Egészség EXPO Baján

Vannak tervezett programok, melyek néha nem valósulnak meg, és vannak előre nem tervezett alkalmak, melyek megvalósulnak. Így voltunk ezzel Baján is, amikor az ÉLETfejlesztés programsorozatot terveztük.

6-8 alkalmas szériákban gondolkoztunk, de a téli és tavaszi időszak közötti időt túl nagynak találtuk. Az utolsó előtti alkalommal dr. Gyetvai Gellért beszélt az adventista életmód igazolt áldásairól, így innen jött az ötlet, hogy szervezzünk Egészség Expo-t, ahol részletesen megismerhetik ezeket az adventista alapelveket az érdeklődők. Mivel nem előre tervezett dologról volt szó, kevés idő volt a felkészülésre, és a szombati felhívásra is csak 6-8 önkéntes jelentkezett. Miután meghirdettük a rendezvényt azzal szembesültünk, hogy a paneleken kívül nem sok eszközünk van. Végül minden és mindenki a helyére került. Épp akkor nyomtatott a DET új szórólapokat, és az utolsó napra elkészültek a pólók, kinyomtattuk a teszteket. Az előzetes megbeszélésre eljött a szükséges 18 ember, akik nagy része soha nem vett részt ilyen expón. Mindenki megkapta a segédanyagokat a felkészüléshez. Hitben és imában indultunk el, és a gyülekezeti termet, ill. a konyhát átrendezve megtartottuk az első alkalmat. A meghirdetett nyitvatartási időben (17.00–20.00) 14 vendégünk volt, köztük több eddig számunkra ismeretlen látogató. Ennek az expónak nagy előnye, hogy a hosszú előadások helyett, hosszú beszélgetések voltak – nem csupán egészségügyi kérdésekről. Aki nem jutott végig az állomásokon, jövő héten újra jöhet, mert még egy alkalmat meghirdettünk. Bízunk benne, hogy újra pont azokat küldi majd a Lélek, akiknek szükségük van ezekre a beszélgetésekre, találkozásokra. 

(Kis István)

Elstartolt a Bibliai Olimpia

2018. november 17-én lezajlott a Bibliai Olimpia első fordulója. Minden résztvevő hősiesen küzdött és mindenki komolyan vette a feladatot, ezért a nem továbbjutók is dicséretben részesülnek! Köszönjük a helyi szervezőknek az együttműködést és a közös munkát!

A döntőbe továbbjutók névsora a következő linken olvasható:

http://bibliaiolimpia.org/i-fordulo/

Bibliai Olimpia Munkacsoport

Presbiteri értekezlet az Egyházterület és az Unió vezetőinek körében

Utoljára februárban szervezett hasonló értekezletet a Dunamelléki Egyházterület, melyre a gyülekezetek presbitereit, gyülekezetvezetőit várták. Stramszki István DET kincstárnok áhítata adta meg az igei alapvetést, melyben az ajtó előtt álló Jézusról beszélt. Mit teszek meg érte? Ismerem-e igazán azt, akit be szeretnék mutatni másoknak? Meghallom-e a kopogtatását az élet zajában?

Az imaközösség után Ócsai Tamás unióelnök tartott beszámolót a Generálkonferencia őszi üléséről. Részletesen bemutatta az egyház működési rendjét, a döntéshozatalok mechanizmusát. Az ülés legnagyobb visszhangot kiváltó témája annak a dokumentumnak az elfogadása volt, amely az ún. „szabályoknak nem megfelelő” egyházi egységek helyzetét szeretné tisztázni.

Dr. Ősz-Farkas Ernő DET elnök rövid visszatekintés után a 2019-es missziós év részleteiről beszélt, melynek mottója – a Golgota utcai hitéleti konferencián is megismert – „Szolgáltra jelentkezem!”

Kiss Szilveszter és Gyurkó János a Mozgó lelki- és egészségközpont missziós lehetőségeit ismertette, majd Stramszki István beszélt az egyházterület anyagi helyzetéről. Újra szóba került az ún. 1%-os felajánlások jelentősége. Ha minden tag odaszánná ezt az összeget az imaház-felújításokra, -építkezésekre, akkor nem lenne gond az állagmegóvással és az új beruházásokkal.

A DET osztályvezetői (Hites Gábor, Kis István, Szabó János) a 2019-es tervekből emeltek ki főbb elemeket, Tóth Szilárd pedig a 2019 márciusára tervezett Duna Bibliakonferenciára hívta fel a figyelmet. Ennek témája a szombat lesz.

