Teremtést bemutató kiállítások avatója

Minden hetednapi adventista iskola olyan hely, ahol a gyermekek és a fiatalok megismerhetik Istent, a világegyetem Teremtőjét. A világi iskolákban megjelenő evolúciós elmélet dominanciájával szemben az adventista iskoláknak védeniük kell és elő kell segíteniük a bibliai teremtés bemutatását. Azért van ez így, mert a teremtés az alapja Isten és az Ő erőteljes szava megismerésének. Más bibliai tanok, mint például a szombat megtartása, a keresztény családi élet, a bűn és az üdvösség, az Istenség és a munkáról alkotott elképzelések mind a teremtéshez kapcsolódnak.

Ehhez kapcsolódva az Észak-Ázsiai-Csendes-Óceáni Divízió Oktatási Osztálya (NSD) az NSD Földtudományi Kutatóintézetével (GRI) együttműködve arra az ötletre jutott, hogy minden adventista iskolát teremtéssel kapcsolatos kiállítással, múzeummal látnak el. A kezdeményezés alapjaként az iskoláknak rendelkezniük kell egy olyan térrel, szobával vagy sarokkal az iskola épületében, ahol a bemutatásra szánt műtárgyakat ki lehet állítani, meg lehet nézni. A cél az, hogy a kiállítás emlékeztesse a tanulókat arra, hogy a teremtés valódi – Isten valóságos. Arra kell tanítani őket, hogy a világ nem a véletlen eredményeként vagy a szerencsének köszönhetően jött létre.

E cél elérése érdekében, az elmúlt évben, az NSD Földtudományi Kutatóintézet és az oktatási osztályok, az Egyesült Államokban lévő Arizonában található Tucsonból vásároltak teremtésre utaló tárgyi leleteket és fosszíliákat, és eljuttatták azokat a Japán Unió, a Tajvani Egyházterület és a mongóliai misszió összes iskolájának. Minden iskola 1000 USD értékű, a teremtés bemutatásához szolgáló alkotást kapott. Erre a kezdeményezésre válaszul, minden tanintézet elkészítette a leletek és kövületek bemutatására alkalmas tereket. A Koreai Unió területén részt vevő iskoláink mindegyikében már több mint tíz éve működik teremtést bemutató, múzeumi jellegű kiállítás.

Mivel a COVID-19 világjárvány miatt jelenleg nem lehet meglátogatni az összes iskolát, 2021. június 16-án a koreai Paju-ban, az NSD központjában mutatták be és avatták fel ezeket az alkotásokat. Az NSD Oktatási Minisztériumának igazgatói irodájában készítettek néhány polcnyi helyet az iskoláknak adott hasonló tárgyak és kövületek bemutatására. Az irodahelyiség fele erre a célra szolgál, jelezve, hogy az NSD Oktatási Osztálya azért van, hogy bemutassa Istent minden diáknak, és elhozza számukra Teremtőjük üdvözítő ismeretét.

A teremtés kiállítások szimbolikus megnyitóján Kim SiYoung, az NSD elnöke köszönetet mondott Chong Geol Choi-nak, az NSD GRI igazgatójának és Richard Sabuinnak, az NSD oktatási igazgatójának, hogy igyekeztek ezt megvalósítani. „Istent kell bemutatnunk rengeteg iskolánkban tanuló diáknak, akik nem ismerik Istent, és még nem fogadták el Jézus Krisztust személyes megváltójuknak” – mondta. Az NSD minden alkalmazottja részt vett a különleges eseményen, és tanúja volt a szalagátvágási ceremóniának.

Bár kis esemény volt, az adventista nevelés legfontosabb értékét képviselte. Imádkozzunk, hogy minden adventista iskolánk továbbra is olyan hely legyen, ahol sok gyermek és fiatal megismeri Istent, és személyes kapcsolatba kerül vele.

A cikk forrása: https://adventist.news/news/inauguration-of-creation-displays