Az 56. gyülekezet: Budapest Pestszentlőrinc “B”

A Pestszentlőrinci Gyülekezet KERAK-os tagjaiként hosszú idő óta vártuk azt a pillanatot, amikor a múltat lezárva új alapokon, szeretetben összeforrva közösséget vállalunk nyilvánosan is a Hetednapi Adventista Egyházhoz tartozó testvéreinkkel. 

Az alakuló gyülekezetErre az ünnepélyes alkalomra 2015. szeptember 19-én délután került sor, ahol kicsi gyülekezetünk zsúfolásig megtelt. Kb. 140-en voltunk, akikből 29-en lettünk a HNA Egyház Pestlőrinci „B” Gyülekezetének tagjai. A többi testvér a velünk együtt örülő Pestszentlőrinci „A” Gyülekezet, és más gyülekezetek tagjai voltak.

Az ünnepség nagy szeretetben és örömben zajlott le. Az ünnepélyes istentiszteletet dr. Ősz-Farkas Ernő, a DET elnöke tartotta az alkalomhoz illő, időszerű gondolatokkal. Számos szolgálat hangzott el a saját és a társgyülekezetek részéről. Az igei gondolatokat követte az ünnepélyes hitvallás, melyen aláírásunkkal is megpecsételtük szándékunkat, hogy immár a Hetednapi Adventista Egyház tagjaiként szeretnénk továbbfolytatni hitéletünket. Ezt már az ajándékba kapott tábla is bizonyítja a kívülállók számára. Az alkalom a megalakult gyülekezet tisztségviselőinek megválasztásával, a gyülekezet bizottságának megalakításával és két testvérünk presbiterré szentelésével folytatódott. A felszentelési szolgálatot dr. Szilvási József, az ATF rektora, Horváth Péter, a DET pénztárosa és Henter Barna körzetvezető lelkész vezette. Az ünnepségre a koronát a közösen énekelt Advent Himnusz tette fel.

Presbiter szentelésHálásak vagyunk a jó Istennek, hogy megélhettük ezt a pillanatot, hogy mostantól együtt szolgálhatjuk Őt a Hetednapi Adventista Egyház tagjaiként, és így készülhetünk az Úr Jézus dicsőséges második eljövetelére.

Amotáné Benkő Noémi