Regionális Küldetéskonferencia – érdi állomás

Pécs és Nemesvámos után Érden hívta össze a régió gyülekezeteit a Dunamelléki Egyházterület vezetősége. A korábbi alkalmakhoz hasonlóan az igehirdetések mellett szekciókon lehetett részt venni, ahol a misszió különböző területeivel és tanulságaival ismerkedhettek meg az érdeklődők. Délelőtt Igét hirdetett dr. Ősz-Farkas Ernő és dr. Szabó János. Szekció-előadásokat tartott Bihari Csaba (DET titkár), dr. Szabó János (Misszióosztály-vezető), Hites Gábor (Tanítványsági Osztály vezetője), és Kis István (Sajtóosztály-vezető). Az egész napos programot fórumbeszélgetés, kórus- és énekszolgálatok és közös étkezések színesítették.

A jövőben is szeretnénk bátorítani a testvéreket a szolgálatunk betöltésére, ezért további regionális konferenciákat szervezünk hasonló témákkal. A következő alkalom május 18-án kerül megrendezésre Újpesten.

(Kis István)

Videós összefoglaló:

 

Fehér karácsony Győrben

„Kik ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, és honnét jöttek?”(Jel 7:13) – tettük fel mi is a kérdést 2018. december 22-én, a baptista imaházban, ahol szem- és fültanúi lehettünk Ombódi Attila és felesége, Kriszti bizonyságtevésének és azon döntésének, hogy életüket, „ruhájukat megmossák a Bárány vérében.”

Keresztségük és a róluk sugárzó boldogság nyomán mindannyian mi is újra átéltük az önátadás örömét és megerősödhettünk Isten iránti elköteleződésünkben. S mi mást kívánhattunk és kívánhatnánk nemcsak az újjászületett, hanem minden hittestvérünknek? „Légy hű mindhalálig és néked adom az élet koronáját”(Jel 2:10). „Aki mindvégig kitart, az üdvözül”(Mt 24:13).

TSZ

Szolgálat az időseknek Kiskunhalason

A nagyobb ünnepek előtt rövid műsorral örvendeztettük meg a kiskunhalasi Idősek Otthonának lakóit.

Látogatásainkat a 2018. évben rendszeressé tettük. Minden hónap utolsó hetének egy délelőttjén foglalkoztató alkalmakat szerveztünk, kb. 1-1,5 órára. Alkalmainkon 20-25 fő vett részt, változó súlyosságú ápoltak. Voltak, akik besétáltak, de legtöbben segítségre szorulva, tolókocsival vagy más mozgást segítő eszközökkel érkeztek a klubterembe. Mindenki a fizikai állapotához és értelmi szabadságához mérten reagált a kivetített, felolvasott bibliai történetekre, mesékre, találós kérdésekre és gyönyörködtek az énekekben. A többedik alkalommal már ismerősként üdvözöltük őket, és kialakult az a bizalom is, hogy megkérdezhettük, zavar-e valakit, ha imádkozunk közösen, szeretnék-e? Nagy pillanat volt, mert egyöntetűen kérték, imádkozzunk értük. Ez rendszeressé vált.

A decemberi ünnepek közeledtével, gyümölcsöt osztottunk, és arra kértük őket, hogy vigyen mindenki egy barátjának is és adja át.  Szeretetet és hálás tekinteteket kaptunk, mindig elhangzott, hogy várnak vissza bennünket.

(Faddi Zoltánné)

Hunor és Máté

2018. december 8-án két ifjú lelket mutattak be szüleik a Kiskőrösi Gyülekezetnek. Rárósi Ildikó és Rárósi Dávid, Hunor nevű kisfiukat, Farkas Izabella és Sebestyén Endre, Máté nevű kisfiukat hozták el Isten és a gyülekezet színe elé, hogy áldást és vezetést kérjenek gyermekeik életére a mennyei Atyától.

A gyülekezet tagjai biztosították a kedves szülőket arról, hogy örömeikben és nehézségeikben egyaránt mellettük állnak, s imáikkal átölelik családjaikat.

