Alternatív misszió karantén idején

A veszprémi körzetben, a koronavírus járvány elején elhatároztuk, hogy próbálunk ott segítségére lenni az embereknek, ahol legjobban „szorít a cipő”.

Köztudomású, hogy vidéken nehezen jutottak hozzá az emberek szájmaszkokhoz, ezért hét testvér és három támogató megkezdte az 1000 darab, kétrétegű, naponta sterilizálható szájmaszk gyártását.

A hittestvérek és ismerőseik ellátása után a gyülekezetek szomszédságában élőknek, később a helyi önkormányzatoknak, intézményeknek, az E-mail listán szereplő barátainknak ajánlottuk fel az orvosi konzultáció mellet készülő szájmaszkokat.

Tapasztalatunk szerint sikerült az evangéliumot aktuális módon megszólaltatni a gondoskodás jegyében.

Erről tanúskodik sok-sok szóbeli és írásbeli köszönet, felajánlott pénzügyi és egyéb támogatás, 1%-os adomány.

A vírus elvonultával úgy mehetünk bankba, üzletbe, polgármesteri fogadóórára, evangelizációra, kopogtathatunk be a szomszédba segítségért, hogy az embereknek nem kell külön elmondani, kik is az adventisták.

Kalocsai Tamás
lelkész

Keresztség Nemesvámoson

Öt testvérünk kötött szövetséget az Úrral, február 22-én, a nemesvámosi gyülekezetben. Négy Gábor testvér a pápai gyülekezetalapításban hallotta meg Isten hívását, Bella Géza presbiter szolgálata nyomán, Lengyel Nikolett pedig a veszprémi gyülekezetben nevelkedett.  Az igét Szabó Attila hirdette. Az alámerítés szolgálatát Bella Géza és Kalocsai Tamás végezték. Hálát adunk Istennek, hogy közösségeinkbe vezette őket!

Kalocsai Tamás
a gyülekezet lelkésze

Duna Bibliakonferencia – epilógus

Ahogyan láttuk, ahogyan hallottuk, ahogyan megéltük.

Először is köszönjük, mind az előadóknak, mind a résztvevőknek, hogy együtt tanulhattunk, együtt gondolkodhattunk Jézus visszajövetelének egyháztörténeti, dogmatikai, hermeneutikai, gyakorlati aspektusairól.

Köszönjük az eddigi visszajelzéseket is, melyek jól tükrözik sokszínűségünket, – és ahogy azt magamnak megfogalmaztam – Jézusvárásunkat is. Voltak, akik időben jelentkeztek, és voltak, akik a konferencia megkezdése után regisztráltak csak.

Voltak, akik komolyan vették, és az üzenetre koncentráltak, és voltak, akiknek figyelmét elterelte, hogy milyen minőségű a „manna”, hogy miért nincs víz, hogy milyen kemények a padok, hogy milyen festmények vannak a falon stb., de mindezek mellett, mi jelentette a legnagyobb áldást a konferencián?

Ahogyan megfogalmaztátok:

„Lelki közösség.”

„A gondolkodásra, kutatásra ösztönzés.”

„Több évtizedes szorongás enyhülése a végidővel kapcsolatban.”

„Az egyik, ami kimagaslott mondanivalóban a szolgálat volt, ami a Krisztus várás része. A másik kicsit homályosabb gondolat, ami megfogalmazódott bennem, hogy Krisztus eljövetelét ne csak fizikai valóságában várjam, kérjem, hanem itt és most lelkileg, ami érzékelhető lesz a környezetemre nézve.”

„Jézust helyezte a központban, és a vele való személyes kapcsolat.”

„Jézusra irányította a figyelmemet. Nem esemény, hanem Krisztus-központú volt.”

„Krisztus-központúságban való együtt gondolkodás”

„Megerősített Jézus visszajövetelének reménységében.”

