Közös istentisztelet a pécsi gyülekezetben

Közös istentisztelet a pécsi gyülekezetben2015. június 6-a hiszem, hogy történelmi jelentőséggel bír a gyülekezetünk életében. Együtt ünnepeltük a teremtés emlékünnepét a kerakos testvéreinkkel, összesen közel százötvenen. 

Pécsett a két gyülekezet között az utóbbi időben baráti kapcsolat volt. Néhány hónapja mindkét gyülekezetnek több temetést kellet tartania, amire egymást hívtuk énekelni. Az egyik ilyen temetési alkalmon fogalmazódott meg bennem, hogy ha tudunk együtt énekelni temetéseken, akkor miért ne ünnepelhetnénk együtt. Néhány beszélgetés után, hála Istennek, egy nagyon szép és áldásos szombatot tölthettük együtt, nem mint vendégeinkkel vagy barátainkkal, hanem mint testvéreinkkel.

Közös istentisztelet a pécsi gyülekezetbenA nap témája a hit általi megigazulás volt, amiről a délelőtti istentisztelet keretén belül két prédikációt hallhattunk. Először Pongrácz Róbert, a Keresztény Advent Közösség prédikátora, majd Petőh Imre, a DET lelkésze szolgált. A két gyülekezet tagjaiból álló kórus, Ömböli Gyuláné vezetésével, szolgálataival ráhangolta lelkünket az Ige befogadására.

Közös ebéd után két nagy csoportban tovább beszélgettünk arról, hogy Isten hogyan vezeti az életünket, és milyen áldásokkal jár az, ha hűek vagyunk hozzá. A közös imádkozások segítettek, hogy még jobban közel kerülhessünk egymáshoz.

Hiszem, hogy ezután még több ilyen istentiszteletünk lesz.

Ömböli Gyula