Délután Csizmadia Róbert uniótitkár tartott egy átfogó történelmi áttekintést a nők felszentelésének kérdéséről. A fórumot és az egész napi együttlétet a jó testvéri légkör jellemezte. A kérdéseket, hozzászólásokat a misszió előmozdítása hatotta át.

(KI)

Stafétaváltás a szolgálatban

Zarka Péter és felesége Kriszta

A november 13-án megtartott DET lelkészértekezlet a megszokott adminisztratív kérdések mellett két szívmelengető momentumnak is helyet adott. Az egyik Zarka Péter köszöntése volt 40 éves lelkészi szolgálata, ill. közelgő nyugdíjba vonulása alkalmából. Dr. Ősz-Farkas Ernő DET elnök méltató szavai bemutatták azt a gazdag és sokszínű életutat, melyben Péter hűséggel szolgált feleségével, Krisztával együtt. Zarka Péter több gyülekezetben volt körzeti lelkész, de szolgált ifjúsági-, családi-, szombatiskolai osztályvezetőként, ill. uniós szinten a Gyülekezeti Szolgálatok Osztályát is irányította. Ifjúsági vezetőként több nyári tábort szerveztek és jól együttműködtek a divízió Ifjúság Osztályával, bekapcsolva a fiatalokat az egyház nemzetközi vérkeringésébe. Családjával együtt 8 évet töltött Egyiptomban, ahol a Közel-keleti Unió Egyiptomi Területének vezetője volt. Az utóbbi években a körzeti lelkészi munka mellett a szombatiskolai felvételeket készíti felségével együtt. A felvételek hétről hétre elérhetők az interneten és a PaxTV-n keresztül. A szolgáló életnek természetesen soha nincs vége, csak más formában folytatódik.

Balról jobbra: Gyurkó János, Járai Zsolt, Ömböli Dávid, Henter Zsombor

A köszöntések tovább folytak négy új munkatárs bemutatásával, akik bibliamunkásként szolgálnak. Gyurkó János a Mozgó lelki- és egészségközpont koordinálást fogja végezni, aki eddig az Advent Kiadónál végzett odaadó munkát.

Henter Zsombor lelkészcsaládban nőtt fel, majd maga is elvégezte az Adventista Teológiai Főiskolát. Az utóbbi években több helyen végzett önkéntes munkát. Jelenleg bibliamunkásként szolgál az Újbudai Gyülekezetben és a Duna Ifjúsági Központban.

Járai Zsolt Nagysármáson született adventista családban. Kolozsváron informatikát tanult, de később jobban érdekelte Isten megismerése. 2014-ben fejezte be a teológiai alapképzést, majd MA képzést szerez az Andrews Egyetemen. A Dél-erdélyi Egyházterületen szolgált lelkészként, de felesége révén Magyarországra költöznek. Jelenleg bibliamunkásként szolgál a Práter utcai Gyülekezetben és Szigetszentmiklóson, Szabó János lelkész irányítása alatt.

Ömböli Dávid szintén adventista családban nőtt fel, 7 éve keresztelkedett meg testvéreivel együtt. 2015-ben végezte el az Adventista Teológiai Főiskola teológus, lelkipásztor szakot. Jelenleg a Baptista Teológiai Akadémián folytatja mesterszakos tanulmányait. Szolgálati területe a Zuglói Gyülekezet és a Duna Ifjúsági Központ.

(KI)

Érzékenyítő cserkészhétvége Kecskeméten

A 431. számú Huenergardt János Frigyes Cserkészcsapat Kecskeméti Kova Cserkészraj alakulásának 1 éves születésnapja november elején volt esedékes, így 2018. november 3-4-re cserkészhétvégét hirdettünk. Gyönyörű napsütést kaptunk ajándékba, és boldogan töltöttük együtt ezt a másfél napot a friss cserkészeinkkel. Az alkalmon mintegy 40 cserkész vett részt.

A hétvége alapjául Mt 25:31–46 szolgált, amelyben a jobb keze felől állók enni és inni adtak Krisztusnak anélkül, hogy észrevették volna. Árvai Tamás cserkész-lelkészünk tanítgatta a Kova-bárányokat az interaktív istentiszteleten, majd közösen elfogyasztottuk a gyülekezet által oly gondosan előkészített ebédet. Délután lefutottuk a felesleges energiáinkat és pihenésképpen megnéztük az elmúlt egy év cserkészélményeiről összeállított videót. (Köszönet érte Nagy Gabinak.) Elbeszélgettünk, mit jelent nekünk ez az 1 év, majd bibliai keresztrejtvényt fejtettünk. Az esti tábortűz népi hangulatban telt, melyet Mari néni vezetett a kis onokájával. A szülőknek aznap nem kellett altatniuk senkit.

