„Mert, ha e mostani időben te hallgatsz, másunnan lesz könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak; te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra?” (Eszter 4,14)

Mit keres a Bibliában Eszter könyve? Nem szerepel benne Isten neve. Nincs benne imádság. Nincs utalás arra, hogy Hozzá fordulnának a bajban, vagy, hogy hálát adnának Neki a szabadításért. Mintha a sors (Pur), vagy az emberek (Ahasvérus, Mardokeus, Eszter, Hámán) alakítanák az eseményeket.

Egyáltalán mit keres Eszter, Mardokeus és a többi zsidó még mindig Babilon területén? Miért nem mentek haza? És mi keresnivalójuk van nekik épp a fővárosban? Miért nem tiltakoznak az ellen, hogy Eszter háremhölgy legyen? Miért nem vállalják fel a származásukat? És hol van Dániel és társainak a hite?

Eszter könyve nemcsak történelem, hanem prófécia. Nem véletlenül került bele a Bibliába. Ez a könyv a mi időnkről, rólunk és nekünk is szól. Arról a szekuláris korszakról, amiből eltűnt az Isten neve, ahol az emberek „inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői” (2Tim 3,4). Ahol Isten mai népét, minket is magával ragad oly sokszor a Róma szemétdombján épült nyugat csillogása, önpusztító ritmusa, önző gondolkodása, miszerint ahhoz, hogy igazán érvényesülni tudjunk, – mint Márdokeus és Eszter – jobb hallgatni a hitünkről, a gyülekezetről, az egyházról.

De egyszer nekünk is felteszik majd a kérdést: „Nem e mostani időért jutottál királyságra?”

Gondolkodj el azon, hogy miért vagy ott, ahol vagy?  Miért csinálod azt, amit csinálsz? Mire használod az Istentől kapott fiatalságot, erőt, időt, bölcsességet, befolyást, talentumaidat, kapcsolataidat? Meglátszik-e a mindennapi munkádból, hogy téged nem a pénz, nem a pozíció motivál, hanem a Krisztust váró identitásod, a hited, az Isten és emberek iránti szeretet és szolgálatkészség?

Szóval: Miért vagy itt?

Áldott szombatot!

Tóth Szilárd
egyházterületi titkár