A Ráckevei gyülekezet megalakulása

Gyülekezetünk 2015. szeptember 4-én 31 taggal, szinte teljes egészében csatlakozott a Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterületéhez. Különös öröm volt ez a nap gyülekezetünk idősebb tagjai számára, akik évtizedek óta várták ezt az alkalmat. 

Az ünnepélyes istentiszteleten a kórus szolgálata mellett dr. Ősz-Farkas Ernővel közösen gondolkodtunk az Efézusi levél tanításáról, együtt szemléltük azokat a szimbólumokat, amelyeket Pál apostol az egyházra alkalmaz: a család, templom és test jelképeit. „Az egyház soha nem cél, hanem eszköz az emberek megmentésére” – hallottuk az igehirdetésben. „Az egyház Krisztus szervezett testülete a földön… Krisztus a forrás. Az egyház a közvetítő eszköz” (Bizonyságtételek 3. kötet, 433. o.).

Várjuk Jézus Krisztus közeli második eljövetelét, egységben az Ő népével – immár a világ számára is látható módon: „Az egyház egysége meggyőzően bizonyítja, hogy Isten elküldte Jézust a világra a világ megváltásáért. Olyan érv ez, amelyet a világ sehogyan sem tud megcáfolni” (Bizonyságtételek 5. kötet, 619. o.). Szívünk vágya az, hogy minden adventhívő megértse, milyen fontos időkben élünk, éppen ezért, „mint soha azelőtt, úgy kell most összetartanunk, szolgálva Őt, aki elkészítette királyi székét a mennyben, és aki mindenen uralkodni fog”
(Maranatha 25. o.).

Bizony jövel Uram Jézus!

A tisztviselők megválasztásával és két presbiter felszentelésével zárult az ünnepélyes program.

Erdődi Péter