Másnap egy kis arborétumos játék után körforgásban beszélgettünk gondozókkal, fogyatékkal élők tanítónénijével, hogy mit is tehetünk azokért, akiknek nehezebb sors adatott. Mi esik jól nekik vagy épp mi az, ami gyógyír a lelküknek. Nagyon megmozgatott kicsit is, nagyot is ez a téma és látszott a szemekben, hogy mennyire megérintette őket. Az érzékenyítő program folytatásaként fogyatékkal élő gyermekeket szeretnénk majd megajándékozni a Mikulás puttonya program keretében decemberben, amikor is minden cserkész a saját maga készített és csomagolt ajándékot adhatja majd át egy gyermek társának. A cserkészhétvége zárásául egy jó nagy métameccset csaptunk a réten, ahol sokaknak megcsillanhatott az ügyességük és gyorsaságuk.

Így visszatekintve hála tölti el a szívem, hogy ennyi gyermekkel ajándékozott meg az Úr, akiket olyan szépen csiszol a kegyelem.

(Ambrus Anett, Kova raj rajvezető helyettes)

SZOLGÁLATRA JELENTKEZEM! – Hitéleti konferencia és lelkészszentelés

A nap mottója az egész nap során vissza-visszatért, csak mindig más formában. A 2019-es missziós évet elindító program a teljes tagbevonás jegyében zajlott. A megszokott, gazdag ének-zenei szolgálatok közben a felszentelendő lelkészek személyes elhívási történetét is megismerhettük.

Az „Én már jelentkeztem!” mottójú résznél több mint húsz gyülekezeti tag vonult fel a szolgálatára jellemző ruhában ill. felszereléssel. Ezzel is szemléltetni akartuk, hogy mindenki kapott valamilyen ajándékot, mellyel szolgálhat. A kétkezi munkától kezdve kórházi látogatásig minden egyes tag találhat olyan szolgálatot, ami segíti a gyülekezet növekedését.

A nap során megismerhettük a tavaly beharagozott Mozgó lelki- és egészségközpontot is. Az épület előtt felállított nagyméretű szerelvény történetéről és missziós felhasználási lehetőségeiről Kiss Szilveszter és Gyurgó János beszélt. A sokoldalú eszköz hamarosan elérhető lesz a gyülekezetek számára. Minden ezzel kapcsolatos információt a http://mozgomisszio.adventista.hu/ weboldalon fogtok megtalálni.

Dr. Ősz-Farkas Ernő DET elnök igehirdetésében Jézust, mint a szolgáló Istent mutatta be, hangsúlyozva, hogy a kereszt mellett a törülköző volt Jézus másik eszköze az emberiség szolgálatára. A tanítványok lábának megmosásában megnyilvánult az az önfeláldozó lelkület, ami minden követőjét kell, hogy jellemezzen. Az adománygyűjtésen kívül (amit a Mozgó lelki- és egészségközpont üzemeltetési költségeire fognak fordítani) volt egy másik kosár is, amelyen mindenki személyes, szolgálati felajánlását jelölhette be. Ha valaki esetleg nem tudta helyben kitölteni, de mégis felajánlást tenne, az alábbi linkre kattintva online is kitöltheti a válaszlapothttps://goo.gl/forms/XGhZtYahciXMsssd2

Délután a felszentelés jelentőségéről dr. Ősz-Farkas Ernő beszélt, majd a DET vezetősége bemutatta a négy felszentelendő lelkészt. Cserbik János, Hites Gábor, Horváth Gábor és Szabó Attila a három évvel ezelőtt csatlakozott lelkészek közé tartoznak. Ócsai Tamás unióelnök és Csizmadia Róbert uniótitkár három, már nyugállományú csatlakozó lelkészt – Juhász Ernőt, Oláh Lászlót és Ócsai Gyulát –  mutatott be, akik tiszteletbeli felszentelésben részesültek.

Raafat Kamal TED elnök igehirdetése után Ócsai Tamásunióelnök vezette az ünnepélyes fogadalomtételt, amelynél a lelkészek házastársai is mellettük álltak. Az ünnepélyes lelkészi megbízás után a lelkészek által gondozott gyülekezetek presbiterei mondtak köszöntést.

