Az 57. gyülekezet: Fehérvárcsurgó

Fehérvárcsurgón a testvéreink kivétel nélkül jelezték csatlakozási igényüket a Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterületének.

Stramszki István és Ősz-Farkas ErnőA 23 testvér egyszerűsített vallástétellel történő felvételére és a gyülekezet megszervezésére 2015. szeptember 25-én, egy péntek esti alkalmon került sor, Bihari Csaba, a DET titkára és Egerváriné Kökényes Zsuzsa körzetvezető lelkészünk jelenlétében. A tagfelvételt és a gyülekezetté szervezést dr. Ősz-Farkas Ernő testvér, a DET elnöke vezette, miután igei áhítatot tartott, szorosan az alkalomhoz kapcsolódó témaválasztással.

Jó hangulatú, jó légkörű, áldásos alkalom volt, amelyen a gyülekezet tagjai többször is kifejezték, mennyire örülnek annak, hogy eljött ez a nap, és hogy milyen nagyra értékelik a körükben korábban fáradozó Horváth Sándorné és Oláh László testvérek munkáját.

Választásokat is tartottunk. Mialatt a jelölő bizottság a munkáját végezte, a többi tag és az unió környező gyülekezeteiből érkezett vendég testvérek terített asztal mellett beszélgettek.

Minden jelenlévőnek szép emlék maradt ez az este és az egész alkalom, amire az alapító tagok által aláírt alapítólevél is emlékeztetni fog.

Stramszki István