Elnöki üzenet – 2021. 04. 30.

Kedves Testvérek!

Készülünk a nyitásra!

Nemcsak gondolatban, hanem imában is. Nemcsak a termet fertőtlenítjük, hanem a lelkünket is felkészítjük.

Az egyház vezetése imahétre hívja a közösséget. Kezdjük másként, mint eddig, hagyjuk Istent cselekedni.

A DET-en Küldetés Konferenciával kezdődik az imahét, szombat reggel 9-től. Várunk mindenkit az online térben. Az istentiszteleti alkalom megszólaltatja az első témát: Biblikus válságkezelés

További részletekről az alábbi levélben olvashattok:

Üdvözletül:

„Jelt ad a népeknek, és összegyűjti Izráel szétszórt fiait, egybegyűjti Júda elszéledt leányait a föld négy széléről.”
(Ésa 11,12)

Isten iránti hálával indítjuk útjára ezt a kis imaheti vezérfonalat, amikor reménységünk szerint az immár több mint egy éve tartó járvány vége felé járunk. Tervünk, hogy május 8-án azokban a gyülekezetekben, ahol ki tudják alakítani a testvérek a megfelelő, biztonságos környezetet, lehetőség lesz hosszú szünet után újra találkozni.

Szeretnénk ezt a találkozást örömtelivé, emlékezetessé tenni, ezért arra bátorítjuk a testvéri közösséget, hogy testben és lélekben készüljünk fel rá.

Testben készüljünk, azaz készítsük elő a gyülekezet helyiségét annak megfelelően, ahogy a gyülekezetek bizottságai döntöttek a nyitás módjáról. Továbbá tegyünk meg mindannyian személyesen minden óvintézkedést, hogy egyrészt senkinek ne adjuk tovább a vírust, illetve senkitől ne kapjuk el.

Lélekben készüljünk, azaz imaközösséget alkotva kérjük Isten Szentlelkének jelenlétét, erejét, hogy miután a hosszú idő alatt elszoktunk egymástól, könnyebb legyen a visszatalálás. Legyünk türelmesek, megértőek, bátorítsuk egymást a személyes jelenlétre (amennyiben ez nem veszélyes), ugyanakkor ne ítélkezzünk, ha valaki másként gondolkozik, vagy fél még a vírus okozta betegségtől és következményeitől.

Az imahét során arra hívjuk testvéreinket, hogy akár a helyi gyülekezetekben, kiscsoportokban (max. 10 fő/csoport), akár az Internet segítségével a helyi gyülekezet szervezésében, akár pedig a központi imaközösséghez csatlakozva vegyünk részt minél többen, keresve Isten jelenlétét, hálát adva megtartásáért, gyógyító hatalmáért, kérve megújító erejét.

Szeretettel ajánljuk testvéreink figyelmébe a János evangéliumában található hét messiási jelhez kapcsoló igei gondolatokat, Ellen Gould White ihletett magyarázatát, valamint az ajánlott közös imacélokat.

Az imahét témája: Az idők jele: JÉZUS KRISZTUS ÚR!

Jézus csodáit tanulmányozzuk János evangéliumában, amelyek nem csupán csodák, hanem Messiás voltának jelei. Ezek célja, hogy azok, akik átélik a csodát, hitre jussanak, Krisztusba vetett hitük megerősödjön. Hisszük, hogy ma mindennél nagyobb szükségünk van Jézus Krisztusra, hogy hitünk újra megerősödjön.

Adja Isten, hogy megtapasztaljuk életünk minden területén, hogy Ő az idők jele, az életünk, egyházunk Ura,

  • aki a krízisben megoldást hoz és minőségi változást hoz életünkben,
  • akinek erejével legyőzzük a közöttünk levő távolságokat,
  • aki begyógyítja a hosszú idő okozta sebeket,
  • aki Igéjével táplál bennünket,
  • akinek jelenlétében félelmünk, aggodalmunk elszáll,
  • aki megmutatja hatalmát és dicsőségét minden élethelyzetben,
  • aki reménységet ad és vigasztalást nyújt minden gyászolónak!

Isten áldjon meg minden résztvevőt, és adja, hogy örömmel tapasztaljuk meg a közösség áldásait itt és majd a személyes találkozáskor. Éljük át Ézsaiás próféta jövendölését, amelyben a Messiás összegyűjti népét!

Testvéri üdvözlettel:

A Magyar Unió és az egyházterületek vezetése