Újabb kijevi segélyszállítmány

Az Ukrán Unió beszámolt arról az újabb DET által támogatott segélyszállítmányról, melyet még júliusban szállított ki Csizmadia Róbert és Apa László. Az alábbiakban Bíró Róbert fordításában magyar nyelven is elérhetővé tesszük a híradást.

*A magyar adventisták humanitárius segítséggel látogattak Kijevbe*

A második magyar Humanitárius misszió Kijevbe, július 8-10-ig került megszervezésre. A program kezdeményezője és szervezője most is egy budapesti vállalkozó testvér, Apa László volt. Az első, tavaszi látogatásakor megígérte, hogy újra visszatér a kijevi testvérekhez. Isten segítségével László betartotta a szavát. Az élelmiszersegély beszerzésében nagy részt vállalt a Dunamelléki Egyházterület és a magyarországi ADRA. Adakoztak különböző nem adventista szervezetek is, csatlakoztak gyülekezeti tagok és adományozók még Kárpátaljáról is. Ezzel a szállítmánnyal közel 3 tonna élelmiszer érkezett Budapestről Kijevbe.

A humanitárius szállítmányt szervezte, majd pedig el is kísérte Csizmadia Róbert, a Transz-Európai Divízió újonnan választott titkára (a Dunamelléki Egyházterület korábbi elnöke), aki a lehetőséget kihasználva hivatalos látogatást tett Kijevbe, az Ukrán Adventista Unióhoz.

Ukrán részről Bíró Róbert kárpátaljai lelkész segített a szervezésben, aki tolmácsolt, valamint elkísérte a szállítmányt és a magyar vendégeket. Nagy segítséget nyújtott a szervezésben és a gyors, akadálymentes határátlépésben az ukrán ADRA, valamit Pircsák Albert testvér. A humanitárius szállítmány csütörtök este indult el Budapestről, és pénteken reggel, a munkácsi Emmanuel Gyülekezetnél tartott pihenő után a csoport tovább utazott egészen Kijevig.

Az Úr megáldotta ezt a küldetést. Az utazás Kijevbe, majd pedig vasárnap vissza Budapestre nyugodt és viszonylag gyors volt, tekintettel arra, hogy a mikrobusz és a fedett utánfutó maximálisan meg voltak terhelve, ami az utánfutó kerekein is látszott. Kijevben másodszor fogadta a vendégeket Prodánjuk Román, a Kijevi Egyházterület vezetője és a központi gyülekezet lelkésze, Viktor Vertiló kedves családjukkal együtt.

A humanitarius segély a Központi Kijevi Gyülekezet gyönyörű imaházában lett kirakodva.
Szombaton a magyar vendégek találkoztak Sztániszláv Noszovval, az Ukrán Unió elnökével. A közös ebéd közben közte és a TED titkára között hivatalos tárgyalás volt. A szombati nap legünnepélyesebb része a délelőtti istentisztelet volt a Kijevi Központi Gyülekezetben, amelynek kezdetén Román Prodánjuk értékes ajándékokat, ukrán nemzeti, hímzett ingeket ajándékozott a Kijevi Egyházterület nevében a magyar vendégeknek, Csizmadia Róbertnek, Apa Lászlónak és Bíró Róbertnek. Sztániszláv Noszov unió elnök bemutatta az egybegyűlteknek a vendégeket. Ezután Apa László fényképes prezentáció segítségével bemutatta a segély szervezését, a segítőket, elmondta az ehhez kapcsolódó tapasztalatait. Utána Csizmadia Róbert szólt a gyülekezethez, és az online közvetítés nézőihez. Prédikációjának címe „Nagy küzdelem egy kicsi szobában” volt, melyet Bíró Róbert tolmácsolt ukrán nyelvre.

Ezen a szombaton a gyülekezetben még egy fontos esemény, találkozás történt – az istentiszteletre eljött két hölgy, akik Vuhledár varosból, Donyeck megyéből menekültek. Családjaikat 2 hónappal ezelőtt pont a beregrákosi magyar gyülekezet tagjai, a Dmitrenko és Tóth családok fogadták be Kárpátalján. Rendszeresen látogatták a szombati istentiszteleteinket Beregrákoson, és miután elköltöztek Kijevbe, tovább járnak a 23. számú Kijevi gyülekezetbe. Ezen az ünnepélyes szombaton pedig eljöttek, hogy találkozzanak velünk. A kényszerű kárpátaljai tartózkodásuk ideje alatt ezek a menekült családok épp a Magyarországból érkező segélyt kapták, és a nemzetközi Adventista Egyház önzetlen segítsége nagy hatással volt rájuk. Ezen keresztül ismerkedtek meg Isten Egyházával és Igéjével.

Délután az istentisztelet folytatódott, a különleges lelki alkalomra közel 120 vendég jött el, akik fel tudtak iratkozni az élelmiszer segély hét elején történő elosztására is. A magyar vendégek Román Prodánjuk, Sztániszláv Nosov és felesége kíséretében megtekintették a Kijevi Adventista Iskola és Befolyásközpont épületét, ahol jelenleg is folynak a munkálatok. Az építkezésért felelős Román testvér elmondta, hogy Isten hogyan segítette eddig anyagilag az iskola építését, hogyan hárította el a különböző akadályokat, és buzdította a helybéli gyülekezetek tagjait és a külföldi partnereket az adakozásra. Elmondta azt is, hogy az adventista iskola építkezésének befejezéséhez újra szükség van anyagi támogatásra, az eddig befolyt összeg már szinte mind fel lett használva, és még fel kell készíteni az épületet a téli hónapokra.

Ezután a vendégek elutaztak Bucsára, ahol a Bucsai Adventista Egyetem (UHI) rektora, Sevcsuk Ándrij bemutatta az intézmény területét, az épületeket, és elmesélte, hogyan őrizte meg Isten az egyetemet tavasszal, a kegyetlen orosz megszállás idején. Ezután a magyar vendégek megnézték a szétlőtt orosz harci járműveket, tankokat Kijev külterületén. Este még egy rövid kirándulást tettek az ukrán fővárosban, többek között a központi téren, a Májdánon.

Július 10-én, vasárnap reggel, a magyar vendégek visszaindultak Kijevből. Először újra Munkácsig, majd egy rövid pihenő után tovább utaztak egészen Budapestig, és hétfő reggel már otthon voltak. Szíveikben megőrizték és magukkal vitték Magyarországra, a gyülekezeteikbe és családjaiknak az Ukrán Kijevi Adventista Egyház tagjainak testvéri szeretetét, háláját és vendégszeretetét.

Forrás: https://adventist.ua/news/ukraine/Uhorski-adventysty-vidvidaly-Kyiv-z-humanitarnoiu-dopomohoiu-/

Bíró Róbert
lelkész, Munkács