Interaktív séta a Szentélyben

Gyülekezetünk régóta tervezte a templomok éjszakáján való részvételt. Megfelelő témát is találtunk hozzá, amit így fogalmaztunk meg: „A szent sátor üzenete: a bűn felismerésétől a megszentelődésig”.

Az előkészületek során gondolkodtunk: képeket helyezzünk-e el a szentély tárgyairól, esetleg kérjünk kölcsön, vagy mi magunk álljunk neki az elkészítésnek, még ha erre az idő rövidnek is tűnt. Amikor az elkészítés mellett döntöttünk kiderült számunkra, hogy Isten ma is meg tud áldani mesterembereket. Az égőáldozati oltár kivételével minden elkészült, és be tudtuk mutatni a templomok éjszakáján betérő vendégeknek.

A testvérekkel három héten keresztül imádkoztunk a vendégekért és magunkért, hogy bizonyságot tudjunk tenni. Képzéseket tartottunk, hogy felelevenítsük a szentély tárgyai által jelképezett tanításokat. Gyakoroltuk a bizonyságtevést.

Minden tárgyhoz leírás is készült. Négy részre osztottuk a mondanivalót: magának a tárgynak a leírása, mi volt a szerepe az Ószövetségi Istentiszteletben, miben jelképezte Jézust, és mit jelent ma az én személyes életemben.

Közel ezer meghívót osztottunk szét, és a helyi újság is közölte a programot. 40-50 fő közötti látogatónk volt. Jöttek családok gyermekkel, fiatal párok, idősebbek, ismerősök és ismeretlenek. Ahogy körbevezettük őket mindenkit lenyűgöztek a látottak és a halottak. Sok kapcsolatot sikerült építenünk a jövőbeli programjainkat illetően.

Most egy iskola igazgatójával tárgyalunk. Úgy néz ki, az osztályok eljönnek hittanórán és őket is végigvezetjük a megigazulás és megszentelődés útján.

Nagyon hálásak vagyunk Istennek a megszerzett tapasztalatokért és áldásokért.

Rajki János