88 éves korában elhunyt William G. Johnsson, az Adventist Review egykori szerkesztője

Misszionárius és teológus volt, több mint 40 könyv és 1000 cikk szerzője

William G. Johnsson, aki 1982 és 2006 között az Adventist Review magazin szerkesztője, 2005-2006 között pedig az Adventist World magazin alapító szerkesztője volt, március 11-én hunyt el a kaliforniai Loma Lindában, az Egyesült Államokban. 2023. március 11-én, életének 88. évében.

Johnsson 1934-ben született az ausztráliai Adelaide-ben. Miután műszaki és vegyészmérnöki diplomát szerzett, az Avondale College-ba járt, ahol 1959-ben teológiai alapdiplomát szerzett, és megismerkedett feleségével, Noelene-nel.

Ezután az Andrews Egyetemre járt, ahol 1966-ban rendszeres teológiából szerzett mesteri fokozatot. A Vanderbilt Egyetemen 1973-ban biblikus irányzaton doktorált. Disszertációjának címe: „Megtisztulás és tisztulás a Zsidókhoz írt levélben”.

Hosszú pályafutása során Johnsson 1960 és 1975 között misszionárius volt Indiában. Az Andrews Egyetemen 1975 és 1980 között az újszövetségi exegézis és teológia professzora volt, majd a szeminárium dékánhelyettese (1978-1980). 1979-ben az Adventista Vallástudományi Társaság első elnökévé választották.

Johnsson az Ellen G. White Estate kuratóriumi tagja is volt az Adventist Review szerkesztőségi tisztségének jelentős részében. Miután 2006-ban nyugdíjba vonult, hét évig az Generál Konferencia elnökének vallásközi kapcsolatokért felelős részmunkaidős asszisztenseként dolgozott.

Johnsson több mint 40 könyvet és 1000 cikket írt. 2017 óta öt könyve jelent meg, köztük a Where Are We Headed? Adventism After San Antonio (2017) (Merre tartunk: Adventizmus San Antonio után); Jesus of Nazareth: His Life, His Message, His Passion (2018) (A Názáreti Jézus: élete, üzenete, szenvedése); Authentic Adventism (2018) (Hiteles adventizmus); Defilement and Purgation in the Book of Hebrews (2020) (Tisztátalanság és tisztulás a Zsidóhoz írt levélben); és Experiencing Romans (2021) (A rómaiakhoz írt levél megélése).

Az Adventista Egyház elnöke, Ted Wilson lelkész a következőket nyilatkozta: „William (»Bill«) G. Johnson … termékeny szerző és az egyház hosszú távú munkatársa volt, aki különböző minőségben szolgált, többek között misszionáriusként, tanárként, az Adventist Review szerkesztőjeként és az Adventist World alapító szerkesztőjeként”.

Hozzátette: „Keresztény részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki feleségének, Noelene-nek, fiának, Terence-nek és lányának, Julie-nak, valamint a kiterjedt családnak, és várjuk azt a csodálatos napot, amikor Isten »letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.« (Jel 21,4).”

A cikk forrása: https://adventist.news/news/former-adventist-review-editor-william-g-johnsson-dies-at-88