Menekültek világnapja: Az ADRA felhívja a figyelmet a menekült gyermekek helyzetére és az oktatás erejére

Az ADRA több mint négy évtizede dolgozik a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült családok megsegítésén.

Miközben a világ a június 20-i Menekültek Világnapjára és a június 15-i Menekültek Világszombatjára készül, az Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány (ADRA) továbbra is elkötelezett amellett, hogy felhívja a figyelmet a konfliktusok, üldöztetés, erőszak és éghajlatváltozás miatt otthonuk elhagyására kényszerült családok, nők és gyermekek millióinak kihívásaira.

Az ADRA több mint négy évtizede dolgozik a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült családok megsegítésén. Az egész világot behálózó szervezet különösen annak a több mint 43 millió gyermeknek a sorsát viseli szívén, akiket otthonuk elhagyására kényszerítettek, és akik az ENSZ adatai szerint a világ menekültjeinek több mint 41 százalékát teszik ki.

“Minden egyes intézkedésünknek tartós hatása van a menekültekre és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberekre, akik sok esetben élelem, lakás és érvényesülési lehetőségek nélkül küzdenek a túlélésért. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül gyötrelmüket vagy az alapvető szükségletekhez való hozzáférésük hiányát. A menekültek világnapja megindító emlékeztetőül szolgál számunkra, hogy egyesüljünk nehézségeik megszüntetése és a tanulási lehetőségek javítása érdekében, különösen a fiatalok számára” – mondta Michael Kruger, az ADRA nemzetközi elnöke. “Az ADRA továbbra is elkötelezett a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült gyermekek, családok és egyének életének javítása mellett világszerte. Emlékezzünk a Menekültek Világnapjára és a Menekültek Világszombatjára adventista közösségeinkben az igazságosság, az együttérzés és a szeretet iránti elkötelezettséggel, hogy mindenki számára szebb jövőt teremtsünk, függetlenül származásától vagy körülményeitől.”

ADRA OKTATÁSI KEZDEMÉNYEZÉSEK MENEKÜLT GYERMEKEK SZÁMÁRA

Peru: Több mint 1300 bevándorló, menekült és befogadó közösségekben levő gyermek számára létesítettek korrepetáló, műszaki és kisegítő oktatási központokat. Ezek a központok segítenek a tanulók kommunikációs készségeinek javításában.

Bulgária: Az ADRA az UNICEF-fel együttműködve elindította a “Szárnyak a gyermekeinkért” projektet. Ez a kezdeményezés legalább 17 szállásközpontban biztosít oktatási és tanulási tevékenységeket ukrán menekült diákok számára. A távoli területeken élő menekült gyermekek számára mobil tanulási szolgáltatások is rendelkezésre állnak, amelyekbe jelenleg mintegy 1200 diákot írattak be.

Mali: Tantermeket építettünk vagy újítottunk fel, hogy biztonságos oktatási környezetet biztosítsunk mintegy 1400 lakóhelyét elhagyni kényszerült diák számára. Ezek a diákok iskolai felszereléseket, biztonságos ivóvizet és higiéniai eszközöket kapnak.

Románia: Az ADRA elindította a “Reményt Ukrajnának” gyűjtőprojektet, hogy több mint 500 000 menekültet támogasson a határátkelőhelyeken, és segítse a Romániában, Moldovában és az Ukrajnában élő belső menekülteket. A humanitárius erőfeszítések közé tartozik a menekült diákok integrálása a román oktatási rendszerbe.

Moldova: Az ADRA iskolán kívüli tevékenységeket kezdeményezett az ukrajnai háború miatt menekülésre kényszerült gyermekek számára.

Szlovénia: Az ADRA oktatási tevékenységeket biztosít a lakóhelyüket elhagyni kényszerült családok és egyének számára.

Az ADRA több mint 40 országban, köztük Szíriában, Brazíliában, Kolumbiában, Jemenben, Bangladesben, Dél-Szudánban, Afganisztánban és Ugandában is támogatja a lakóhelyüket elhagyni kényszerült családokat különböző projekteken keresztül, beleértve a sürgősségi élelmezést, a menedéket, az oktatást és a fejlesztést.

“Vészhelyzetben oktatást és pszichoszociális támogatást nyújtunk a menekülő gyermekek számára, mivel a humanitárius válságban a gyermekek nemcsak otthonukat és szeretteiket veszítik el, hanem az oktatáshoz való hozzáférést és az iskolák által nyújtott biztonságot is, amely a visszaélések, a kizsákmányolás és az utcai bandákba vagy más, hamis biztonságérzetet nyújtó csoportokba való beszervezés ellen nyújtanak védelmet” – mondta Imad Madanat, a humanitárius ügyekért felelős alelnök. “Most, a menekültek világszombatján arra kérünk benneteket, hogy támogassátok a munkánkat annak érdekében, hogy az oktatás továbbra is kiemelt szerepet kapjon a humanitárius segítségnyújtásban és a helyreállító munkában, megvédve ezáltal a menekülő gyermekeket” – tette hozzá.

 Az ADRA olyan forrásokat hozott létre, mint például gyermekmesék, beszélgetési útmutatók, sőt, még receptek is, amelyek segítenek a menekültek jobb megértésében, és arra ösztönzik a hívő csoportokat, közösségeket és más szervezeteket, hogy foglalkozzanak a globális menekültválsággal.  Az anyagok letölthetők az ADRA.org/WorldRefugeeSabbath oldalon.

A MENEKÜLTEK VILÁGNAPJÁNAK TÖRTÉNETE

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 2000-ben, az 1951-es menekültügyi egyezmény 50. évfordulója alkalmából június 20-át a menekültek világnapjává nyilvánította. A Hetednapi Adventista Egyház 2016-ban létrehozta a Menekültek Világszombatját is, amelyet a Menekültek Világnapját megelőző szombaton tartanak, hogy a hívők közösségét a menekült családok támogatására ösztönözzék, és felhívják az emberek figyelmét a menekültek nehézségeire.

Gyors tények

  • A menekültek olyan emberek, akiket üldöztetés, háború vagy erőszak miatt erőszakkal kitelepítettek otthonukból.
  • A belső menekültek, azaz a belföldi menekültek olyan emberek, akik üldöztetés, háború vagy erőszak miatt elhagyják otthonukat, de saját országukban maradtak.
  • A menedékkérők olyan személyek, akik nemzetközi védelmet kérnek, de menekültstátuszuk még nem került megállapításra.
  •  117 millió menekült (lakóhelyüket elhagyni kényszerült és hontalan emberek).
  •  61,2 millió belső menekült.  (*Az adatok az UNHCR becsléseiből származnak.)
  • 5,6 millió menedékkérő.
  • A menekültek 72 százaléka Szíriából, Venezuelából, Ukrajnából, Afganisztánból és Dél-Szudánból érkezik.
  • A globális menekült népesség 41 százaléka gyermek. (*Az UNHCR adataiból.)

Cikk forrása: https://adventist.news/news/world-refugee-day-adra-shines-a-spotlight-on-the-plight-of-refugee-children-and-the-power-of-education

Cikk eredeti írója: ADRA INTERNATIONAL munkatársai