki azt mondja, hogy csak ő értelmezheti a Szentírást. A Bibliát azért kaptuk, hogy mindenki személyesen tanulmányozhassa és megismerje Isten akaratát az Ő népe számára (Róma 12,2; 2Timóteus 3,14-17; ApCsel 17,11; Efézus 6,11-17).

Isten meg akarja menteni az embereket, még az ellenségeit is. Óvakodjatok azoktól, akik azt állítják, hogy ők az egyetlen hűségesek és kiválasztottak, és feladatuk, hogy megbüntessék a gonoszokat – mindenkit, akik nem úgy gondolkodnak, mint ők.

A szeretet hiányzik a beszédükből és írásaikból. Fő nyelvezetük a félelem, gyakran az erőszak és a gonoszok elpusztulásának hirdetése. Valójában Isten nem azt akarja, hogy a gonoszok elpusztuljanak, hanem azt, hogy megtérjenek és üdvözüljenek. Isten azt szeretné, hogy minden ember eljusson az igazság megismerésére (1Timóteus 2).

Egy szektához, apokaliptikus csoporthoz vagy egyházhoz való tartozás nem egyenlő az üdvözüléssel. Jézus az egyetlen Megváltó. Az üdvösség az Úrtól származik.

Döntő fontosságú, hogyan, és milyen módszerrel olvassa valaki a Bibliát. Például, a 45. zsoltár félreértelmezése vezette Vernon Howellt (más néven David Koresht) oda, hogy elvegye követőitől a feleségeiket, akik 24 gyermeket, az új királyság hercegeit szülik majd meg neki. Ezenkívül a Jelenések könyvének hét pecsétjéről és a hetedik angyalról alkotott hite és félreértelmezése vezetett a texasi Waco-ban történt katasztrofális eseményekhez.

Fontos, hogy az ember megőrizze lelkiismereti szabadságát. Senkit sem szabad hitre kényszeríteni vagy megfélemlíteni. Csak Isten méltó arra, hogy kövessük.

A Hetednapi Adventista Egyház nem tehető felelőssé azokért a mellékágakért, amelyek a Hetednapi Adventista nevet viselik, de szélsőséges irányba sodródnak. Az egyházat a Generál Konferencia rendszeres ülésén, a Generál Konferencia végrehajtó bizottságában és az adminisztratív bizottságban megszavazott, világosan megfogalmazott hivatalos nyilatkozatok védik. A hivatalos dokumentumok közé tartozik a 28 alapvető hitelv, a „munkarend” és a Gyülekezeti Kézikönyv. Ezek megakadályozzák, hogy egyetlen személy vagy csoport magához ragadja a gondolkodás irányításának a jogát, vagy az egyház küldetésén kívül talált célokat kényszerítsen ki.
Hadd emlékeztessem azokat, akik kísértésbe esnek, és olyan vezetőket követnének, akik saját állításuk szerint Istent képviselik, hogy ha valakit Isten vezet, annak legvilágosabb bizonyítéka a Szentlélek gyümölcseiben mutatkozik meg: „Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, nagylelkűség, hűség, szelídség és önuralom” (Galata 5,22-23). A Szentlélek gyümölcse összeegyeztethetetlen az erőszakkal és/vagy az Isten képmására alkotott elmék irányításával. „Isten békessége, mely minden értelmet meghalad” őrizze meg szívünket és elménket Krisztus Jézusban” (Filippi 4,7).

Írta: Ganoune Diop, Vallásszabadsági és Társadalmi Kapcsolatok Osztálya, Generál Konferencia és Adventist Review

Forrás: https://adventistreview.org/commentary/lessons-learned-from-the-waco-tragedy-30-years-later