A vezetők jóváhagyták az adventista lelkészek, tanárok és tagok támogatását célzó dokumentumot

Mikhaul F. Kaminskiy, az  Euro-Ázsiai Divízió elnöke osztja meg álláspontját a szerdai vita során április 10-én, a Generál Konferencia tavaszi ülésén. [Photo: Enno Müller, Adventist Review]

A “proaktívnak” és ” felkarolónak” minősített dokumentum megpróbál válaszolni az aktuális tanbeli kihívásokra.

Április 10-én az Generál Konferencia Végrehajtó Bizottságának (GC EXCOM) tagjai megszavazták egy olyan dokumentum jóváhagyását, amely a hetednapi adventista lelkipásztorokat, tanárokat és egyháztagokat igyekszik támogatni az aktuális teológiai és tanbeli kihívásokra való válaszadásban.

A szavazásra a tavaszi ülés második és egyben utolsó napján került sor az Adventista Egyház székhelyén, a Maryland állambeli Silver Springben, az Egyesült Államokban.

Ted N. C. Wilson, a GK elnöke elismerte, hogy a dokumentum hátterében az áll, hogy “egy olyan kezdeményezést kell elindítani, amely segít megállítani az áradatot, megállítani a sodródást, segíteni csökkenteni az egyháztagok, tanítók, lelkészek, mindannyiunk hanyatlását, akik valamilyen módon kísértést éreznek arra, hogy nem biblikusan értelmezzék azokat az igazságokat, amelyeket szilárdan vallunk”.

Példaként Wilson felsorolta “azt a hitet, hogy a halott rokonaim valahogyan a mennyben vannak”, vagy “nem vagyok biztos abban, hogy a Szentlélek vagy akár Isten Fia öröktől fogva van”, vagy “nem vagyok biztos abban, hogy Ellen White valóban próféta”.

Wilson bevezetője után Michael Ryan, a GK elnökének különleges projektekért felelős asszisztense ismertette a dokumentumnak a 2024-es tavaszi ülés napirendi pontjaként való felvételéhez vezető hátteret és idővonalat. Elismerte, hogy annak indoka néhány “aggasztó terület tudatosítása volt, ahol van némi hanyatlás bizonyos adventista tanok bibliai megértésében”.

Ryan megosztotta, hogy a 2023. szeptember 30. és október 2. között tartott GK Divíziós Tisztviselők (GC Division Officers, GCDOs) üléssorozatán a vezetők megvitatták és feltették maguknak a kérdést: “Mit tehetünk azért … hogy ezeket az igazságokat ne csak a népünk elé vigyük, hanem a világnak is hirdessük?”. Megosztotta, hogy három albizottság dolgozott azon, hogy elkezdjenek módot adni arra, hogy ezeket a kérdéseket kezeljék. Ezeknek az albizottságoknak a munkája “nem az út vége, hanem annak csupán a kezdete lesz, melynek célja, hogy egyházunk tagjai világos megértésre jussanak, minden egyházi egységben, és világos üzenetünk legyen, amelyet a világnak hirdetünk” – mondta Ryan.

Ugyanakkor, tette hozzá Ryan, “ünnepelhetjük azt a tényt, hogy a vezetők ebben a teremben … lelkes vágyat éreznek arra, amit a Biblia és a Prófétaság Lelke kért az egyháztól, és én dicsérem az Urat az ilyen vezetésért”.

Globális Biblia- és Missziós Konferenciák

Az első albizottság globális biblia- és missziós konferenciák megrendezését javasolja, amelyek arra bátorítják a lelkipásztorokat, véneket, teológusokat és tanárokat, hogy hirdessék a Biblia igazságát az egyháztagoknak, a diákoknak és a világnak.

Az albizottság azt javasolta, hogy a Biblia Kutatóintézet a Globális Biblia- és Missziói Konferenciák Bizottságának irányításával vegye át a vezetést ezen alkalmak megszervezésében. Azt is javasolta, hogy a rendezvény szervezői készítsenek videós előadásokat a főbb nyelveken, olyan linkekkel, amelyek lehetővé teszik a visszajelzést, valamint a kérdések feltevését és a válaszok fogadását, egyéb kezdeményezések mellett.

Globális tartalomgyártás és médiahasználat

Egy második albizottság a Globális tartalomgyártásra és médiahasználatra összpontosított, és olyan nyomtatott és digitális anyagok előállítását ajánlotta, amely az egyház minden szegmensét eléri. A cél “a Szentírás tekintélyével és a hetednapi adventista prófétai értelmezésünk megbízhatóságával kapcsolatos sürgető tanbeli és teológiai kérdések kezelése”.

