A TED több mint 75 evangelizációs projektet tervez a Krisztus Európáért program keretében

Az Egyesült Államokban, Silver Springben ülésező Generál Konferencia (GK) tisztviselői és vezetői egy ideje komolyan tervezik, hogy közvetlenül részt vesznek a Hetednapi Adventista Egyház európai munkájában. A GK arra kéri a három európai divíziót, hogy válasszanak ki olyan helyszíneket, ahol 2023-ban 40 európai országban evangelizációs találkozókat és más segítő projekteket lehet végezni. Az Eurázsiai és az Inter-Európai divízió mellett a Transzeurópai Divízió (TED) is számos, a Krisztus Európáért programot támogató projektnek ad otthont, amelyekben a GK munkatársai mellett számos helyi lelkipásztor és evangélista is részt vesz. Az említett divíziókon túl több helyről is érkeznek majd evangélisták.

Az európai kultúra hihetetlen változatossága miatt – kezdve a posztkeresztény városias területektől a kiemelkedően elterjedt ortodox beállítottságú országokig – az evangélium megosztása különleges bátorságot és kulturális intelligenciát egyaránt igényel. Bár a logisztika és a részletek még kidolgozás alatt állnak, az már biztos, hogy számos helyszínen és helyi gyülekezetben lesz majd megmozdulás. Kérjük, imádkozzatok a több mint 75 TED helyszín előkészítéséért és utógondozásáért, ahol az evangéliumot fogják hirdetni, és felhívást intéznek az emberek felé Jézus Krisztus követésére. Szeretnénk imádkozni a két európai testvérdivízió területén folyó munkáért is. Ahogy Ted N. C. Wilson, a Hetednapi Adventisták Generál Konferenciájának elnöke a mellékelt videós meghívóban megosztja, ma sok ember „a szenvedés és a halál kérdésével a lelki vezetőkhöz fordul a válaszért, és Isten drága Igéjében megvannak a válaszok”.

Daniel Duda, a TED elnöke üdvözölte ezt a kezdeményezést az európai munka támogatására. „Ez része a TED stratégiai hangsúlyának, hogy kiterjessze Isten szeretetét az európai emberekre, élethosszig tartó tanítványokat neveljen, és új helyeken és népcsoportokban megsokszorozza a közösségeket. Hálásak vagyunk a GK támogatásáért, hogy segíthetünk e cél elérésében, és aktívan részt fogunk venni ebben a törekvésben pénzügyi és emberi erőforrásainkkal.”

Videó linkje: https://www.youtube.com/watch?v=T1GoXXkdXA0

Eredeti cikk: https://ted.adventist.org/news/christ-for-europe

Eredeti író: Anthony WagenerSmith