Különleges keresztség Nemesvámoson

Augusztus 2-án különleges keresztségi alkalom volt Nemesvámoson. A négy leendő testvérünk: Herczeg Józsefné, Vincze Balázs, Mentes Dániel, Felhősi Bernadett a Keresztény Advent Közösségben készültek fel a keresztségre, s eközben érlelődött meg bennük a döntés, hogy a világszéles Hetednapi Adventista Egyház tagjai szeretnének lenni. Ezt az igényt az egyház elfogadta, és a két egyház lelkészei, a kölcsönös bizalom és szeretet jegyében egyedi módon, közösen végezték a szolgálatokat.

Kalocsai Tamás köszöntötte a keresztelendőket és adott nekik útravaló üzenetet, Szabó Attila tartotta az igehirdetést és Oláh Lászlóval együtt ők ketten kereszteltek. A nemesvámosi testvérek nagy szeretettel és az énekkar szolgálatával fogadták a vendégeket. Oláh Margit zongoraművész zenei szolgálatokkal, Lőrincz Katalin énekszámmal, Oláhné Horváth Melinda és Szabó Attiláné versekkel gazdagították az ünnepélyes istentiszteletet. Istenünk gazdag áldása kísérte az alkalmat, baráti és testvéri találkozásoknak adott otthont.

Ilyen alkalom a maga nemében csak egyszer fordulhatott elő ebben a sajátos, két egyház közötti átmeneti időszakban. Máskor már nem lesz rá szükség, mert a csatlakozó testvérek rendezett helyzetben, a Hetednapi Adventista Egyház keretein belül végezhetik hitéletüket, szolgálatukat. A Keresztény Advent Közösség maradó tagjai is meggyőződésük szerint gyakorolhatják hitüket. Ebben a sajátos helyzetben jó volt megtapasztalni az egymás iránti kölcsönös bizalmat és szeretetet.

Szabó Attila