Árvai Pálma lelkészés Mészáros Ferenc presbiter testvérünk a közösség nevében emléklappal, könyvvelés virággal tette e szép napot még emlékezetesebbé az édesanyák, az édesapákés gyermekeik számára.

KN

DET hírháló – videós beszámolók

A fontosabb egyházterületi eseményekről igyekszünk a jövőben videós összefoglalókat is közzé tenni az írásos beszámolók mellett.

A 2018. október 27-i hitéleti konferenciáról és lelkészszentelésről az alábbi linken látható a híradás, benne az újonnan felszentelt lelkészekkel készült riportokkal.

Örülj! Beteljesedett! Pestszentlőrincen

Idén harmadik alkalommal szerveztünk jótékonysági koncertet két olyan, kerületünkben élő család számára, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz anyagi helyzetbe, mert súlyosan beteg gyermeket nevelnek. Mindkét család halmozott problémákkal küzd. A nagyon beteg kisbabát nevelő családban a szülők ezek ellenére bizakodóak, derűsek. Kifejezték, hogy hisznek abban, hogy van Isten, segíti őket, hogy nem véletlen az, hogy ezt a kisfiút kapták, aki annyi nehézséget csodával határos módon túlélt, és abban is, hogy valamit biztos meg kell tanulniuk Koppány (a kisfiú) segítségével. A látogatásunk végén közös imára is nyitottak voltak. A kisfiú 4 és fél éves nővérkéje azt imádkozta,hogy a jó Isten segítsen, hogy Koppány és anya most már mindig itthon legyenek, ne menjenek kórházba, gyógyuljon meg, és azt is, hogy az Úr Jézus lakjon a szívében. Nagyon megrendítő volt.

Az idei koncertünkön színvonalas műsort adott az Új Advent Kórustársaság Juhász Zsuzsa vezényletével. A koncert színvonalát Tóth Emese Gyöngyvér csodálatos éneke és Juhász Gábor lantjátéka emelte.

Az alpolgármester úr azonnal a nemes ügy mellé állt, ingyen rendelkezésünkre bocsátotta a frekventált Rózsa Művelődési Házat. Segített a helyi médiában való reklámozásban, és mint fővédnök, az adományok átadásánál igazi hívő szemlélettel beszélt.

A két rászoruló család kiválasztása idén is a gyermekorvosok és védőnők együttes ajánlásával történt, és egyértelműen a jó Isten vezetését láttuk benne. Mellénk állt az ADRÁ-n kívül a XVIII. kerületi Vöröskereszt is. Bár voltak nehézségek, az egész szervezési, előkészületi munka során végig azt éltük meg, ahogy a jó Isten mellettünk áll, támogatja ügyünket. Jó volt megélni a testvéri szeretet és összefogás erejét, és a Szentlélek vezetését. Az előző években tett jó benyomás hatására idén sokkal hamarabb nyíltak meg számunkra az ajtók, és visszatérő hallgatóságot is üdvözölhettünk.

A december 2-án megrendezett jótékonysági koncert igazi meghitt, felemelő alkalom volt családias légkörben. A mennyei Atya megáldott minden szolgálatot. Akik eljöttek a rendezvényre, a belépéskor igét kaptak a kezükbe. A koncerttel ugyanis nem csupán a segítségnyújtás volt a célunk, hanem minél több ember megszólítása az evangéliummal, és az adventisták megismertetése a kerületben élőkkel.

Idén arra helyeztük az üzenetünkben a hangsúlyt, hogy ahogyan a Jézus születésével, életével kapcsolatos próféciák beteljesültek, ugyanúgy egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy a megjövendölt második eljövetele is hamarosan be fog következni.

Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. A családoknak a koncert végén átadott, valamint az ADRA számlájára elkülönítetten érkező felajánlásokkal együtt 507.500 Ft-ot tudtunk fejenként átadni. Mindkét családban nagyon hálásak és elérzékenyültek voltak. Mélyen meghatódtak azon, hogy még vannak, akik önzetlenül, szeretetből adnak, és segítenek. Igényüket fejezték ki, hogy szeretnék velünk tartani a kapcsolatot.

