Igei üzenet – 2021. 06. 04.

„Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.” (Ef 2,19-22)

Fontos tanításként képviseljük az egységet! Nem mintha azt kellene várnunk másoktól, hogy ők is átvegyék a mi szemléletünket, de ha mindenki megtanulja Jézus Krisztus szelídségét és alázatosságát keresni, akkor létre jöhet az Ő kérése szerint a Lélek egysége. (Letter, 1892, 15.). {LDE 92.1}

Mennyire csodálja a menny az egyház jelen állapotát, amely oly sokat jelenthetne a világ számára, ha minden kő a megfelelő helyén lenne, élő kő gyanánt, amely világosságot áraszt! A kő, amely nem világít, értéktelen.

A gyülekezeteink értékét azok a kövek alkotják, amelyek nem halott, fénytelen kövek, hanem élő kövek, olyan kövek, amelyek befogadják a Fő Szegletkőből, az Igazság Napjából áradó fényes sugarakat – a ragyogó dicsfényt, amelyben egybefonódnak az irgalmasság és hűség sugarai, amelyek összetalálkoztak, és igazságé és békességé, amelyek csókolgatták egymást. (Letter, 1892, 15.)

Senki ne gondolja, hogy nincs szüksége feddésre. Nincs olyan személy, nincs olyan nép, amely minden szokásában és gondolatában tökéletes lenne. Az egyiknek tanulni kell a másiktól. Ezért Isten azt akarja, hogy a különböző nemzetiségek vegyüljenek össze, hogy egyek legyenek értékítéletükben és egyek szándékukban. Azután fog majd megmutatkozni a Krisztusban való egység. (HS 136, 137 – idézi ABC 7/A-1029)

Stramszki István
DET kincstárnok