A Tatai gyülekezet megalakulása

Tatán 2015. szeptember 18-án este került sor a Hetednapi Adventista Egyház Tatai Gyülekezetének megszervezésére. Erre az alkalomra közénk látogatott dr. Ősz-Farkas Ernő testvér, a DET elnöke feleségével, Krisztivel, és Egerváriné Kökényes Zsuzsa testvérünk, aki a körzetvezető lelkész abban a körzetben, amelyhez a Tatai Gyülekezet is tartozni fog.

Ősz-Farkas Ernő igei szolgálataAz igei áhítat keretében Ősz-Farkas Ernő arról beszélt, hogy Krisztus a fej, és hogy mit jelent a testhez tartozni hívő emberként. Mondandójában kitért arra is,  hogyan oszlik meg az adventista egyházon belül az igazgatás felelőssége és a hatáskörök az egyes tagtól és a helyi gyülekezettől kezdve a Generálkonferencia teljes üléséig bezárólag.

Az áhítatot és a szolgálatokat követően került sor azon testvéreink egyszerűsített vallástételére, akik kifejezték vágyukat, hogy a Hetednapi Adventista Egyházhoz szeretnének tartozni. A vallástételt követően a gyülekezetté szervezés következett, ami számunkra újszerű, de értelemszerű és egyúttal jó hangulatot is teremtő eljárás volt. Ebből megtudtuk azt is, hogy hol húzódik pl. a területi elnök és a helyi gyülekezet hatáskörének a határa. Egy alapítólevél is készült az alapító tagok aláírásával.

A csatlakozás pillanataA most felvett komáromi és nyergesújfalui szórványban élő testvéreinkkel együtt összesen 27 fővel alakult meg a gyülekezet, és annak érdekében, hogy működni is tudjon, mindjárt választást is tartottunk.

Összességében szép, felemelő és emlékezetes alkalom volt, mindenkin érződött az öröm és az ünnepélyesség.

Stramszki István