A hírünk azóta is tovább terjed. A kerületi televízió azóta naponta többször levetíti a koncertet, amiben az alpolgármester úr ihletett gondolatokat mond hitről, összefogásról és elismerő szavakat az Adventista Egyházról. A Városkép című kerületi lapba is bekerült a rendezvény, ahol az újságíró szintén nagyon pozitívan nyilatkozik.

A koncertet megelőző napon a Práter utcai Gyülekezetben, a Práter 12 Közösségi térbe járó, rászoruló családok számára gyűjtöttünk, és adtuk elő ugyanezt az adventi műsorunkat telt ház előtt. Műsorunk ezen az alkalmon is sokakat megérintett.

Nagyon hálásak vagyunk a jó Istennek ezért az áldott alkalomért! Hisszük, hogy ezáltal a rendezvény által is többen közel kerültek hozzá.

Amotáné Benkő Noémi

 

Híradás az eseményről: https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/18028-dijnyertes-mondat

Mikulás puttonya cserkészprogram Kecskeméten

A 431. számú Huenergardt János Frigyes Cserkészcsapat Kecskeméti Kova Cserkészraja a Mikulás puttonya program keretében egy gyermekotthonba látogatott 2018. december 9-én, ahol középsúlyosan értelmileg akadályozott gyerekekkel találkozott. A cserkészeink hetek óta készültek arra, hogy egy cipősdoboznyi ajándékkal, bábelőadással, illetve énekes-zenés programmal ajándékozzák meg azokat, akik náluk sokkal nehezebb sorsúak. 33 cserkész (vagy leendő cserkész) és néhány segítő érkezett az otthonba, ahol 28 gyermeket ajándékozhattunk meg.

A korábbi érzékenyítő programunkon sokat beszélgettünk arról, milyenek is ők, hogyan élnek, hogyan közeledhetünkhozzájuk, hogyan segíthetünk nekik, mégis sokakban volt egy kis félsz, milyen is lesz velük találkozni. A kezdeti izgalmak azonban gyorsan oldódtak, amikor tapasztaltuk a sérült gyerekek közvetlenségét, baráti közeledését és gyermeki kíváncsiságát. Nagyon meleg szívvel fogadtak, így öröm volt nekik zenélni, énekelni. A két főszervező, Ambrus Anett és Árvai Pálma egy mesebeli történetbe repített el bennünket. A pásztor nagypapa (Pálma) és kis unokája (Anett) párbeszédén keresztül érkeztünk meg az elveszett kisbárány, Fehérke történetéhez, amit a Mustármag Bábcsoportunk adott nekik elő. A megható történetet minden gyerek figyelmesen hallgatta. Az előadás után pedig cserkészeink átadhatták a saját maguk csomagolt kis meglepetést egy gyerektársuknak. Örült, aki kapott,örült, aki adott. Ezt a lelkületet szeretnénk bennük erősíteni, és hiszem, hogy sokukban megmozdult valami ott belül. Az egyik kislány elmondása szerint az volt a legjobb, hogy örömet tudtunk nekik szerezni. Az együttlétet egy közös játékkal zártuk. Ekkorra a legcsöndesebbek is feloldódtak és vidám nevetés hangjától zengett a terem.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy szívesen fogadtak minket a gyermekotthonban és így lehetőségük lehetett a gyerekeknek megtapasztalni, milyen jó adni. Reméljük ez is erősítette bennük azt a cserkésztörvényt, hogy a cserkész ahol tud, segít.

Ambrus Gyöngyi (rajvezető)

Egészség EXPO Baján

Vannak tervezett programok, melyek néha nem valósulnak meg, és vannak előre nem tervezett alkalmak, melyek megvalósulnak. Így voltunk ezzel Baján is, amikor az ÉLETfejlesztés programsorozatot terveztük.