Összességében tehát mégiscsak sikerült az események lesegetése és beazonosítgatása helyett Megváltónkra irányítani a figyelmet. S hogy jövőre ismét területi vagy országos szintű, netán az az egész univerzumot megmozgató bibliakonferencia lesz, melyre záró szavaiban dr. Ősz-Farkas Ernő utalt, nem tudjuk, de azt igen, hogy még nagyobb lelkesedéssel készülünk és mondjuk nap mint nap: „Jövel Uram Jézus”.

A plenáris előadások itt visszanézhetők: https://www.youtube.com/playlist?list=PLcvOxEfo6Hh4mccF8O3V8oeLTKom4IitL

Tóth Szilárd
DET projektfelelős

Gyermekszombat

December 14-én, Ritter Annamária, gyermek szolgálatok osztályvezető segítségével a gyerekek szolgálhattak Isten és embertársaik felé.

A gyerekszombatot megelőző szombaton a fiatalok maguk választhatták ki azt a feladatot, szerepet, amivel hozzájárulhattak az istentisztelethez. A kis jelenetekkel mélyítették el azt a bizonyságukat, amit a gyerekszombat vezérmondata sugall: „Arra hívattatok el, hogy hűségesek legyetek!” Hűségesnek lenni Krisztushoz többek között annyit is jelent, hogy elmondjuk, amit megtapasztaltunk Isten szeretetéből és vállaljuk mások előtt hitünket, meggyőződésünket. Egy kedves kis csónakos jelenettel, ahol pár gyermek veszélybe kerül, megbizonyosodhattunk az ima erejéről, Isten jelenlétéről a veszélyes helyzetekben is. Egy másik kedves jelenetnél az önkéntesek piros szíveket kaptak. Minden szívecskén egy-egy sérülést olvashattunk, ami nyilvánvalóvá tette, hogy mindegyikünk gyógyulásra szorul. Az önkéntesek talán még mélyebben át tudták érezni rászorultságukat Krisztusra.  A gyerekszombat lehetőséget adott arra, hogy a gyerekek megélhessék alkalmasságukat a szolgálatra, hogy fontos szerepet töltenek be a gyülekezetben. Baján januártól minden hónap utolsó szombat délutánján ismét a gyerekekre fókuszál a gyülekezet. Ezekre az alkalmakra a gyerekek barátokat is hívhatnak, hogy hasznosan együtt töltsék a délutánt. Egy kis történeten, majd rövid beszélgetésen keresztül lehetőségük van megismerni a legfontosabb értékeket. A délután folyamán előkerül a társasjáték, a kinti játékok és kézműveskednek is. Az alkalom finom uzsonnával fejeződik be.

Hálásak vagyunk azoknak a testvéreknek, segítőknek, akik nem sajnálják az idejüket arra, hogy Isten felé, az örökké jelenlévő Barát felé fordítsák a jövendő nemzedék arcát.

Szélig Ágnes

Lányok Krisztusért

Még 2018. májusában kezdődött a Bajai Gyülekezetben a Lányok Krisztusért program, melynek tizedeik, záró alkalmát tartottuk idén februárban.

A programot a Transz-Európai Divízió Női Szolgálatok Osztálya biztosította, amely magyar nyelven is elérhető (http://adventista.hu/szolgalat-es-kuldetes/noi-szolgalatok-osztalya) segédanyagokat biztosít a tini lányok megtartását, lelki növekedését segítő alkalmakhoz. Az átlagosan hathetente megtartott foglalkozásokat Mayor Márta, a gyülekezet női szolgálatának vezetője szervezte, bevonva a gyülekezet idősebb nő testvéreit, az ifjúságot és anyukákat. Az alkalmaknak mindig volt egy fő lelki és egy egészségügyi témája, de a 9-13.00 óra közötti időbe belefért a közös éneklés, imádság, kézműves foglalkozás, egészségpercek, uzsonna is. A közösségépítés része volt az is, hogy együtt megünnepelték a születésnaposokat, ill. az, hogy a különböző korosztályú lányok-nők együtt tudtak növekedni hitben, lelkiekben. Az tapasztaltabb testvérek mentorként segítették a lányokat, akik közül többen elhívták barátaikat is ezekre az alkalmakra. Az igény megvan a folytatásra, de egyelőre várjuk a fiúknak szóló anyagot, hiszen velük is szeretnénk hasonló módon foglalkozni a jövőben

