Az elmúlt héten újból hihetetlen mennyiségű információ ért bennünket. A szívünk megszakad a háború borzalmaitól. Az újra növekvő járványgrafikonok nem sejtetnek jót az előttünk álló évre. A gazdasági adatok romlanak. A politikai harc teljes erővel zajlott. A bennünket körbevevő világ igényt tart a figyelmünkre, sőt, szívesen kényszeríti ki azt, hogy aktuális történéseihez igazítsuk az életünket. A hírek, a hozzájuk kapcsolódó érzések teljesen kiszorítanak minden mást.

Talán ezért is jutottak eszembe Jézus szavai: „Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” (Luk 16,13)

Sok fontos dolog lehet az életünkben, de Úr csak egyetlen egy! Nem lehet úr számunkra a szenvedés, a félelem, a politikai szlogenek vagy épp a megélhetés, hanem egyedül Jézus Krisztus. Mit jelent ez? Azt, hogy elsősorban Jézus tanítványa vagyok, a hívő és megváltott ember, aki számára a legfontosabb, hogy Isten a teremtője és életének ura. Ezt megfogalmazhatnánk úgy is, hogy elsősorban az a személy vagyok, aki Jézusban vagyok! Ez nem túl szélsőséges mondat?

Pál szerint nem. Ő ezt írta: „Vállald velem együtt a szenvedést, mint Jézus Krisztus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki őt harcosává fogadta.” (2Tim 2,3-4). A meglepő ebben, hogy két teljesen porfán dolgot említ meg Pál: a fizikai életet (biosz), és a gyakorlati dolgokat (pragmateia), ugyanis pontosan ezeket a görög szavakat használja.

Pál gondolata egészen kétségbe ejtő, mert kizárólagosságra törekszik, és megvillantja a „féltőn szerető” Istent. Isten kérdése ma számunkra az, hogy vajon belebonyolódtunk-e a mindennapi élet ügyes-bajos dolgaiba annyira, hogy ezek letaszítják Őt a legelső helyről gondolatainkban és szívünkben? Mert nem mindegy, ki van életedben az első helyen: a hit, remény és szeretet Istene vagy e világ istene a bizalmatlansággal, a reménytelenséggel és szeretetlenségével.

Válaszd Istent! Válaszd az Életet!

Csizmadia Róbert
egyházterületi elnök