Szabad vagy! Szabad vagy?

„Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok: nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái.” (1Péter 2,15-16)

Hogy határoznád meg, ki a szabad ember? Talán az, aki olyan helyzetben van, hogy bármit megengedhet magának?

Magamban úgy fogalmaztam meg, hogy az a szabad ember, aki gondolkodásában, érzelmi- és akaratvilágában szabad arra, hogy jó döntéseket hozzon és jót tegyen.

Jézus Krisztus ilyen emberként élt a Földön. Szabad volt a rossz megkötöző hatalmától, nem voltak rossz szokásai, szenvedélyei. Szabad volt a félelemtől, mert mindig az Atya jelenlétében és bizalmában élt. Szabad volt az ítélkezéstől, az előítéletektől, a társadalmi szokások, hagyományok kötöttségeitől, ezért meg tudott szólítani mások által megvetett, elutasított embereket és új reményt ébresztett bennük. Szabad volt arra, hogy akkor is szeretetből cselekedjen, amikor bántották, gúnyolták vagy szidalmazták. Nem uralta megfelelési kényszer, szabadon, szívből engedelmeskedett Atyjának, s töltötte be a törvényét. Nem vívott szabadságharcot senki ellen, mert teljes mértékben megélte a szabadságát akkor is, amikor fogolyként állt vádolói, kihallgatói előtt…

Jézus ezt mondta tanítványainak mondott utolsó beszédében: „…jön a világ fejedelme, és énbennem nincsen semmije” (János 14.,30/b).

Számomra a Biblia egyik legfelemelőbb üzenete, hogy Krisztusban Isten megszabadított bennünket. Elengedi adósságunkat, megbocsát, gyermekeivé fogad, gondviselésével őriz bennünket. Szabadok lehetünk a félelmeinktől, a bűn kényszereitől, a dactól és a mások iránti keserűségtől.

Néha eltűnődöm: vajon az adós szolga megértette, hogy elengedték az adósságát?

Bárcsak megértenénk az evangélium üzenetét és megélnénk a Krisztusban nekünk ajándékozott szabadságot!

Hites Gábor
székesfehérvári körzet lelkésze