Az 58. gyülekezet: Székesfehérvár “B”

2015. szeptember 26-án hitmélyítő konferencia volt Székesfehérváron a Magyar Király Hotelben.

A szombatiskolát rendhagyó módon Stramszki István vezetésével vettük át. A délelőtti istentiszteleten két igehirdetés hangzott el. Először Ócsai Tamás unióelnök szólt Ezékiel 37. fejezete 12–14 és 26. versek alapján a megújulás és eggyé válás ígéretéről, majd dr. Ősz-Farkas Ernő, a DET elnöke a változás lehetőségéről az apostoli kor tanulságai (ApCsel 15.) nyomán.

Az istentiszteleten a hitéleti konferenciára érkezett testvérek összevont kórusa szolgált. A Székesfehérvári „B” (Erzsébet utcai) gyülekezet hitvallására és megalapítására a délutáni istentiszteleten került sor. Húszan tettek hitvallást, és 21 fővel alakult meg a gyülekezet. Az ünnepélyes és meghitt alkalmon Ócsai Tamás hirdette az Igét. Elsősorban a csatlakozó testvéreket szólította meg 1Kor 12:24–27 szavaival bátorítva őket a valódi testvéri közösség építésére. Az istentiszteleten az újonnan megalapított gyülekezet kórusa szolgált. Ekkor mutatta be Ősz-Farkas Ernő a székesfehérvári körzet gyülekezeteiben szolgálatot végző lelkészeket is.

Az istentiszteletet követően testvéri órát tartott a gyülekezet az Erzsébet utcában, amelyen megválasztotta a gyülekezetben szolgálatot végző felelősöket. A közös együttlétet szeretetvendégséggel, beszélgetésekkel zártuk.

Hites Gábor