A záró alkalommal készített interjúkból készített beszámolót az alábbi linken lehet megtekinteni: https://youtu.be/MivlvOJq-Fg

Kis István
lelkész

A szerelem ünnepe

„Nem erővel és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel.” (Zakariás 4,6)

Február 15-én, a Bajai Gyülekezetben, a Házasság hete alkalmából lehetőséget kaptak a házaspárok arra, hogy újra szikrát vigyenek házasságukba. Szikrát gyújthatunk egy érintéssel, egy csókkal, megfelelő kommunikációval, az emlékek pozitív felidézésével és naponkénti elköteleződéssel.

Gyülekezetünk lelkésze, Kis István és felesége, Mayor Márta tartották meg azt az alkalmat, melyhez a Családi Osztály szolgálataként Mihalec Gábor készített segédanyagot.

Az alkalom ösztönzést adott arra, hogy az említett ötleteket hazavigyük és gyakorlás által jobbá tegyük a kapcsolatunkat. Vágyat keltett arra, hogy akarjak jobban a másik felé nyitni, megismerni újból és újra, ajtót nyitva a szolgálat felé.

Az előadás által is megerősítést nyert, hogy időt kell szánnunk annak átgondolására, hogy mit várok el a házasságomtól, és egyben mit várok el magamtól, nem pedig a társamtól. Hisz házasságot kötni azt jelenti, hogy szolgálok a másik felé, míg a társam ideális esetben szolgál felém. A kezdő lépést azonban magamtól várjam el. Az erőt hozzá pedig a mögöttem, körülöttem, felém szolgáló Istentől kapom.

A házasságunk is csakis úgy működik jól, ha vállalom, hogy Ő működtesse. Vajon engedem-e a társam által formálni magam, hogy Isten arca egyre jobban kirajzolódhasson bennünk?

Segítő társai lehetünk egymásnak arra, hogy levetkőzzük mérhetetlen önzőségünket, hogy rájöjjünk arra, Istennel minden lehetséges és csakis általa.

Hálásak vagyunk azért, hogy a gyülekezeti házaspárokon kívül nem adventista vendégeink is részt vettek ezen az alkalmon, melyet közös uzsonnával, beszélgetéssel zártunk.

Szélig Ágnes
bajai gyülekezet

Hála és az öröm napja Pestszentlőrincen

2020. február 15-én keresztségi Istentiszteletünk volt gyülekezetünkben. Négy család kötött szövetséget Istennel, merült el Isten szeretetében. Nemcsak a mennyben volt ünnep és öröm ez alkalommal, hanem a keresztelkedő testvérekkel együtt örvendő gyülekezet és a nagy Gábor családi közösség is hálás szívvel fordult Istenhez és örültek együtt a keresztelendőkkel.

A keresztségi Istentiszteleten igét hirdetett Henter Barna lelkész, aki kiemelte, hogy van egy ösvény a “ti is ott legyetek, ahol én vagyok” teljesedéséhez, ezt Jézus készítette számunkra. Az oltár (keresztelőmedence), bár egy fontos állomás egy keresztény életében, de a célba érkezéshez fontos minden nap Isten mellet dönteni – rácsodálkozva az Igére, hallgatva a Lélek hangjára, imádkozó életet élve, beléphetünk Isten jelenlétébe a Szentek Szentjébe – aki gondolatainkba írja szeretetét. Így a mindennapi teendők közepette, Vele haladva az úton, ott leszünk, ahol Ő van.

A pánsíp megszólalása Bereczki Csaba előadásában, ismerős hangokat szólaltatott meg a keresztelendők számára, ünnepélyesebbé téve a keresztséget.

Isten vezetését és áldásait kívánjuk a megkeresztelt családok és gyermekeik részére!

