Hit. Vallás. Hitvallás. – Regionális ifjúsági nap Nemesvámoson

Young adults holding colorful speech bubbles

December 3-án regionális ifjúsági napot tartottunk Nemesvámoson. Az alkalmon kb. 60 fiatal vett részt. Nem csak a körzetből vagy a régióból, de távolabbról is ellátogattak hozzánk.

A délelőtt Isten imádatával telt. A fiatalok ének-, vers- és zeneszolgálatai mellett a 3:16 Dicsőítő Csapat vezetett minket a közös éneklésben, akiknek ezúton is köszönjük a részvételüket és szolgálatukat.

Az igei gondolatokat Palotás Kristóf adta át nekünk Hit. Vallás. Hitvallás. címmel. Az ő segítségével azon gondolkodtunk, mi a különbség hitünk és vallásunk között, hogyan éljük és valljuk meg hitünket személyesen, és mennyiben több ez annál, mint amikor csak a vallásunkról teszünk bizonyságot? Nagy hangsúly került arra, hogy milyen nagy szükségünk van a Krisztussal való személyes, aktív kapcsolatra.

A gyülekezet által készített finom ebéd elfogyasztása után kisebb csoportokban folytattuk a délelőtti témáról való gondolkodást. Itt különösen a keresztény élet szabadságáról és kényszereiről, valamint az üdvösség feltételének kérdéséről beszélgettünk, osztottuk meg gondolatainkat, küzdelmeinket.

A napot vacsorával, és közös társasjátékozással zártuk. Jó volt látni és megtapasztalni a sok, különböző helyről, gyülekezetből érkezett fiatal közösségét, önfeledt játékát. Hálát adunk Istennek azért, hogy létrejöhetett ez az alkalom, és sok ilyenért imádkozunk még!

Cserpán Ádám