Adventista egyházzenei kórustalálkozó 
és jótékonysági hangverseny Nemesvámoson

(Ahogy egy újságíró látott bennünket…)

Évtizedekre visszanyúló hagyománya van immár az Adventista Egyház zenei kórustalálkozójának Nemesvámoson. A Hetednapi Adventista Egyház világszerte mintegy 17,5 millió, hazánkban közel ötezer hívőt számláló tagjai közül 2015. május 9-én csaknem félezren voltak jelen a Veszprém megye adventista fellegvárának is tekinthető nemesvámosi imaházban. A Dunántúlról nyolc kórus érkezett – Zalaegerszegtől Budapestig, Nágocstól Isaszegig –, s mutatta be három-három dalműben tehetségét és Istenben való hitét. Örömteli színfolt volt az Éjféli Kiáltás Gospel Kórus és más kórusok fiataljainak szolgálata!

Délután került sor a kárpátaljai magyarság megsegítésére szervezett jótékonysági hangverseny megrendezésére, melyet Sövényházi Balázs, Nemesvámos polgármestere nyitott meg, üdvözölve e nemes célt és az alulról jövő kezdeményezést.

A kórusművek és költemények Jézus szeretetéről és visszatéréséről szóltak, ahogy az igei áhítat is, melyet Tóth Szilárd, a gyülekezet lelkipásztora tolmácsolt az egybegyűlteknek. A segélykoncerten közel 430 000 Ft gyűlt össze, amit – a húsvétkor gyűjtött összeghez hasonlóan – az ADRA Adventista Szeretetszolgálat Alapítvány közvetítésével juttatnak el kárpátaljai honfitársainkhoz.

(Bráz János)