Igei üzenet – 2022. 05. 06.

És választott tizenkettőt, hogy vele legyenek…” (Márk 3,14/a)

Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál…” (János 17,24)

Milyen mély vágy él Istenben utánunk, hogy mi vele legyünk! Ő keres meg minket, ő hidalta át a bűn okozta szakadékot, újra és újra utánunk jön, ha elkóborolunk… Mégis milyen könnyen merül fel a nehézségek idején a gondolat, hogy talán Isten már elhagyott bennünket! Jézus egyik neve: Immánuél, azaz „velünk az Isten” (Máté 1,23), arról biztosít, hogy a megváltó eljött, hogy kétely nélkül elhiggyük: velünk az Isten. A kérdést tehát egészen más oldalról kellene megvizsgálnunk!

Az evangéliumban nem azt olvassuk: választott tizenkettőt, hogy velük legyen! Azért választotta a tizenkettőt, hogy ők „vele legyenek”. Az igazi kérdés az, hogy én vele vagyok-e! Több szempontból is át kell ezt gondolnunk.

Jézussal vagyok? Megtértem hozzá? Elfogadtam őt, vagy kételkedem benne? A nagy küzdelemben az Ő oldalára álltam? Követem a terveit, akaratát?

Úgy is érthetjük ezt a kérdést, hogy valóban vele vagyok-e. Töltök-e időt vele? Mennyi időt szánok a vele való kapcsolat ápolására? Amikor áhítatot tartok, Bibliát olvasok, imádkozom, akkor jelen vagyok-e? Osztatlan figyelemmel vagyok-e ott, vagy a gondolataim máshol járnak? Ismerős az, amikor leülsz olvasni, vagy imádkozni kezdenél, de záporoznak a gondolatok, az elvégzendő, vagy elfelejtett feladatok? Ott vagy, de nem vagy jelen. (Hasznos segítség lehet ilyenkor egy odakészített toll és papír, amire felírod röviden, ami eszedbe jutott, majd azonnal visszatérsz a csendességhez.)

Mi van az áhítaton kívüli időddel? Vele jársz? Jézus hívása, hogy vele legyünk, nem korlátozódik az istentisztelet idejére! Hogyan éled meg, hogy feladataid végzése, vagy pihenésed közben is vele vagy?

Jézus tanítványaiként az egyik, ha ugyan nem a legfontosabb küzdelmünk, hogy valóban éljünk a lehetőséggel és vele legyünk, vele járjunk, jelenlétében éljünk. Ha vele vagyunk, jelenléte megváltoztat.

Hites Gábor
a székesfehérvári körzet lelkésze