Gyermekkórus találkozó Terézvárosban

2024. 04. 13-án, immáron második alkalommal került megrendezésre gyülekezetünkben a gyermekek kórustalálkozója.

A szervezők célja ezzel a rendezvénnyel, hogy a gyermekeket buzdítsák, segítsék a gyülekezeti szolgálatokra, illetve a velük való foglalkozás, zenei nevelés által méltó utódokat készítsenek fel az istentiszteleti szolgálatokra.

„Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó, Felséges, hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel tízhúrú hangszeren és lanton, zengő hárfán! Mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak ujjongok. Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!” (Zsolt 92,2-6)

A zene befogadására sokkal nyitottabbak a gyerekek, ezért meghatározó, hogy milyen impulzus éri őket a fogékony, korai életkorukban. Fontos, hogy már pici koruktól zenei nevelésben részesüljenek gyerekeink és kitartóan műveljék azt a későbbiek során is.

Kutatások bizonyítják, hogy akik zenei nevelést kapnak, kiegyensúlyozottabbak és boldogabbak, hisz a szép zene felemel, megnyugtat, a legfőbb cél pedig az, hogy hamarosan csatlakozhassunk mindannyian Isten dicsőítésére a mennyi karban.

A délelőtti istentiszteleti gyermekszolgálatok után, 16 órai kezdettel, egy koncert került megrendezésre, ahol közreműködött:

  • az ÉDEN Gyermekkórus és Zenekar
  • a Terézvárosi Gyülekezet Ifjúsági Kórusa és Csengettyűkórusa
  • a Gyömrői Gyülekezet Gyermekkórusa
  • az Érdi Gyülekezet Gyermekkórusa
  • az Aranyeső énekegyüttes

A délutáni koncert az alábbi linken tekinthető meg:
https://youtu.be/Yzt2ou7dlS0?si=1Lc2_IwQZ3MT55fX

A koncerten Ellen Gould White alábbi írása is elhangzott a zenei nevelésről:

„A Biblia énekei által elbeszélt történetek tele vannak az ének és a zene gyakorlására való buzdítással, amint ezek hasznáról és áldásairól beszélnek. A zene helyesen felhasználva Isten értékes ajándéka, melynek célja, hogy gondolatainkat magasztos és nemes dolgokra irányítsa, lelkünket megérintse és felemelje.

Egykor Izrael fiai a pusztai vándorlás során útjukat szent énekek dallamaival tették vidámabbá. Isten ma is felszólítja gyermekeit, hogy énekekkel vidítsák fel földi életük zarándokútját. Isten Igéjének kijelentéseit énekek által őrizhetjük meg a legjobban emlékezetünkben. Az ilyen énekeknek csodálatos hatalmuk van, mert megfékezik nyers, neveletlen természetünket, felüdítik gondolatainkat, felébresztik rokonszenvünket, elősegítik, hogy kiegyensúlyozottan cselekedjünk, segítenek elűzni a homályt, a bánatot, az aggodalmat.

Az ének az egyik leghatásosabb eszköz arra, hogy bevésse a szívekbe a lelki igazságokat. A szorongatott, a kétségbeesés határán álló hívőnek eszébe jut Isten néhány Igéje vagy egy régen elfelejtett gyermekkori ének és a kísértés elveszti erejét felette.

Az ének nevelő hatásának értékét sohase veszítsük szem elől.

Az ének, mint az istentisztelet szerves része, ugyanolyan fontos tényezője a vallásos szolgálatnak, mint az ima. Sok ének valóban ima. „ (E.G.W. Nevelés, 167-168. oldal, kivonatosan)

Varju Zsuzsa