Egy történet szerint két utazó elhatározta, hogy meglátogatják a Niagara-vízesést. Különös hatással volt rájuk a hely fensége. A több mint 168 000 m3 víz minden percben 51 méter magasról zúdult le a mélybe. Egyikük, aki már volt ott és így szólt: „Gyere, megmutatom neked a legnagyobb kihasználatlan erőt a világon!” És odavezette a Niagara-vízesés lábához, és ezt mondta: „Itt van a legnagyobb kihasználatlan erő a világon.” A másik így válaszolt: „Nem, barátom, nem így van. A legnagyobb kihasználatlan erő̋ a világon az élő̋ Isten Szentlelke.”

Pünkösd van, a Szentlélek eljövetelének, a kereszténység születésének ünnepe, ami egybeesik az ószövetségi Sávouttal, a Hetek ünnepével.
Távozásakor, pünkösd előtt ígérte meg Jézus a Szentlélek vigasztaló szolgálatát:
„Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.” (Ján 16,7-11)

Bűn, igazság és ítélet.
Ez az a három terület, amiben a Szentlélek vigasztaló vezetésére van szüksége a mai embernek is.

1. A Szentlélek leleplezi előttünk azt a hazugságot, hogy Jézus Krisztus nem képes megváltani bűneinkből

Létkérdés, hogy Jézust annak hiszem-e, aki.  Ha nem hisszük, hogy Ő az, akinek az Atya kijelentette, akkor nincs megoldás a bűn problémájára. A Szentlélek napvilágra hozza a mai ember baját ti., hogy nincs Megváltója. Leleplezi szívünk betegségét, hogy nem hisszük el, Jézus Krisztus képes megszabadítani minket a bűn hatalmából.

2. A Szentlélek leleplezi előttünk azt a hazugságot, hogy Jézus magunkra hagyott bennünket

Az, hogy Jézus mennybe ment, nem jelenti azt, hogy magunkra is hagyott. A Biblia olvasója tudja, hogy Jézus, mennybemenetele után elkezdte megváltásunk következő fázisát. Jézus, Isten Fiaként közbenjár értünk a mennyei templomban. (Zsid 4,15)

Hazugság, hogy nem vagy fontos Jézusnak. Ellenkezőleg, most is rólad beszélget az Atyával!

3. A Szentlélek leleplezi előttünk azt a hazugságot, hogy Sátán legyőzhetetlen

Pál apostol a Korinthusi levél végén beszél erről: „Halál hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Hála az Istennek, aki a diadalmat, a győzelmet adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által.” (1Kor 15,55-57)

Olyan kifejező ez a kép: „hol a te fullánkod”.
Gyermekkoromban egy méh úgy szúrt meg, hogy nagy sietségében bennem felejtette a fullánkját. Röviddel később élettelenül a földre pottyant. Nagyapám – aki méhész volt – megtanította: a méh belehal a szúrásba.
Az Ördögnek nincs fullánkja. Nem tud ártani nekünk. Így Krisztus keresztjébe kapaszkodva meg tudunk állni a kísértésekben is. „Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok” … (Róm 6,14). Nem szabad elbizakodnunk, de tény, hogy Jézus, ott a kereszten legyőzte Sátánt.

Három nagy hazugság Istenről:
Isten nem képes megváltani bűneinkből
Isten magunkra hagyott minket
Isten gyenge

Ahhoz a 3000 emberhez hasonlóan a mi szívünkben is helyre akarja állítani az Istenről kialakult hazug képet.

Kinek hiszünk?

Kalocsai Tamás
egyházterületi elnök