„Amikor a család növekszik: ünneplünk. »Megszületett« – a címlista minden tagjának elküldjük SMS-ben, kiposztoljuk, világgá kiáltjuk örömünket. Ezt az örömet kellett beszoroznunk 7x7x360-al. Hogyne mondanánk el hangosan: hálásak vagyunk Istennek. Miért ne rajzolnánk le, miért ne énekelnénk el, miért ne prédikálnánk arról: hogy egy család vagyunk. Ez EGY család, sokkal nagyobb, mint tavaly ilyenkor. Közel 3000 tag 58 gyülekezet tartozik immár a Dunamelléki Egyházterülethez. Isten hozottat mondunk csatlakozó testvéreinknek a DET tagság nagy nyilvánossága előtt. Csak azt kívánjuk: érezzétek magatokat otthon, mert ez az otthonotok. Igaz, nem végleges. A következő nagy esemény legyen a nagy sokasághoz való csatlakozás.”

Ezekkel a szavakkal indította dr. Ősz-Farkas Ernő, a DET elnöke az új családtagok bemutatását, majd ezt követte az új lelkészek szolgálatra való meghatalmazása, két presbiter felszentelése, az új gyülekezetekért és a tagságért mondott felajánló imádság.

Az ünnepségnek 1300 résztvevője volt 2015. november 7-én Budapesten, a Golgota utcában. 13 kórus és zenekar dicsőítette Istent, gyerekek, fiatalok, cserkészek szolgáltak. Ócsai Tamás, a Magyar Unió elnöke Isten Igéjéből rámutatott, mit jelent egy Atyához tartozni és egymást családtagként kezelni. Ősz-Farkas Ernő Jákób családján keresztül mutatta be, milyen Isten népe. Együtt mennek Bételbe, nem frakciókban. Elássák mindazt, ami a múlt keserű kudarcira emlékeztette őket, majd találkoznak Istennel, aki új, győztes nevet ad Jákóbnak, bár messze nem volt tökéletes család. Ha Isten így kezel minket, akkor mi is elfogadjuk egymást; tudomásul vesszük, hogy különbözőek vagyunk; nem adjuk el egymást többé 20 ezüstért.

A délelőtti program része volt a Dunamelléki Egyházterület missziós tervének kreatív bemutatása gyerekek és fiatalok szolgálatán keresztül. Megismerkedhettünk a Bibliai Olimpiával, a Gyereahogyvagy nagyvárosi misszióval, a Barátkozó Gyülekezetek Mozgalmával, Szakmai Konzultációkkal, az Értékteremtővel és a 2016-ban induló Reformációs Évvel.

Az adakozás a Reformációs Év missziós könyvének kiadását szolgálta. Közel 1 millió Ft gyűlt össze a helyszínen, és még utána is, ami segíteni fogja a „Jelenések könyvének 7 reformációs üzenete” című kiadvány nagy példányszámú kiadását. A Reformáció 500 éves évfordulójához további missziós események is kapcsolódnak majd.

A Dunamelléki ET missziós kezdeményezésiről ezen a honlapon lehet többet olvasni. A szombati ünnepség megtekinthető a onlineistentisztelet.hu oldalon vagy az adventvideo.hu oldalon.

Direkt linkek a felvétel megtekintéséhez:

Egy család hitéleti konferencia, 1. rész
Egy család hitéleti konferencia, 2. rész

DET

Egyházunk egyik legfontosabb értéke a család, és nincs is nagyobb öröm annál, mint amikor ez a legkisebb társadalmi egység növekszik, hát még akkor, ha ez a növekedés több száz fős.

A november 7-i, már hagyományosnak tekinthető „Golgota utcai” Hitéleti konferencia a Dunamelléki Egyházterület minden pontjáról összegyűjtötte azokat a testvéreket, mintegy 1300-at, akik együtt szeretnék megünnepelni, hogy ilyen népes család tagjai lehetünk. A délelőtti programot, melyet G. Tóth Anita és a DET lelkészi karának nagy része vezetett, az egyházterület gyülekezeteinek kórusai, valamint ifjúsági és összevont kórusok és zenekarok szolgálatai színesítették.

A szolgálatok mellett Isten Igéje is felhangzott, Ócsai Tamás, a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának elnöke, valamint dr. Ősz-Farkas Ernő, a Dunamelléki Egyházterület elnökének tolmácsolásában, mely üzenetek témája nem is lehetett volna más egy ilyen alkalmon, mint hogy mit jelent egy nagy család tagjainak lenni. Megszólaltak az egyház különféle programjainak bemutatkozói is, mindegyik megszemélyesítve, így hallhattunk interjút „magával” a Bibliai Olimpiával, a Barátkozó Gyülekezetek Mozgalmával, vagy akár az Érték-teremtŐ-vel is. Láthattuk, milyen szerteágazóan foglalkozik az egyház a fiataloktól kezdve a gyülekezetek befogadókészségén keresztül az elmúlt, és a következő évek missziós megmozdulásaiig.

És bár az egész program ünnepélyes volt, egy momentum külön kiemelendő a sok közül. Míg a család régi és új tagjai a sorok között ültek, a nagy család képviselői az emelvényről pecsételték meg a rég várt találkozást. Semmihez sem fogható, negyven éve várt élmény, és egy ima, amikor a régi és az új testvérek több, mint 1100-an együtt imádkoztak az egységért. Ezzel zárult a folyamat, mely már hosszú ideje tart, és indult el egy új, ami reméljük, sokkal hosszabb ideig fog tartani. A csatlakozó testvéreink, a család új tagjai képviseletében színpadra hívták a hét új lelkészt, akik szolgálataikat a Dunamelléki Egyházterületen fogják végezni, mögöttük az őket támogató „régi” lelkészekkel, majd a második sorban annak a hét csatlakozó gyülekezetnek a képviselőjét, melyek mostantól a DET térképén lesznek jelen – kiegészülve egy nyolcadik képviselővel, aki a többi csatlakozó testvért képviselte. Értük imádkoztunk, lelkészeink felhatalmazásáért és a testvérekkel való együttműködésért, abban való reménységgel, hogy Isten megáldja ezt a nagy családot.

A délutáni alkalom is tartogatott meglepetéseket, lévén, hogy két nagyszabású program együttes lebonyolítására került sor. Egyrészt a Bibliai Olimpia utolsó fordulója, másrészt az ADRA szervezésében, a fóti Károlyi István Gyermekközpont javára tartott jótékonysági hangverseny zajlott egy időben. A koncerten a délelőtt már hallott kórusok adták elő újabb szolgálataikat, és  bemutatásra került a támogatott gyermekotthon is. Az adománygyűjtés alkalmával vendégeink több, mint 800 000 Ft-ot  gyűjtöttek össze a felnőtt kísérő nélkül hazánkba érkezett menekült gyermekek javára.

A Bibliai Olimpia utolsó fordulójának befejezése, és az eredmények összeszámolása után az eredményhirdetésre is sor került. Kiosztották azokat a táborozási támogatásokat, és multimédiás berendezéseket, melyekért a fiatalok olyan keményen dolgoztak, és ünnepélyes keretek között, ezzel a boldogsággal, valamint az összevont ének- és zenekar szolgálatával zártuk ezt a csodálatos napot.

Isten bőven megáldotta új, nagy családjának első közös ünnepét, melyre reményeink szerint úgy fogunk mind visszatekinteni, mint ahol valami jó elindult. Mostantól mind egy család vagyunk.

Ömböli Krisztián

 

[av_gallery ids=’1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438,1439,1440,1441,1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1452,1453,1454′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’4′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’]