Más kezdeményezések mellett javasoltak egy tankönyvet a prófétaság lelkiajándékáról, egy könyvet a Sola Scriptura (“egyedül a Biblia”) témakörében, valamint egy külön kötetet a bibliaértelmezésről.

A vallási és teológiai oktatás megerősítése

A harmadik albizottság a formális teológiai oktatás, a lelkészi továbbképzés és a tagokat érintő hitoktatás megerősítésére vonatkozó ajánlásokon dolgozott. A vezetők kifejtették, hogy erre sürgősen szükség van, mert a kutatások némileg negatív tendenciákat mutatnak a tagok ragaszkodását illetően olyan hitelvekhez, mint Ellen G. White prófétai írásai, a vizsgálati ítélet, a Szentháromság, a szó szerinti hatnapos teremtés, és a Hetednapi Adventista Egyház mint maradék egyház. “A felmérés azt is mutatja, hogy megnövekedett az a hiedelem, hogy a halottak a mennyben vannak, és az a meggyőződés, hogy elfogadható, ha valaki boszorkánydoktorhoz megy” – mondták.

A harmadik albizottság többek között olyan kezdeményezéseket javasolt, amelyekkel a jövőben elkötelezett adventista tanárokat lehet kinevelni, egyértelmű kritériumokat kell kidolgozni a vallást és teológiát tanító tanárok felvételekor, és felül kell vizsgálni a vallásórák tantervi követelményeit. Hangsúlyozta továbbá a Nemzetközi Lelkészi és Teológiai Oktatási Tanács (IBMTE) és más szervezetek munkájának megerősítését, hogy támogassák a teológiai oktatást a területükön.

G. Alexander Bryant, az Észak-Amerikai Divízió elnöke kommentálja azt a dokumentumot, amely a hetednapi adventista lelkészeket, tanárokat és egyháztagokat kívánja támogatni abban, hogy választ adjanak az aktuális teológiai és tanbeli kihívásokra. [Photo: Enno Müller, Adventist Review]

Tom Lemon, a Generál Konferencia általános alelnöke egy dokumentumra adott válaszában azt javasolja, hogy az egyháznak a lelkipásztorok és tanárok munkájukban való bátorítására kellene összpontosítania. [Photo: Enno Müller, Adventist Review]

Ginger Ketting-Weller, az Adventist International Institute of Advanced Studies elnöke Zoomon keresztül osztja meg a dokumentummal kapcsolatos támogatását és néhány aggályát. Azt javasolta, hogy a pedagógusokat is vonják be a szakpolitikák megvitatásába, valamint az oktatási intézményeket érintő, az albizottságok által kidolgozott ajánlások megvalósításának módjába.. [Photo: Enno Müller, Adventist Review]

Elias Brasil de Souza, a Bibliakutató Intézet igazgatója megosztotta a Generál Konferencia Végrehajtó Bizottságának tagjaival, hogy a megvitatott dokumentum a horizonton lévő trendekkel foglalkozik, és lehetővé teszi az egyház számára, hogy proaktív legyen. [Photo: Enno Müller, Adventist Review]

Egy probléma kezelése

Amikor megnyílt a hozzászólási lehetőség, Harold Butler, a GC EXCOM tagja reagált elsőként a bemutatott dokumentumra. “Laikusként, ahogy más laikusokkal beszélek… a legnagyobb aggodalmuk a Hetednapi Adventista Egyház hanyatlása” – mondta a Zoom videokonferencia platformon keresztül. “És én nagyon örülök ennek a napirendi pontnak, mert választ ad arra a kérdésre, hogy mit tesz az egyház a hanyatlás ellen.”

Ella Simmons egyetértett. “Nagy örömömre szolgál, hogy ehhez a napirendi ponthoz szólhatok” – mondta. “Évek óta az oktatási vezetők anekdotikus szinten aggodalmukat fejezik ki ezzel kapcsolatban. De az adatok kézzelfogható bizonyítékot szolgáltattak, ami lehetővé teszi ezeket a javaslatokat. El vagyok ragadtatva, és dicsérem Istent az elvégzett munkáért”.

Ugyanakkor Simmons és az utána következők azt javasolták, hogy a természettudományos oktatás is legyen része ennek a bibliai alapú hitre való újbóli hangsúlyozásnak.