Szlovák-Magyar találkozó Fülekpüspökiben

“Azért jöttünk, hogy adjunk, de végül mi kaptunk valamit”

2020. február 15-én a szlovákiai Fülekpüspökiben került megrendezésre az immár hagyományosnak mondható Szlovák-Magyar Találkozó. A különleges szombati alkalmon több mint száz testvér vett részt a határon innen és túl, magyar- és szlovák-lakta településekről egyaránt.

A különleges napot a program házigazdája, Marek Kaba, a füleki körzet lelkipásztora nyitotta meg, aki hosszú – közel öt éves – kihagyás után újra köszönthette a kétnyelvű közösséget.

A szombatiskolai alkalmat három szlovák és három magyar testvér segítségével Daniel Márföldi, a Szlovák Egyházterület titkára bonyolította le, aki mind szombatiskola-vezetőként, mind tolmácsként kiválóan helyt állt.

Prózai szolgálat nem volt ugyan a nap folyamán — a találkozó nyelvi akadályai okán — de ének- és zeneszolgálat annál több. A kassai énekkar dalait hallhattuk úgy délelőtt, mint délután, de a színpadon elhangzottak szolgálatok a salgótarjáni ifjúsági kamarakórustól és a gyülekezet fiataljaitól is.

A délelőtti istentiszteleti alkalom folyamán, dr. Ősz-Farkas Ernő, a Dunamelléki Egyházterület, valamint Frantisek Kolesar, a Szlovák Egyházterület elnökei tolmácsolták Isten üzenetét, mindketten a nap mottójával kapcsolatban, “Bizalommal várunk!”.

Délután missziós beszámolókat hallhattunk mind a Szlovákia déli részein, mind pedig a (főként) Nógrád megyében működő programokból. Volt szó a Bethesda házról, mely egészségügyi programok, nyelvoktatás, kézműves foglalkozások és más közösségi programok otthona Füleken, volt szó a pásztói Boldog Élet Klubról és annak megmozdulásairól, a balassagyarmati börtönmisszióról, és annak eredményeiről, valamint a Keresztény Harcművészetről is. A beszámolók közül azonban a legemlékezetesebb talán a szlovák YFJ (Youth For Jesus) tábor beszámolója volt, melyben két magyar fiatal, Peszt Ráhel és Gonda Anna mondták el a tapasztalataikat. Elmondásuk szerint azért mentek Szlovákiába, hogy a missziómunka során valamit adjanak az ott élőknek, de végül csak arra lettek figyelmesek, hogy több tapasztalattal tértek haza, mint gondolták volna.

Valahogyan hasonlóan éreztük magunkat mi is a Szlovák-Magyar Találkozón.

Azért mentünk, hogy adjunk, de végül mi kaptunk valamit.

A következő találkozó 2021-ben, Magyarországon kerül megrendezésre.

Ömböli Krisztián

Segélykoncert Lovasberényben

2020. január 25-én, szombat délután, megszervezésre került szokásos segélykoncertünk.

Idén is egy lovasberényi család segítése volt a cél. Horváth Hanna gyógykezelésére gyűjtöttünk. Hanna egy 3 éves erős kislány. 2019 szeptemberében kezdte el az óvodát. Pár héttel később elkapott egy influenza vírust. Napokkal, hetekkel később egyre több tünet jelentkezett rajta, ami miatt nem tudott társai körébe menni. Egyre több vizsgálatra küldték el. Először Székesfehérvárra, majd Budapestre. Mint minden szülő rémálma, beigazolódott, hogy Hannának leukémiája van. Mai napig folynak a kezelések gyógyulása érdekében.