 

 

További képek a délelőtti alkalomról:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1985687208155255&type=1&l=4a0711d817

Képek a lelkészszentelésről:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1985717261485583&type=1&l=a7c09bc32b

Az egész napi program videofelvétele visszanézhető: http://det.adventista.hu/live/

Szívesen vesszük a visszajelzéseteket az egész napi programmal kapcsolatban:
https://goo.gl/forms/shEMP2GQeAWTtYZp2

(Kis István)

Bemutatkozott a Hetednapi Adventista Egyház Kalocsán

Több mint egy hónappal ezelőtt hívott fel a Kalocsai Művelődési Központ művelődésszervezője. A világ nagy vallásai címmel szerveznek egy előadás-sorozatot a „Tanulási programok Kalocsán” című pályázat keretein belül. Kedd esténként mindig más és más egyház mutatkozik be, ill. adott esetben pedagógusok beszélnek világvallásokról. Az interneten keresztül találta meg az elérhetőségemet. Úgy látta, hogy a Bajai Gyülekezet van legközelebb Kalocsához, ezért kért meg engem, hogy beszéljek az egyházunkról. Az egyórás előadáson egy már visszajáró, 25-30 fős közönség vett részt, akik korábban soha nem hallottak az adventistákról. Röviden bemutattam egyházunk történetét, főbb tanításainkat, beszéltem a világegyházról és a hazai adventizmusról. Kérték, hogy mutassam be az adventista gyülekezeti életet is. Az előadás végén még bő fél órán át kérdeztek, és a közös teázgatás közben is folyt a beszélgetés. Nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, ugyanakkor bőven van még tennivalónk egyházunk ismertségének növelése terén…

(Kis István)

Jó hírek Kiskunhalason

Kiskunhalason a korábbi híradásokban is említett bibliatörténeti kiállítás után egy hatrészes előadás-sorozatot kezdtünk „Jó hírek” címmel. Az első alkalom napján lehetőséget kaptunk a Halas Rádióban egy beharangozó beszélgetésre. Az interjú előtt és után is sok kérdése volt a főszerkesztőnek egyházunkkal kapcsolatban, és a maga részéről mindent megtett, hogy invitálja a hallgatókat a sorozatra. A beszélgetést elérhetővé tették a Rádió archívumában is: http://www.halasradio.hu/hangalbum/sermon/4134-jo-hirek-eloadassorozatrol-kis-istvan-adventista-teologus-mesel?fbclid=IwAR0fB5JbMbB7jobJO9X7Zap8ob0AlaNaIj3fykgdcj2T1XmDdYsvQ854kkM

(Kis István)

Hat döntés, hatféle életút

Isten nagyságát és irgalmas lényét dicséri annak a hat testvérnek a szövetségkötése, akik idén nyáron kötelezték el magukat az Úr Jézus Krisztus szolgálatára. Megindító volt látni, hogyan érinti meg a Szentlélek a gyülekezetben felnőtt fiatalok, a vargabetűt bejáró és az évtizedek óta Őt kereső ember szívét.

Augusztus 4-én a Balatonban, Káptalanfüreden Jankó Márton; augusztus 7-én a nagyteveli tóban Vargáné Edvy Irma; szeptember 29-én Nemesvámoson Kalocsai Luca, Lakos Éva, Márffy Katalin és Pásztor Enikő kötöttek szövetséget az Úrral. Hárman a Veszprémi, ketten a Balatonfüredi és egyikük a Nemesvámosi Gyülekezet sorait erősítik.

Kívánjuk újjászületett testvéreink egész életére a Szentlélek állandó jelenlétét! Ő készítsen fel titeket – velünk együtt – Krisztus Urunk visszajövetelére.

Kalocsai Tamás

Civilek utcája Zuglóban

Gyülekezetünk egyre több lehetőséget kap a zuglói önkormányzattól, hogy kerületi rendezvényeken részt vegyen, valamilyen módon bemutassa magát a zuglói lakosoknak. Szeptemberben erre két lehetőségünk is volt. Egy sikeres gasztrofesztivál után szeptember 29-én a Civilek utcája rendezvényre is meghívást kaptunk, ahol a 8 egészséges alapelvet bemutató expóval mutatkoztunk be. Az érdeklődők folyamatosan jöttek, őszintén beszéltek szokásaikról és elfogadták tanácsainkat. Minden állomáson igyekeztünk valamilyen aprósággal, finomsággal kedveskedni, végül orvosi szaktanácsadással és egy bátorító igeverssel búcsúztunk el a látogatóktól. Hálásak vagyunk Istennek, hogy lehetőségeket teremt, ajtókat nyit, hogy beszéljünk róla!

(Baktai Melinda)