Elfelejtjük a történelmünket?

“Nagyon örülök, hogy ez az intézkedés megszületett” – mondta Andi Hunsaker, a GK EXCOM tagja, az Adventista Laikusok Szolgálatának és Ipartestületének (ASi) elnöke, az egyháztagok oktatásának megújult hangsúlyozására hivatkozva. Ugyanakkor Hunsaker elmondta, elgondolkodott azon, hogy az adventista egyházban jelenleg tapasztalható kihívások egy része nem csak az ismeretek hiányából fakad-e. “A probléma egy része az, hogy mi, mint nép elfelejtettük a történelmünket. Ha nem emlékszünk a történelmünkre, elveszítjük az identitásunkat, és ha nincs meg az identitásunk, amely meghatározza küldetésünket, célunkat és létünk okát, akkor egyházként továbbra is ugyanazokat a hibákat fogjuk elkövetni” – mondta Hunsaker.

David Trim egyetértett ezzel. “Szeretném dicsérni a [bizottságok] munkáját, és megerősíteni a javaslatokat” – mondta – “de kérném, hogy a munkába ne csak teológusok, hanem történészek is vegyenek részt…. A történelem döntő fontosságú, és ma is formálja teológiánkat”.

Több mint teológiai probléma

G. Alexander Bryant, az Észak-Amerikai Divízió elnöke megjegyezte, hogy nagyra értékeli “azt a széleskörű megközelítést, amelyet ezzel kapcsolatban alkalmazunk”. Hozzátette: “Remélem, hogy nem ragad meg csupán a formális teológiai oktatás szintjén, mert úgy gondolom, hogy a kihívásunk ennél nagyobb”.

Tom Lemon, a GK egyik általános alelnöke azt mondta, hogy támogatja a dokumentumot. Azt is javasolta, hogy az egyház kerülje el, hogy arra használja fel, hogy lelkészeket vagy tanárokat hibáztasson. Szerinte a dokumentum megosztásakor a hangsúlyt arra kellene helyezni, hogy “bátorítsuk a lelkipásztorainkat, és bátorítsuk a tanárainkat. Én a bátorítás híve vagyok” – hangsúlyozta Lemon.

Különböző vélemények a témáról

Mark Finley, aki szintén a GK elnökének különleges projektekért felelős asszisztense, elmondta, hogy nagyra értékeli “a dokumentum szellemiségét és a megbeszélések hangulatát”. Finley hozzátette, hogy a megbeszélések “nyíltak és őszinték voltak”, és a dokumentum “úgy íródott, hogy inkább befogadjon, mint kirekesszen”.

Finley azt is hangsúlyozta, hogy az adventista misszió rendkívül nagymértékben függ az üzenetétől. “Ha néhány alapvető hitünkbe vetett bizalom erodálódik, akkor ez az erózió más hitelvekre is kihat” – figyelmeztetett.

Egy másik megjegyzéssel kapcsolatban Ginger Ketting-Weller, az Adventista Nemzetközi Továbbképző Intézet (AIIAS) elnöke megjegyezte, hogy bár teljes szívvel támogatja a dokumentumot motiváló aggodalmat, nem mondhatja, hogy támogatja az oktatási intézményekkel foglalkozó rész orvoslását. Azt javasolta, hogy az oktatókat is vonják be az irányelvekről és az albizottságok által kidolgozott egyes ajánlások végrehajtásának módjáról szóló vitákba. Ezzel Ketting-Weller egyetértett a GK oktatási igazgatójával, Lisa Beardsley-Hardyval, aki korábban pontosítást kért néhány, az oktatási intézmények irányításával és vezetésével kapcsolatos szempontot, valamint ezek kapcsolatát a bemutatott dokumentummal kapcsolatban.

Elias Brasil de Souza, a Bibliai Kutatóintézet igazgatója számára azonban a dokumentum indoklása egyértelmű. “Látjuk a tendenciákat a horizonton, és proaktívnak kell lennünk” – mondta. “Ez a dokumentum arra törekszik, hogy proaktív legyen.”

Az előadások és viták több mint két és fél órás időtertama után a GC EXCOM tagjai 125:29 arányban megszavazták, hogy “jóváhagyják a GCDO Ajánlások Különleges Irányítóbizottságának ajánlásait a bemutatott formában”.

A cikk forrása: https://adventistreview.org/news/leaders-approve-document-that-seeks-to-support-adventist-pastors-teachers-and-members/