Elnöki üzenet – 2022. 03. 25.

A „béke és biztonság” szavak hívószóvá váltak világunkban, mert elvesztek. Azért szólítanak meg, mert személyesen érezhetjük, tapasztalhatjuk ezek hiányát, és az emberek keresik a forrást, a személyt, akiben megtalálják ezeket. Benned megvan a béke és a biztonság? A gyülekezetünk közösségében megvan a béke és a biztonság? Hála Istennek, nem nekünk kell megteremtenünk a szívünk békéjét és életünk biztonságát.

„Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta.  Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izráelt! Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől.” (121. Zsoltár 1-5, RÚF) Isten segítsége a mi békénk és Isten segítsége a mi biztonságunk.

Ebben az évben az a célunk, hogy erősödjünk, mint befogadó közösség. Amikor elindítottuk ezt a célt, nem tudhattuk, hogy nemcsak a vírus hatásai ellenében kell erősítsük a közösséget, hanem azért is, mert háború zajlik határainkon.

A cél érdekében egy kéréssel fordulok hozzád: tegyél azért személyesen, hogy gyülekezeted a béke és biztonság szigete legyen egy felbolydult világban! Ehhez azt kell megtaláljuk, hogyan tudjuk továbbadni gyakorlati módon azt a békességet és biztonságot, amit Jézusnál megtapasztalunk. Kérlek, gondold át imában: van olyan szokásod, hibád, ami megakadályozza a békességet és a biztonság érzetét a gyülekezetben? Kérlek, kérd Isten vezetését: adjon ötleteket, hogyan tudnád másokban erősíteni a békességet és a biztonság érzését? Szükségünk van erre, mint közösség! És neked is ugyanígy szükséged van erre!

„Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.” (2Kor 5,18 RÚF)

Csizmadia Róbert
DET elnök