6-8 alkalmas szériákban gondolkoztunk, de a téli és tavaszi időszak közötti időt túl nagynak találtuk. Az utolsó előtti alkalommal dr. Gyetvai Gellért beszélt az adventista életmód igazolt áldásairól, így innen jött az ötlet, hogy szervezzünk Egészség Expo-t, ahol részletesen megismerhetik ezeket az adventista alapelveket az érdeklődők. Mivel nem előre tervezett dologról volt szó, kevés idő volt a felkészülésre, és a szombati felhívásra is csak 6-8 önkéntes jelentkezett. Miután meghirdettük a rendezvényt azzal szembesültünk, hogy a paneleken kívül nem sok eszközünk van. Végül minden és mindenki a helyére került. Épp akkor nyomtatott a DET új szórólapokat, és az utolsó napra elkészültek a pólók, kinyomtattuk a teszteket. Az előzetes megbeszélésre eljött a szükséges 18 ember, akik nagy része soha nem vett részt ilyen expón. Mindenki megkapta a segédanyagokat a felkészüléshez. Hitben és imában indultunk el, és a gyülekezeti termet, ill. a konyhát átrendezve megtartottuk az első alkalmat. A meghirdetett nyitvatartási időben (17.00–20.00) 14 vendégünk volt, köztük több eddig számunkra ismeretlen látogató. Ennek az expónak nagy előnye, hogy a hosszú előadások helyett, hosszú beszélgetések voltak – nem csupán egészségügyi kérdésekről. Aki nem jutott végig az állomásokon, jövő héten újra jöhet, mert még egy alkalmat meghirdettünk. Bízunk benne, hogy újra pont azokat küldi majd a Lélek, akiknek szükségük van ezekre a beszélgetésekre, találkozásokra. 

(Kis István)

Elstartolt a Bibliai Olimpia

2018. november 17-én lezajlott a Bibliai Olimpia első fordulója. Minden résztvevő hősiesen küzdött és mindenki komolyan vette a feladatot, ezért a nem továbbjutók is dicséretben részesülnek! Köszönjük a helyi szervezőknek az együttműködést és a közös munkát!

A döntőbe továbbjutók névsora a következő linken olvasható:

http://bibliaiolimpia.org/i-fordulo/

Bibliai Olimpia Munkacsoport

Presbiteri értekezlet az Egyházterület és az Unió vezetőinek körében

Utoljára februárban szervezett hasonló értekezletet a Dunamelléki Egyházterület, melyre a gyülekezetek presbitereit, gyülekezetvezetőit várták. Stramszki István DET kincstárnok áhítata adta meg az igei alapvetést, melyben az ajtó előtt álló Jézusról beszélt. Mit teszek meg érte? Ismerem-e igazán azt, akit be szeretnék mutatni másoknak? Meghallom-e a kopogtatását az élet zajában?

Az imaközösség után Ócsai Tamás unióelnök tartott beszámolót a Generálkonferencia őszi üléséről. Részletesen bemutatta az egyház működési rendjét, a döntéshozatalok mechanizmusát. Az ülés legnagyobb visszhangot kiváltó témája annak a dokumentumnak az elfogadása volt, amely az ún. „szabályoknak nem megfelelő” egyházi egységek helyzetét szeretné tisztázni.

Dr. Ősz-Farkas Ernő DET elnök rövid visszatekintés után a 2019-es missziós év részleteiről beszélt, melynek mottója – a Golgota utcai hitéleti konferencián is megismert – „Szolgáltra jelentkezem!”

Kiss Szilveszter és Gyurkó János a Mozgó lelki- és egészségközpont missziós lehetőségeit ismertette, majd Stramszki István beszélt az egyházterület anyagi helyzetéről. Újra szóba került az ún. 1%-os felajánlások jelentősége. Ha minden tag odaszánná ezt az összeget az imaház-felújításokra, -építkezésekre, akkor nem lenne gond az állagmegóvással és az új beruházásokkal.

A DET osztályvezetői (Hites Gábor, Kis István, Szabó János) a 2019-es tervekből emeltek ki főbb elemeket, Tóth Szilárd pedig a 2019 márciusára tervezett Duna Bibliakonferenciára hívta fel a figyelmet. Ennek témája a szombat lesz.

Délután Csizmadia Róbert uniótitkár tartott egy átfogó történelmi áttekintést a nők felszentelésének kérdéséről. A fórumot és az egész napi együttlétet a jó testvéri légkör jellemezte. A kérdéseket, hozzászólásokat a misszió előmozdítása hatotta át.

(KI)