A szombati koncert érte szólt. Zenei szolgálatokban Bálint Dóra (zongora) és Bereczki Csaba (pánsíp) is részt vett, illetve a lovasberényi gyülekezet kórusa énekelt. Az igei gondolatokat és a közös imát Hannáért, Hites Gábor, a gyülekezet lelkésze vezette. Az idei koncert egészen más volt, mint az elmúlt években. Az imaház zsúfolásig megtelt vendégekkel. Nagyon sokan eljöttek a faluból azért, hogy egy kicsit tudjuk segíteni Hanna lépéseit gyógyulása érdekében. Ott voltak a családtagok, barátok, ismerősök, és mindenki, aki ismeri a kislányt. A koncerten befolyt összeg 762.000.- Ft volt, ami helyben át is lett adva a családnak.

Hihetetlen érzés volt, hogy Isten ennyi embert késztetett arra, hogy tiszta szívből együtt tudjunk segíteni egy kislánynak, aki teljes erőből küzd az életéért. Nagyon áldásos és megható délutánunk volt. Hálásak vagyunk Istennek, hogy ismét megmutatta hatalmát és szeretetét, és megtapasztalhattuk a közösség erejét.

Szenes Dóra

Mi is történt 2019-ben Siófokon?

Ha Siófok a Balaton fővárosa, akkor igyekszünk programjainkat az adott lehetőségekhez igazítva megszervezni.

Adott volt május közepén a Siófoki nagy strandmegnyitóra az életmód-utánfutóval kimenni az emberek közé, és finom ételeket kínálva beszélgetni a testi-lelki egészségükről. Sok embert tudtunk szűrni, tanácsolni. Hasznos beszélgetéseket tudtunk folytatni.

Június közepén, a siófoki civil szervezetekkel, ill. a Vöröskereszttel összefogva szerveztük meg a Siófoki Egészség Expót. Több száz embernek tudtunk egészségügyi szűrést, beszélgetést biztosítani. A gyerekek részére külön sátorban foglalkozás zajlott. Több, mozgásos gyakorlatot is bemutattunk a helyi színpadon.

Lehetőségünk nyílt egészséges ételekből kóstolót szervezni és recepteket osztani is.

Egy kis zene! Az Új Advent Kórustársaság színvonalas előadásában is gyönyörködhettek a siófoki lakosok, ami a béke fontosságáról, a békében, ill. békével élésről szólt. Méltó helyet biztosított ennek az alkalomnak a Makovecz-templom.

Siófok álmos, kényelmes város. Ebből a komfortból próbáltuk kimozdítani az embereket, dr. Makkos Norbert előadásaival. 6 beszélgetés 1 bíróval című sorozatunkkal az igaz Bírót kívántuk bemutatni az embereknek. A komoly és elgondolkodtató témák egyszerűen, érthetően szóltak mindenkihez.

A Reménység Alapítvány és a Hetednapi Adventista Egyház az országban elsőként Siófokon indított Alzheimer Café-t. A demencia betegség rohamos terjedését figyelembe véve indítottuk útjára ezt a kezdeményezést. 50-70 fő látogatja alkalmanként. Itt pszichiáterek, orvosok, civilek osztják meg tudásukat, tapasztalatukat az ebben a betegségben szenvedők hozzátartozóival. A rendkívül nagy látogatottság annak köszönhető, hogy valójában kevés szó esik erről a betegségről, ezért ennek hiányát igyekszünk pótolni, segítve számtalan hozzátartozót. Közben a jó Isten szeretetéről is adódik alkalom beszélni.

Novemberben kezdjük A nagy kérdés sorozatot, amire majd várjuk a siófoki és környéki lakosokat.

December 7-én, szombaton, 16 órai kezdettel a „szokásos” jótékonysági, egyházzenei koncerttel igyekszünk a város lakóit megszólítani. Már 13. alkalommal fogjuk megszervezni ezt az adventváró alkalmat Siófokon. Ilyenkor igyekszünk bevonni munkánkba a város vezetését, vállalkozókat, civileket egyaránt, három nehéz sorsú, önhibáján kívül nehéz helyzetbe kerülő család megsegítésére.

Hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy velünk volt minden alkalommal. A továbbiakban is tőle várjuk az erőt, bölcsességet, áldást. „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Ő benne bízik” (Zsolt 34:9).

Kissné Benkő Tünde