A Nágocsi gyülekezet megalakulása

2015. szeptember 5-én 34 fővel megalakult a Hetednapi Adventista Egyház Nágocsi Gyülekezete.

Már régóta vártuk ezt az alkalmat, amire nagy örömmel és hálásan vettük több gyülekezet érkezését. Délután kórus-zenei áhítatot is tartottunk, és a jelenlévő, számos testvérünk – Hévízről, Nagykanizsáról és a zalaegerszegi gyülekezetekből – is részt vett és velünk együtt szolgált. A délelőtt folyamán Ősz-Farkas Ernő testvérünk tartotta az igeszolgálatot és vezette a gyülekezet megalapítását és a tagok felvételét, valamint a gyülekezet bizottságának megválasztását Tóth Sándor körzetvezető lelkipásztorral együtt. Presbiteri szolgálatra Kiss Szilveszter és Bánhidi Tibor testvérek kaptak megbízást felszentelés által.

A délelőtt alapigéi: „Ti pedig a Krisztus teste vagytok és tagjai rész szerint” (1Kor 12:27); „Ő a feje a testnek, az egyháznak…” (Kol 1:18).

Ősz-Farkas Ernő arról beszélt, hogy ezek azok az igazságok, amiket tudunk ugyan, de vannak olyan történelmi pillanatok, amikor ezt különösen fontos újból hangsúlyozni magunk számára. Mivel az egyház Krisztus teste, nekünk hittestvéreknek becsülni és építeni kell azt. Krisztus tart minket össze, Ő a fej, és nekünk Benne kell egyeknek lennünk.

A régi és új tagok felvétele nagyon ünnepélyes és szép része volt ennek az alkalomnak. Aki szeretné megnézni az eseményt és a délutáni kóruszenei találkozót, az a következő linkeken teheti meg, hála az adventstúdió munkatársainak (wwww.adventvideo.hu)

http://adventvideo.hu/igehirdetes/ig_csatlakozas_a_hna-hoz_nagocs_2015-_0905/

http://adventvideo.hu/egyhazzenei/e_hazafele/

Az egyik fontos és bátorító kijelentés így hangzott a délelőtti alkalom végén: „Amit pedig Isten egybeszerkesztett, azt ember SOHA TÖBBET EL NE VÁLASSZA.” Így legyen!

Horváth Gábor