Szeretem a megtérési történeteket. A maiakat természetesen. Hogyan jön valaki Jézushoz? Ki az eszköz, milyenek a körülmények. Néha úgy gondoljuk, hogy ilyenek már nincsenek, hanem beül valaki egy programra, evangelizációra, tetszik neki, valami megragadja, aztán meghozza a döntést. Vannak ennél bonyolultabb történetek is.

ApCsel 24,24-25: „Egynéhány nap mulva pedig Félix megjelenvén feleségével Drusillával egybe, ki zsidó asszony vala, maga elé hívatá Pált, és hallgatá őt a Krisztusban való hit felől. Mikor pedig ő igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt, megrémülve monda Félix: Most eredj el; de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hivatlak téged.”

Az elmúlt szombaton volt valakinek az alámerítése. A szülei az egyházhoz tartoztak, ő másfelé indult, azután az életének egy helyzetében fogadalmat tett, hogy amikor alkalom adódik visszatér a közösséghez.
Isten kegyelmes volt hozzá, korábbi elhatározását meg tudta valósítani, ereje is volt hozzá. Ott állt idősen, boldogan a medencében.

Nem lehetünk biztosak, hogy mindenkinek van egy ilyen lehetősége. Isten most szól! Egy apró jelentéktelen időhatározó: most. De ez a szó eldöntheti az örökkévalót!

Egy Santiago de Los Caballeros-i délután egy családot látogattunk a kollégámmal. Egy idős férfivel beszélgettem. Ismerte az Urat korábban, nem döntött. Azon a délutánon igen. Az a lehetőség volt neki a most.

Az igében említett Félix helytartóról és feleségéről Drusilláról az ige azt írja, hogy haladékot kértek. Vagy menekülni akartak a döntés elől.

Néha van haladék, de erre számítani nem érdemes! Mert ez a történet éppen azt mutatja, hogy a „most még nem” az nagyon gyakran „sohasem”-et jelent. Ezért figyelmeztet Isten: „Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket!” (Zsid 3,15) Ma! Most!

Talán van az életedben valami, amiről úgy gondolod, meg kellene tenned most, ma. Vagy most készít valamit Isten a számodra. Miért ne lehetne a lelkiismeretedben nyugalom, a szívedben békesség és öröm?

Simon Zsolt
Bp. pesterzsébeti körzet lelkésze